WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

   1. Розроблено та впроваджено Інструктивно-Методичні Вказівки (затверджені МОЗ, МНС та НКРЗ України) „Радіаційно-Дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС...", як офіційний інструмент отримання „паспортних" доз, а також Інструктивно-методичні Вказівки „Реконструкція і прогноз доз опромінення населення, яке проживає на територіях України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС". В основу цих документів покладено розроблений у цьому досліджені чорнобиль-орієнтований ЕДМ-комплекс, головним результатом їх застосування стали десять щорічних (1991-2004) Збірок Загальнодозиметричної паспортизації НП та Збірка ретроспективно-проспективних доз опромінення (Збірка 7).

Список опублікованих праць за темою дисертації із визначенням особистого внеску здобувача.

 1. Ковган Л.М., Ліхтарьов І.А., Чепурний М.І. Трирівнева система реконструкції доз опромінення щитовидної залози населення України внаслідок Чорнобильської катастрофи // Довкілля та здоров'я. – 2005. - № 1 (32). - С. 39-43. (Розробка ідеології трирівневої системи реконструкції доз для усього населення України. Аналіз та узагальнення дозових оцінок).

 1. Post-Chernobyl thyroid cancers in Ukraine. Report 1. Estimation of thyroid doses / I. Likhtarov, L. Kovgan, S. Vavilov, M. Chepurny, A. Bouville, N. Luckyanov, P.Jacob, P. Volleque, G.Voigt // Radiation Research. – 2005. – Vol.163. – P. 125-136. (Розробка моделей оцінки середньогрупових гендерно-вікових доз внутрішнього опромінення ЩЗ, моделі міжвікової функції інтегральної активності).

 1. Ковган Л., Ліхтарьов І. Чорнобиль-орієнтований комплекс еколого-дозиметричних моделей та узагальнені оцінки доз опромінення населення України в результаті Чорнобильської аварії (1986-2000 рр.) // Ядерная и радиационная безопасность. – 2004. - т.7, вып.3. - С. 13-25. (Формулювання загальних принципів, вимог та структури комплексу чорнобиль-орієнтованих ЕДМ. Узагальнення доз від різних шляхів опромінення для районів загальнодозиметричної паспортизації).

 2. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Обобщенная мера здоровья и радиационные риски // Соціальні ризики. – Київ: Стілос, 2004. - т.2. – С. 157-172. (Участь у дослідженні та підготовці рукопису).

 3. A consistent radionuclide vector after the Chernobyl accident / K. Muck, G.Prohl, I. Likhtarev, L. Kovgan, R. Meckbach, V. Golikov // Health Physics. – 2002. – Vol.82, № 2. – P.141-156. (Участь у розробці ідеології відтворення вектору радіонуклідних співвідношен, аналіз,інтерпретація даних щодо території України ).

 4. Likhtarev I.A.; Kovgan L.N. The need for changes in ICRP policy: some examples based on the Chernobyl experience in Ukraine // Journal of Radiological

Protection. -2002. -Vol.22, No.2. - P.163-173. (Аналіз та узагальнення досвіду дозової ефективності втручань на Україні після Чорнобильської аварії).

 1. Ковган Л.Н., Лихтарев И.А. Общее внешнее и внутреннее облучение населения Украины за 15 лет после чернобыльской аварии и прогноз рисков // Международный журнал радиационной медицины.– 2002 - Т.4, № 1-4.–С.79-98. (Параметризація ЕДМ внутрішнього опромінення від радіонуклідів чорнобильського викиду на ранній та початку середньої фаз аварії. Оцінка доз та очікуваних ризиків).

 2. Chernobyl accident: Retrospective and prospective estimates of external dose of the population of Ukraine / I.A. Likhtarev, L.N. Kovgan, P. Jacob, L.R.Anspaugh // Health Phys. – 2002. – Vol.82, № 3. – P. 290-303. (Аналіз радіонуклідних співвідношень у випадіннях,вертикальних профілів, розрахунок доз).

 3. Ковган Л.Н., Лихтарев И.А. Защита основного и привлекаемого персонала объекта "Укрытие" от источников потенциального облучения. – С. 158-163; Лихтарев И.А., Берковский В.Б., Ковган Л.Н. Общая квалификация объекта "Укрытие" и его источников. Специфика требований к радиационной защите при строительстве нового конфаймента. – С. 154-157// Проблемы Чернобыля. – Чорнобиль: Межотраслевой сборник НТЦ "Укрытие" НАН Украины, 2002. – Вып..10, Ч.2. (Формулювання вимог до процедур оцінки доз потенційного опромінення персоналу об'єкту "Укриття").

 4. Remediation strategies for rural territories contaminated by the Chernobyl accident / P. Jacob, S. Fesenko, S. Firsakova, I. Likhtarev, C. Schotola, R. Alexakhin, Y. Zhuchenko, L. Kovgan, N. Sanzharova, V.Ageyets // Journal of Environ. Radioactiv. - 2001. – Vol.1. - P.1-26. (Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності протирадіаційних заходів на радіоактивно-забруднених територіях України).

 5. Likhtarev I., Kovgan L., Berkovskiy V. Basic Approaches to the limitation of Doses and Radiological Risks from Surface Disposals of Long-Lived Radioactive Waste for Future Generations // Regional IRPA-congress in Gmunden, Austria: Radiation protection for Man and Society in the Europe of tomorrow, 16-21 September 2001. - Gmunden, 2001. - P. 394-397. (Підготовка матеріалів щодо формулювання основних принципів радіаційного захисту населення від захоронень довгоіснуючих радіоактивних відходів на Україні, що базуються на аналізі радіаційного ризику. Підготовка тексту).

