WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендоскопічні електрохірургічні методи гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Ендоскопічні електрохірургічні методи гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Амізон в дозі 0,25 г чотири рази на добу протягом шести місяців можна вважати доцільним та перспективним препаратом для застосування у лікуванні хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з ураженням нирок як протизапальний, гепатопротекторний, антиоксидантний, імуномодулюючий засіб, що мало поступається реаферону в дозі 3 млн МО тричі на тиждень протягом шести місяців за ефектом на ці системи, однак має суттєво меншу кількість побічних ефектів (артралгії на амізоні спостерігалися в 12% випадків, гіпертермії не було у жодному випадку; на реафероні відповідно 34% і 100%).

 2. Величину активності γ-ΓТП в сечі можна вважати критерієм нефротоксичності, так як при її рівні в сечі вище 5,0 ОД/ммоль креатиніну очікується підвищення вмісту креатиніну в крові. За наявності ознак нефротоксичності реаферону дозу препарату необхідно зменшити на третину (до 2,0 млн. ОД тричі на тиждень), а якщо через тиждень ознаки нефротоксичності зберігаються (γ-ГТП>5,0 ОД/ммоль креатиніну), дозу потрібно зменшити ще вдвічі. Крім того, при виявленні ознак нефротоксичності пацієнтам необхідно призначити антиоксидантну терапію. Активність ферменту нижча 3,0 ОД/ммоль креатиніну, яка поєднується з підвищенням вмісту креатиніну та сечовини у крові, є показанням до проведення попередньої дезінтоксикаційної терапії та корекції доз реаферону.

 3. Хворим з ХАГ, схильним до уратної дезадаптації (нервово-психічними розладами та артритичним синдромом), гіперурикемією >0,6ммоль/л та гіперурикурією >1г/добу, з метою первинної або вторинної профілактики доцільно призначати гіпопуринову дієту, аллопуринол в дозі 100 мг тричі на добу протягом місяця, блемарен в дозі 15-30 г на добу протягом місяця.

 4. Призначення хворим на ХТГ з нефропатією глутаргіну у дозі 0,25-0,5 г тричі на добу per os сприяє більш швидкому підвищенню детоксикаційної функції печінки, підвищенню резистентності гепатоцитів і антиоксидантного захисту організму в порівнянні з ессенціалє в дозі по 2 капсули тричі на добу.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Комінко Л.В. Клініко-лабораторні особливості ураження нирок у військовослужбовців з гепатитом В // Військова медицина України. – 2002.– Т. ІІ, №2. – С.78-80.

 2. Комінко Л.В. Порівняльні результати лікування амізоном і реафероном пацієнтів із хронічними вірусними гепатитами В і С з ураженням нирок // Лікарська справа. – 2003. – №2. – С. 81-84.

 3. Комінко Л.В. Зміни імунограми у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С та нефропатією // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини". – 2005. – В. 10. – С. 396-400.

 4. Лапчинська І.І., Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В. Оцінка активності фібринолітичної системи системного та ниркового судинного русла у хворих на хронічні гепатити залежно від наявності ураження нирок за допомогою теста венозної оклюзії // Зб. наук. пр. НМУ ім. О.О. Богомольця "Актуальні проблеми нефрології". – 2002. – В. 7. – С.98-104.

Здобувач самостійно займалася підбором хворих, проведенням їм тесту венозної оклюзії, провела аналіз і узагальнення результатів дослідження, брала участь у підготовці статті до друку.

 1. Лапчинська І.І., Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В., Колісник Л.Б. Особливості порушень пуринового обміну у військовослужбовців з алкогольними гепатитами // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини". – 2002. – В.7. – С.189-192.

Здобувачу належить підбір хворих, обробка результатів дослідження, участь в узагальненні отриманих результатів та формулювання висновків.

 1. Козачок М.М., Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В. Порівняння ефективності застосування лецитину та есенціале у військовослужбовців з жировими гепатозами й ураженням нирок // Військова медицина України. – 2003. – Т. ІІІ, №1-2.– С. 74-77.

Здобувач самостійно займалася підбором хворих, аналізом і узагальненням результатів обстеження, брала участь у підготовці статті до друку.

 1. Лапчинська І.І., Комінко Л.В. Реабілітація хворих на хронічний алкогольний гепатит з ураженням нирок // Зб. наук. пр. НМУ ім. О.О. Богомольця "Актуальні проблеми нефрології". – 2003. – В.9. – С. 256-259.

Здобувачу належить підбір хворих, статистична обробка результатів обстеження, узагальнення результатів, підготовка статті до друку.

 1. Лапчинська І.І., Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В. Стан імунітету у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом на фоні хронічного алкогольного гепатиту // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини". – 2003. – В.8. – С. 203-205.

