WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Поліпшувалися показники, що характеризують толерантність хворих на ЦД і осіб з ПТГ до вуглеводів і секрецію інсуліну. Так, відзначена при виписці із санаторію базальна нормоглікемія зберігалася впродовж року в 35,5% хворих на ЦД 2 типу, які поступали до санаторію з початковим підвищеним рівнем глікемії та в 77,5% – з початковим нормальним її рівнем. Досягнутий на курорті стан аглюкозурії чи глюкозурії до 20 г/добу постійно підтримувався у віддалений термін у 14 з 24 хворих на ЦД 2 типу, а серед осіб з компенсованим діабетом глюкоза в сечі і надалі була відсутньою чи перебувала в межах від 15 до 20 г/добу в 76,5% випадків.

Контрольні дослідження стандартного ГТТ і вмісту ІРІ у віддалений термін після курортного лікування здійснені в 27 хворих на ЦД 2 типу і 14 осіб з ПТГ. В 11 (40,7%) хворих на ЦД 2 типу через один рік спостерігали нормалізацію і поліпшення показників ГТТ і секреції інсуліну. В осіб з ПТГ нормальні показники ГТТ відзначено в 9 з 14 (64,3%) обстежених, така ж динаміка прослідковувалася і при оцінці інсулінемічних кривих.

Доведено стійкість безпосередніх результатів лікування у віддаленому періоді, що проявилося в поліпшенні клінічної картини захворювання, позитивних змінах глікемії, інсулінемії та показників ліпідного метаболізму.

Таким чином, встановлено лікувально-профілактичний вплив комплексної курортної терапії із застосуванням мінеральної води "Збручанська" на перебіг ЦД, а також досліджено динаміку біохімічних показників, системи гемостазу у пацієнтів з ЦД 2 типу та ПТГ при реабілітаційному лікуванні з використанням цієї води в умовах санаторію "Збруч" смт. Сатанів Хмельницької області.

ВИСНОВКИ

  1. У дисертації вирішене актуальне питання діабетології, а саме, встановлено, що внутрішнє застосування мінеральної води "Збручанська" є одним з важливих етапів у загальній системі лікувальних, реабілітаційних і профілактичних заходів, оскільки така терапія сприяє досягненню стійкої компенсації і настанню ремісії захворювання, а при порушеній толерантності до глюкози має профілактичний вплив на подальше її прогресування і терміни маніфестації діабету.

  2. Під впливом курортної терапії з використанням мінеральної води "Збручанська" спостерігається нормалізація толерантності до глюкози у 13,3% осіб з ПТГ. Поряд з цим, відзначається відсутність стану гіперінсулінемії, що був до лікування, а також нормалізація типу інсулінемічної кривої.

  3. Курортне лікування з використанням мінеральної води "Збручанська" призводить до нормалізації вмісту імунореактивного інсуліну у хворих на ЦД 2 типу: кількість хворих з низьким рівнем ІРІ зменшилася на 30,8%, з нормальним – збільшилася на 64,7%, з підвищеним – майже не змінилася. Відзначено достовірне зниження рівня глікемії у всіх хворих наприкінці лікування.

  4. Застосування курсового лікування з використанням мінеральної води "Збручанська" в лікуванні осіб з ПТГ вірогідно поліпшує показники протизгортаючої та колагенолітичної активностей крові, нормалізує протеоліз низькомолекулярних білків паралельно з підвищенням активності фібринстабілізуючого фактора, суперооксиддисмутази і глутатіонпероксидази, зменшує вміст у крові малонового диальдегіду.

  5. Курсове лікування з використанням мінеральної води "Збручанська" у хворих на ЦД 2 типу сприяє нормалізації вмісту в крові ЛПВЩ, нормалізує інтенсивність процесів пероксидного окислення ліпідів і вміст сечової кислоти, що відбувається за підвищення активності супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази.

  6. Доведено стійкість безпосередніх результатів лікування у віддаленому періоді, що проявилося в поліпшенні клінічної картини захворювання, позитивних змінах показників глікемії, інсулінемії та ліпідного метаболізму і дає підстави рекомендувати мінеральну воду "Збручанська" курорту Сатанів як засіб оптимізації комплексного лікування, реабілітації і профілактики ЦД.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Застосування мінеральної води "Збручанська" є одним із способів профілактики прогресування порушеної толерантності до глюкози, що має вагоме значення в нормалізації вуглеводного обміну при курортній терапії.

  2. Встановлена нами інсуліностимулююча дія мінеральної води "Збручанська" здебільшого в ранню фазу секреції інсуліну дозволяє оптимізувати методику питного лікування і наблизити прийом мінеральної води до прийому їжі до 15-20 хвилин з метою відновлення фізіологічного профілю секреції інсуліну в хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ упродовж курсового лікування на курорті Сатанів.

  3. Враховуючи високу ефективність терапії з використанням мінеральної води типу "Нафтуся", рекомендується санаторно-курортне лікування особам з ПТГ і хворим на ЦД 2 типу на курорті Сатанів Хмельницької області.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кирилюк М.Д. Вплив комплексного лікування на курорті Сатанів на обмінні порушення при цукровому діабеті 2 типу // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". – 2002. – Вип.17. – С.211-213. (Виконана дисертантом особисто).

 2. Кирилюк М.Д. Динаміка деяких показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу під впливом прийому мінеральної води типу "Нафтуся" // Вісник Вінницького медичного університету. – 2002. – №1. – С.68-71. (Виконана дисертантом особисто).

 1. Кирилюк М.Д. Вплив мінеральної води курорту Сатанів на функціональний стан бета-клітин підшлункової залози в осіб з порушеною толерантністю до глюкози і хворих на цукровий діабет 2 типу // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т.7, №2. – С.59-62. (Виконана дисертантом особисто).

 1. Кирилюк М.Д. Віддалені результати курортного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу та з порушеною толерантністю до глюкози // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". – 2003. – Вип.21. – С.100-103. (Виконана дисертантом особисто).

 2. Кирилюк М.Д. Ефективність комплексного лікування на курорті Сатанів на клінічну симптоматику та обмінні порушення при цукровому діабеті 2 типу // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка В.Я.Данилевського. – Харків, 2002. – С.55-56.

 3. Кирилюк М.Д. Вплив мінеральної води курорту Сатанів на функціональний стан печінки та імунний статус у хворих на цукровий діабет 2 типу // Матеріали 2-ого національного конгресу фізіотерапевтів і курортологів України "Курортні і природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації". – Слов'янськ, 2002. – С.37.

 4. Pankiv V.I., Sydorchuk I.J., Kyryliuk M.D. Relationship between uric acid and visceral fat in obese and non-obese type 2 diabetic patients // Diabetologia. – 2001. – Vol.44. – P.181.

 5. Кирилюк М.Д. Застосування мінеральної води "Збручанська" в лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу та осіб з порушеною толерантністю до глюкози // Матеріали VI з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства. – Чернівці, 2002. – С.53.

АНОТАЦІЯ

Кирилюк М.Д. Профілактична та лікувальна дія мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів при цукровому діабеті 2 типу та порушеній толерантності до глюкози. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. – Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, Київ, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...