 6. Ковган Л.Н. Дозы облучения населения Украины / 15 лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления. - С. 24-32; Автореабилитационные процессы на загрязненных землях. - С. 51-54; Эффективность реализованных контр мер; 15 лет Чернобыльской катастрофы. – С. 114-120 Национальный доклад Украины. – Киев: "Чернобыльский радиоэкологический центр", 2001. (Узагальнення досвіду масових оцінок опромінення населення України від джерел зовнішнього та внутрішнього опромінення).

 7. Guid on decontamination of rural settlements in the late period after radioactive contamination with long-lived radionuclides. IAEA / A.N.Barkovsky, V.Yu. Golikov, O.M. Bogachev, L.N. Kovgan, G.V Antsipov, I.A. Kenik, S.A. Matveenko, A.Kh. Mirkhairdarov, G.A. Astashko, P.Zombori, J. Roed // Vienna, Austria 2001. - Vienna, 2001. – 84 p. (Підготовка матеріалів щодо дозової ефективності контрзаходів по зниженню рівнів зовнішнього опромінення на Україні, участь узагальнені досвіду України, Білорусії, Росії).

 8. Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М. Нові віяння в філософії радіологічного захисту та Чорнобильський досвід // 15 років Чорнобильської катастрофи. Радіаційна безпека в Україні (Бюлетень НКРЗУ). - Київ, 2001. - №1-4. - С. 86-96. (Аналіз та формулювання основних проблем радіаційного захисту населення України за досвідом Чорнобильської аварії).

 9. Ліхтарев І., Ковган Л., Демин В. Риски в условиях нормальных радиационно-ядерных технологий и при радиационных авариях / Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф // Відп. ред.: В.В.Дурдинець, Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов. - К.: Стилос, 2001. - С. 193-240. (Аналіз ідеології застосування різних типів дозових оцінок у радіологічному захисті).

 10. Internal exposure from the ingestion of foods contaminated by 137Cs after the Chernobyl accident. Report 2. Ingestion doses of the rural population of Ukraine up to 12 years after the accident (1986–1997) / I. A. Likhtarev, L. N. Kovgan, S.E. Vavilov, O.N. Perevoznikov, L.N. Litvinets, L.R. Anspaugh, P. Jacob and G. Prцhl // Health Physics. – 2000. – Vol.79, № 4. – P.341-357. (Розробка феноменології ЕДМ внутрішнього опромінення від радіоцезію, референтного та реального молочних еквівалентів).

 11. Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М., Бондаренко О.О. Чи є майбутнє у зони відчуження й відселених територій? (Погляд радіолога) // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення.– Київ: "Чорнобильінтерінформ", 2000. - №15. – С. 44-49. (Оцінка доз зони відчуження та аналіз результатів з точки зору вимог національних норм радіаційної безпеки при втручаннях).

 12. Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М., Берковський В.В. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000). Доповнення: Радіаційний захист від джерел опромінення // Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000. Київ, 2000. – 84с. (Аналізі радянського та міжнародного досвіду щодо ідеології та принципів радіологічного захисту населення та персоналу в умовах практичної діяльності та втручань при радіаційних аваріях. Підготовка тексту документу).

 13. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Общая структура Чернобыльского источника и дозы облучения населения Украины // Международный журнал радиационной медицины. -1999. - Т.1, № 1. - С.29-38. (Узагальнення підходів щодо масових оцінок доз опромінення населення на Україні ).

 14. Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Структура источника аварийного облучения и вовлеченные в аварию контингенты. - С.7-8; Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Дозы внешнего гамма-облучения населения. - С.9-15; Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Дозы внутреннего облучения населения от потребления продуктов питания, загрязненных радиоцезием. - С. 16 -21; Лихтарев И.А., Ковган Л.Н. Коллективные дозы.- С.59-61 // Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Книга 1. Эпидемиология медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под ред. В.А. Бузунова, И.А. Лихтарева. – Киев: "МЕДЭКОЛ" МНИЦ БИО-ЭКОС, 1999. (Підготовка узагальненої схеми структури аварійного джерела опромінення. Формулювання основних засад методології розрахунку доз зовнішнього та внутрішнього опромінення).

 15. Effective doses due to external irradiation from the Chernobyl accident for different population groups of Ukraine / Ilya Likhtariov, Lionella Kovgan, Dmitry Novak, Sergey Vavilov, Peter Jacob and Herwig G. Paretzke // Health Physics. – 1996. - Vol.70, №1. - P. 87-98. (Розробка феноменології ЕДМ зовнішнього опромінення, оцінка модельних та емпіричних факторів поведінки).

 16. Internal exposure from the ingestion of foods contaminated by 137Cs after the Chernobyl accident. Report 1. General model: Ingestion doses and countermeasure effectiveness for the adults of Rovno Oblast of Ukraine / Ilya A. Likhtarev, Lionella N. Kovgan, Sergei E. Vavilov, Robert R. Gluvchinsky, Oleg N. Perevoznikov, Leonid N. Litvinets, Lynn R. Anspaugh, James R. Kercher and Andrй Bouville // Health Physics. – 1996. – Vol.70, № 3. – P. 297-317. (Обробка результатів вимірювань концентрації 137Cs у молоці та у організмі жителів Рівненської області, розрахунок доз).

 17. Assessing internal exposures and the efficacy of countermeasures from whole body measurements / I. Likhtarev, L. Kovgan, R. Gluvchinskiy, O. Perevoznikov, M. Morrey, L. Prossen, P. Jacob, G Prуhl., G. Bruck, M. Balonov, Y. Kenigsberg and A. Skryabin // First international conference "The radiological consequences of the Chernobyl accident", Minsk, Belarus 18 to 22 March 1996 EUR 16544 EN.- Luxembourg: European Commission, 1996. – P. 295-308. (Підготовка та аналіз даних).


 
 

Цікаве

Загрузка...