Здобувач займалася підбором групи пацієнтів, брала участь в їхньому обстеженні, займалася узагальненням та статистичною обробкою результатів обстеження.

 1. Козачок М.М., Красюк О.А., Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В., Боднарчук Н.А. Дискінезії жовчних шляхів у пацієнтів з різними проявами гіперурикемії // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини".– 2003. – В. 8. – С.194-196.

Здобувач самостійно визначила ідею і мету статті, провела аналіз літературних джерел, узагальнення результатів проведених досліджень. Участь здобувача у підготовці статті до друку є провідною.

 1. Козачок М.М., Кузнєцова Л.В., Лапчинська І.І., Комінко Л.В., Селюк М.М., Коваль М.М. Вміст цитокінів в сироватці крові хворих на хронічні алкогольні та токсичні гепатити при різному ступені важкості запального процесу // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини". – 2004. – В. 9. – С. 379-385.

Здобувач самостійно провела аналіз літературних джерел, сформулювала мету дослідження, брала участь у наборі груп хворих, узагальнила результати дослідження та сформулювала висновки.

 1. Лапчинська І.І., Комінко Л.В. Порівняння ефективності застосування глутаргіну і ессенціалє у хворих на хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит на тлі хронічного токсичного гепатиту // Зб. наук. пр. ГВГК "Сучасні аспекти військової медицини". – 2005. – В. 10.– С. 504-510.

Здобувач займалася аналізом літературних джерел, підбором груп хворих, проведенням їм обстежень, провела обробку отриманих даних, сформулювала висновки, брала участь у підготовці статті до друку.

 1. Лапчинская И.И., Красюк А.А., Коминко Л.В. Поражение почек при заболеваниях печени. Лекция. Часть 1. Почечная дисфункция при циррозах печени, острой печеночной недостаточности и механической желтухе. Асцит. Гепаторенальный синдром // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. – №1. – С. 43-48.

Здобувач брала участь в аналізі літературних джерел, її участь є провідною в підготовці статті до друку.

 1. Лапчинская И.И., Красюк А.А., Коминко Л.В.. Желеховский А.А. Поражение почек при заболеваниях печени. Лекция. Часть 2. Поражений почек при вирусных и алкогольных гепатитах // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. – №2. – С. 52-57.

Здобувач брала участь в аналізі літературних джерел, її участь є провідною в підготовці статті до друку.

 1. Лапчинська І.І. Стефанюк М.Ф., Комінко Л.В. Активність фібринолітичної системи системного та ниркового судинного русла у хворих на хронічні гепатити з ураженням нирок // Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. "Мікроциркуляція та її вікові зміни". – 22-24 травня 2002. – С. 186-187.

Здобувач самостійно займалася підбором хворих, проведенням їм тесту венозної оклюзії, провела аналіз і узагальнення результатів дослідження, брала участь у підготовці статті до друку.

 1. Лапчинська І.І. Комінко Л.В. Субпопуляційний склад лімфоцитів периферичної крові хворих з нефропатією на фоні вірусного гепатиту С // Імунологія та алергологія. – Київ. – 2003. – №1. – С. 22.

Здобувач займалася підбором групи хворих, проведенням досліджень, статистичною обробкою результатів досліджень.

АНОТАЦІЯ

Комінко Л.В. Ураження нирок у хворих на хронічні гепатити. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.37 – нефрологія. – Інститут нефрології АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню типів клінічного перебігу вторинних нефропатій у хворих на вірусні, алкогольні та токсичні гепатити, вивченню змін імунологічного статусу, системи гемостазу у хворих на хронічні гепатити різної етіології з ураженням нирок, вивченню стану сольового обміну у хворих на хронічні алкогольні гепатити з та без ураження нирок, вивченню ефективності застосування амізону та реаферону у хворих на хронічні HCV і HBV з клініко-лабораторними ознаками ураження нирок; глутаргіну та ессенціалє у хворих з хронічною хворобою нирок І стадії (ХХН І): тубулоінтерстиціальним нефритом та ХХН І: гломерулонефритом на тлі хронічних алкогольних та токсичних гепатитів, впливу даних препаратів на імунний статус, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантну систему; визначенню активності γ-глутамілтранспептидази в сечі як критерію нефротоксичності реаферону. Викладені результати обстеження 512 хворих, із них 337 – з ураженням нирок різного ступеня важкості на тлі хронічних вірусних, алкогольних та токсичних гепатитів, групи порівняння склали 145 пацієнтів з хронічними гепатитами без ознак ураження нирок і 30 пацієнтів хворих на ХХН І: гломерулонефрит без гепатиту, контрольна група – 15 практично здорових осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...