WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

В осіб з ПТГ і надмірною масою тіла при проведенні ГТТ визначається гіперінсулінемія, особливо через 60 і 120 хв. після навантаження (табл.1). За результатами дослідження ІРІ та С-пептиду під час ГТТ встановлено, що резервні можливості інсулінопродукуючого апарату на початок санаторно-курортного лікування в усіх обстежених були збереженими.

Після курсового застосування мінеральної води "Збручанська" впродовж 20–22 днів толерантність до глюкози покращилася: спостерігалося зниження базального рівня глікемії, повернення до початкових показників глікемічної кривої при ГТТ через 120 хв. У порівнянні з періодом до лкування нами відзначено достовірне зниження рівня ІРІ через 60 і 120 хв. після навантаження глюкозою з паралельним збільшенням вмісту С-пептиду у ці часові інтервали.

У 4 з обстежених осіб після курсового лікування нормалізувалася толерантність до глюкози, а рівень ІРІ у плазмі крові у відповідь на навантаження глюкозою знизився до 60-ї хвилини і досяг базального показника до кінця проби (через 120 хвилин).

Динаміка інсулінемії під впливом курортного лікування значною мірою залежала від її початкового стану. Процес супроводжувався підвищенням середнього вмісту базального та індукованого глюкозою рівня ІРІ у 66,7% хворих, в яких до лікування даний показник був знижений.

Схожі зміни встановлено і в 13,6% хворих з початково нормальною інсулінемічною кривою, у 77,2% хворих характер її не зазнав змін і в 9% пацієнтів – знизився. Середні значення ІРІ у хворих цієї групи також дещо зростали. У групі хворих з високим вмістом ІРІ частіше (у 80%) спостерігалося його зниження, у 12,5% — динаміки не встановлено і лише у 7,5% хворих відзначено деяке підвищення базального та індукованого рівня ІРІ. До кінця лікування середні значення ІРІ знижувалися.

Таблиця 1

Динаміка глікемії (ммоль/л), інсулінемії (мкМО/л) і рівня С-пептиду (пмоль/л) у крові в осіб з ПТГ до і після вживання мінеральної води "Збручанська"

Група обстежених

Показник

Початко-вий рівень

Після навантаження глюкозою через

30 хв.

60 хв.

120 хв.

Особи з ПТГ і надмірною масою тіла:

до лікування (n=19)

Глікемія

ІРІ

С-пептид

5,030,18

28,33,7

480,762,4

9,270,32

43,34,8

1383,677,1

8,870,29

90,45,4

1445,995,4

5,890,26

76,58,9

539,569,7

після лікування (n=19)

Глікемія

Р

ІРІ

Р

С-пептид

Р

4,390,11

0,01

23,11,4

>0,05

524,855,1

>0,05

7,840,28

<0,001

37,13,9

>0,05

1702,9161,2

<0,05

7,320,29

<0,001

72,55,7

0,01

2003,8190,8

0,05

4,420,19

0,01

44,84,5

0,01

1299,2121,1

0,05

Особи з ПТГ і нормальною масою тіла:

до лікування (n=11)

Глікемія

ІРІ

С-пептид

5,760,47

25,63,9

469,877,1

9,740,46

35,26,4

1482,7117,4

8,510,59

74,810,9

1801,9135,8

5,230,17

73,113,1

719,395,5

після лікування (n=11)

Глікемія

Р

ІРІ

Р

С-пептид

Р

4,340,28

0,05

18,54,4

>0,05

594,566,1

>0,05

7,460,51

<0,001

26,85,1

>0,05

1387,388,1

>0,05

6,680,76

>0,05

60,94,8

>0,05

1633,2102,8

>0,05

4,370,25

0,01

33,95,1

<0,05

763,4113,8

>0,05

Примітка. Р – вірогідність відмінностей у відповідних групах до і після лікування.

Поряд з нормалізацією толерантності до глюкози, під впливом курсового використання мінеральної води нормалізувалася і реакція глюкоза — інсулін. Нами відзначено відсутність стану гіперінсулінемії, що був до лікування і свідчив про посилену діяльність -клітин підшлункової залози, а також нормалізацію типу інсулінемічної кривої. Одночасно у хворих впродовж лікування вірогідно знижувалася маса тіла (в середньому на 2,60,6 кг) (P<0,05).

У групі осіб з ПТГ і нормальною масою тіла за показниками ІРІ при ГТТ виявлено гіперінсулінемічний тип кривої, однак менше виражений, ніж у попередній групі обстежених. Динаміка рівня С-пептиду при вказаних пробах свідчила про збереження резервної функції -клітин.

У контрольній групі вміст ІРІ становив 14,10,3 мкМО/мл і перебував у межах від 9 до 22 мкМО/мл. У 25 (45,5%) хворих на ЦД 2 типу (легкої форми) рівень базальної секреції інсуліну був підвищеним порівняно з контрольною групою. У 13 (23,6%) хворих відзначалося зниження базальної продукції інсуліну (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив курсового прийому мінеральної води "Збручанська" на рівень базальної продукції інсуліну та глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу (Мm)

Група

Інсулін, мкМО/мл

Глюкоза, ммоль/л

n

До лікування

Після лікування

Р

n

До лікування

Після лікування

P

Контрольна

15

14,10,3

14,60,3

>0,5

15

4,70,3

4,30,3

>0,5

Хворі з нормальним рівнем ІРІ

17

15,21,7

18,11,8

>0,05

17

5,10,2

4,20,2

<0,001

Хворі зі зниженим рівнем ІРІ

13

6,71,1

16,22,4

<0,001

13

5,40,3

4,60,25

0,1>P>0,05

Хворі з підвищеним рівнем ІРІ

реакція збільшення ІРІ

реакція зниження ІРІ

8

17

32,64,3

42,53,9

44,94,7

27,93,2

<0,05

<0,01

8

17

4,90,3

4,70,2

3,90,3

4,10,2

<0,01

<0,05

Примітка: вірогідність відмінностей при Р<0,05

Внаслідок курсового застосування мінеральної води "Збручанська" рівень базальної секреції інсуліну значно змінився. У хворих з низьким початковим рівнем ІРІ його концентрація у крові збільшилася приблизно у 2,6 раза і досягла норми (табл. 2). У хворих з нормальним початковим рівнем ІРІ він суттєво не змінився. При підвищенні початкового рівня ІРІ курсовий прийом мінеральної води призводив до збільшення цього показника. Якщо ж початковий рівень ІРІ перевищував нормальні показники майже втричі, то, навпаки, наприкінці перебування хворих у санаторії він знижувався. Отримані дані статистично достовірні. У контрольній групі вміст ІРІ практично не змінився.


 
 

Цікаве

Загрузка...