WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан імуної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях (автореферат) - Реферат

Стан імуної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях (автореферат) - Реферат

Перелік публікацій за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Козлов К.П., Андрусишина І.М., Діденко М.М. Порівняльна оцінка ефективності пектинових композицій при дії ртуті // Современные проблемы токсикологии. -2004. -№ 3. –С. 58-62. (Дисертантом проведено експериментальні дослідження вмісту ртуті, інтерпретацію одержаних результатів).

 2. Козлов К.П., Лобанов В.В. Квантово-хімічне дослідження комплексоутворення пектинів з іонами ртуті у водних розчинах // Physics of the Alive. -2004. -Vol. 12. -No. 1. –P. 101-110. (Дисертантом сформульовано задачу, проведено аналіз літератури та одержаних результатів).

 3. Трахтенберг И., Краснюк Е., Лубянова И., Демченко В., Козлов K., Лампека Е., Харченко T. Пектины в индивидуальной профилактике хронических свинцовых интоксикаций // Токсикологический вестник. -1998. -№ 4. –С. 32-36. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження вмісту металів у біосередовищах, статистичний аналіз одержаних результатів).

 4. Козлов К.П. Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах // Гигиена труда: Сборник 34. -2003. –Т. 1. –С. 229-237.

 5. І.М. Трахтенберг,Т.К. Короленко, М.М. Коршун, Л.М. Краснокутська, К.П. Козлов, О.О. Вербілов, В.А. Остроухова, Т.М. Покровська, І.В. Губар, Л.А. Легкоступ. Експериментальне вивчення впливу важких металів на організм тварин різних вікових груп // Гигиена труда: Сборник 35. -2004. –С. 158-170. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження вмісту ртуті у біосередовищах, проведено інтерпретацію одержаних результатів).

в інших наукових та науково-практичних виданнях:

 1. Трахтенберг I.М., Краснокутська Л.М., Коршун М.М., Козлов K.П. Нові дані щодо гігієнічної характеристики "ртутної небезпеки" з позицій медицини праці та промислової екології. Проблеми медицини праці. Академія медичних наук України, Інститут медицини праці. Київ, 1998. С. 118-127. (Дисертантом проведено аналіз сучасної наукової літератури, здійснено підготовку проб для визначення ртуті).

 2. Трахтенберг I., Краснюк O., Лубянова I., Демченко В., Харченко T., Лампека O., Козлов K. Пектин: індивідуальна профілактика при дії хімічного та радіаційного факторів // Проблеми харчування і здоров'я. –1997. -№ 2. –С. 17-20. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження вмісту ртуті у біосередовищах, проведено інтерпретацію одержаних результатів).

 3. Трахтенберг I.М., Поморцева Т.П., Козлов K.П., