WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

Радіо-нуклід r

Компоненти

мкЗв на 1 кБк/м2 137Cs

%

у

мкЗв на 1 кБк/м2 137Cs

%

у

мкЗв на 1 кБк/м2 137Cs

%

у

89Sr

9,7E-02

0,16

0,065

1,6

0,16

0,26

90Sr

0,39

0,7

0,094

2,4

0,48

0,8

95Nb

9,8E-07

1,7E-06

0,021

0,5

0,021

0,03

95Zr

4,8E-06

8,2E-06

0,042

1,1

0,042

0,07

103Ru

1,7E-03

3,0E-03

0,11

2,8

0,11

0,18

106Ru

1,5E-02

2,6E-02

0,37

9,5

0,39

0,6

125Sb

0,39

0,7

0,015

0,38

0,41

0,7

134Cs

6,8

12

0,26

6,6

7,1

11

137Cs

10

17

0,36

9,2

10

17

136 Cs

0,08

0,1

0,014

0,35

0,10

0,16

131I

41

70

2,3

57

43,1

69

141Ce

1,0E-07

1,7E-07

0,038

1,0

0,038

0,06

144Ce

2,5E-06

4,3E-06

0,21

5,3

0,21

0,34

140Ba

1,3E-03

2,1E-03

0,099

2,5

0,10

0,16

Усі р/н

59

100

4,0

100

63

100

Встановлено набір та числові значення радіонуклід-залежних та радіонуклід-незалежних параметрів, що описують функції та . Модифікаторами джерела у є добове споживання молока, , та листової зелені, .

Оцінено ефективні дози внутрішнього опромінення від різних рідіонуклідів на одиницю випадінь 137Cs на грунті (Таблиця 3). Збіг модельної функції динаміки вмісту радіоцезію у організмі жителів, що розрахована в рамках , з результатами ЛВЛ-вимірювань цієї величини, виконаних у 1986 р. серед жителів Київської та Житомирської областей (Рис. 1) виявилися цілком задовільними.

Рис. 1. Зіставлення модельної функції (суцільна крива) з результатами прямих ЛВЛ-вимірювань (кружечки) для Житомирської та Київської областей. - моделювання варіантів самообмеження.

Розділ 5.Референтна модель внутрішнього опромінювання на середній та пізній фазах (1987-2000 рр.). Внутрішнє опромінювання на середній та пізній фазах Чорнобильської аварії (), є найбільш складним з довготривалих шляхів опромінювання і обумовлюється на цій фазі, головним чином, радіоізотопами цезію у продуктах харчування. Особливостями цього періоду, які обумовили підходи до моделювання процесу дозоутворення у були: 1) кореневий шлях забруднення рослинності, який суттєво залежить від типів ґрунтів; це призвело до необхідності застосування двох БРХ-НП: щільності випадінь 137Cs на ґрунті тареферентного агрегованого коефіцієнту переходу 137Cs „грунт-молоко" (для 1992р.); 2) радіоактивне забруднення усіх компонент раціону; 3) проведення сільськогосподарських контрзаходів, що унеможливилозастосування традиційних еколого-дозиметричних моделей; 4) самообмеження споживання населенням місцевих продуктів харчування; 5) проведення двох видів широкомасштабного еколого-дозиметричного моніторингу: концентрації радіоцезію у молоці та картоплі та вмісту радіоцезію у організмі жителів (ЛВЛ-вимірювання).

У формування доз внутрішнього опромінення жителів того чи іншого j-того НП розглядається у рамках двох типів дозових оцінок (Рис. 2): референтно-екологічні, , та референтно-інструментальні, :

, (6)

, (7)

Рис. 2. Блок-схема , що використовується для оцінки референтно-екологічних та референтно-інструментальних доз внутрішнього опромінення на середній та пізній фазах аварії.

Дози відповідають умовам дозоутворення у відсутності обмежень споживання місцевих продуктів, а дози (що грунтуються на аналізі результатів ЛВЛ-вимірювань) - враховують ефект подібних обмежень. (Рис. 2). та мають спільні функції джерела: , але відрізняються модифікаторами: відповідно, референтний, , та реальний, , молочні еквіваленти раціону.

Параметризація референтної „молочної" функції , що описує єдину для усієї радіоактивно-забрудненої території України часову динаміку концентрації 137Cs у молоці у розрахунку на одиницю та , проводилася за результатами ~95300 вимірювань концентрації 137Cs у молоці у період 1987-97 рр. у сільських НП Житомирської, Київської та Рівненської областей „короткий" та „довгий" періоди напівочищення молока від 137Cs оцінені відповідно 3 та 15 років.

Розроблена феноменологічна модель та виконана параметризація , де - добове споживання -того компоненту раціону, - доля місцево-виробленого -того продукту у його добовому споживанні, - відношення концентрацій 137Cs у -тому компоненті раціону і молока. Для „нелісових" сільських НП оцінка складає 0,97 л·доба-1.

Розроблена феноменологічна модель , де - константа біологічного напіввиведення 137Cs з організму, а - нормована на та функція вмісту радіоцезію в організмі. Оцінки для T-того року j-того НП виконувалися із застосуванням результатів моніторингу концентрації 137Cs у молоці та ~143000 ЛВЛ-вимірювань, що проводилися у 1986-1996 рр. у Київській, Житомирській та Рівненській областях. Характер територіального та часового розподілу ЛВЛ- та "молочних" даних обумовили розробку окремих процедур оцінки для 1986 р., 1987-1990 рр. та 1991-1996 рр. Встановлено коливальний характер зміни впродовж 1986-1996 рр., що пов'язується з такими змінюючимися у часі процесами, як доступність „чистих" продуктів харчування, рівень самообмеження, відношення людини до аварії. Часова динаміка на усій радіоактивно-забрудненої території в усіх вікових групах формалізована логістичною формою (Таблиця 4, Рис. 3).

Таблиця 4, Рис. 3

Оціненіпараметри (таблиця) та вид (рисунок) функції реального молочного еквіваленту

Параметр

Середнє

STD

A1

0.46

0.11

A2

0.63

0.20

A3

20

57

L1

0.57

0.54

L2

0.61

0.58

Оцінені абсолютні значення середньорічних нормованих доз внутрішнього опромінення та , обумовлені споживанням продуктів харчування, забруднених 137Cs і 134Cs у 1987-1996 рр. (Таблиця 5). Параметризувана функція a відносної залежності від віку a добового надходження радіоцезію з раціоном у дітей та дорослих: , що грунтується на аналізі результатів ~110 тис. ЛВЛ-вимірювань.

Таблиця 5

Середньорічні референтно-екологічні, , та референтно-інструментальні, , дози внутрішнього опромінення від радіоцезію (нормовані на 1 кБкм-2137Cs), оцінені для дорослих сільських жителів у 1986-1997 рр. (для територій з = 1Бкл-1 на кБкм-2)


 
 

Цікаве

Загрузка...