WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

 1. З урахуванням розроблених ЕДМ виконані оцінки: 1) ефективних середніх та колективних доз опромінення для усього населення України від джерел зовнішнього та внутрішнього (за рахунок перорального надходження) опромінювання; 2)індивідуалізованих та середньогрупових поглинутих доз внутрішнього опромінення щитовидної залози від 131I.

Практичне значення одержаних результатів

 1. Створений і постійно функціонує єдиний для всієї території України Центральний Еколого-Дозиметричний Регістр, де в уніфікованих форматах зібрані, упорядковані, в постійному режимі оновлюються, узагальнюються (на різних рівнях) результати еколого-дозиметричного моніторингу, що проводився на ранній та середній фазах аварії відповідно з Загальнодержавною Програмою Комплексної Загальнодозиметричної Паспортизації.

 2. Розроблені та впроваджені Інструктивно-методичні вказівки (затверджені Міністерством Охорони Здоров'я (МОЗ) та Національною Комісією по радіаційному захисту (НКРЗ) України): "Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії ЧАЕС, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію", (Київ, 1996), які впродовж останніх восьми років виконують роль ключового інструменту реалізації вимог Закону України №791а-ХІІ "Про правовий режим територій, які піддалися радіоактивному забрудненню у результаті Чорнобильської катастрофи" 1991р., в частині, що стосується дозових критеріїв зонування постраждалих від Чорнобилю територій.

 3. Розроблені та впроваджені Інструктивно-методичні вказівки (затверджені МОЗ та НКРЗ України) "Реконструкція та прогноз доз опромінення населення, яке проживає на територіях України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії ЧАЕС", (Київ, 1998).

 4. Розроблено та затверджено МОЗ та НКРЗ України десять щорічних (1992-2005 рр.) Збірок „Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії", що виконують роль офіційних каталогів радіаційного стану у 2161 населеному пункті України, що віднесені до категорії „постраждалих".

 5. Розроблена та затверджена МОЗ та НКРЗ України Збірка 7: „Ретроспективно-прогнозні дози опромінення населення та Загальнодозиметрична паспортизація 1997 р. населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської аварії".

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто і безпосередньо був відповідальним виконавцем всіх вище перелічених НДР, в рамках яких створювався та функціонував Центральний Еколого-Дозиметричний Регістр, розроблялися усі еколого-дозиметричні моделі, проводилася Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів, а також виконувалися оцінки доз опромінення населення України. Основні концепції, наукові ідеї і положення щодо розробки усіх Еколого-Дозиметричних Моделей та Центрального Еколого-Дозиметричного Регістру розроблені та сформульовані особисто автором, ним також виконано математичний та статистичний аналіз даних та розрахунки доз населення від різних джерел та шляхів чорнобильського опромінення.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на наступних основних вітчизняних та міжнародних конференціях, симпозіумах та наукових нарадах:

 1. Наукова Конференція „Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной электростанции" 11-13 травня, 1988 р. Київ.

 2. International Symposium on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident., Vienna, Austria, 16-20 October 1989.

 3. Japan–USSR seminar Hiroshima–Nagasaki, "Lucky Dragon, Techa River and Chernobyl", Japan, National Institute of Radiological Sciences; 1990.

 4. Наукова Конференція „Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии", Київ, 27-29 жовтня 1992 р.

 5. International conference "Health consequences of the Chernobyl and other radiological accidents". 20-23 November 1995. Geneva.

 6. International conference "The radiological consequences of t/he Chernobyl accident". Minsk, Belarus 18 -22 March, 1996.

 7. International Seminar "Restoration of contaminated territories resulting from the Chernobyl Accident", Luxembourg, 1998.

 8. Regional International Radiation Protection Association (IRPA) -congress: „Radiation protection for Man and Society in the Europe of tomorrow", Gmunden, Austria 16-21 September 2001.

 9. International Radiation Protection Association (IRPA) congress – 2003 (Japan).

 10. International Radiation Protection Association congress (IRPA) – 2004 (Italy).

Публікації.Матеріали дисертації представлені в 18-ти статтях у наукових журналах, у 3-ьох монографіях (у формі авторизованих розділів), , у 3-х статтях у збірках, у 11 матеріалах міжнародних та вітчизняних конференцій та симпозіумів, у 1-му Державному нормативному документі, 1-ій Національній Доповіді, 3-х Інструктивно-Методичних Документах.

Обсяг та структура дисертації. Робота складається із вступу, десяти розділів, висновків, списку літератури та п'яти додатків. Загальний обсяг дисертації – 547 сторінок комп'ютерного друку, у тому числі, додатки – 187 стор., список використаних джерел – 25 стор. Основний текст дисертації містить 98 таблиць, 54 рисунки. Бібліографія включає 189 джерел вітчизняної та іноземної літератури.

ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1:Еколого-дозиметричні моделі і Чорнобильська аварія (короткий історико-аналітичний огляд). Одним з найважливіших складових Національної безпеки України, що виробляє приблизно половину електроенергії на АЕС, є радіаційно-екологічна безпека держави як частина екологічної безпеки в цілому. Подальший розвиток вітчизняної економіки неможливий без нарощування потужності та збільшення кількості АЕС. Проте не дивлячись на усі технічні вдосконалення та технологічні контраварійні заходи, що розробляються та впроваджуються в усіх країнах з метою максимального зниження імовірності виникнень радіаційно-ядерних аварій на АЕС, ця ймовірність не може бути зведена до нуля. Найбільш трагічним прикладом реалізації такої імовірності є Чорнобильська аварія, яка за своїми масштабами та наслідками стала найбільшою трансграничною комунальною аварією за всю історію існування атомної енергетики. Також не має собі рівних гігантський досвід, що був накопичений у ході робіт, пов'язаних з мінімізацією радіоекологічних наслідків цієї аварії, з радіологічним захистом різних верст населення, що потрапило у сферу дії аварійного опромінення.

Головними особливостями Чорнобильської аварії, які і сформували вимоги, критерії, ідеологію та підходи до розробки чорнобиль-орієетованих ЕДМ були:

  • територіальна масштабність забруднення: на ~50000 км2 рівні забруднення 137Cs перевищили 37 кБкм-2;

 • довготривалість джерела опромінювання: десятки років;

 • наявність всіх шляхів і видів опромінювання населення;


 
 

Цікаве

Загрузка...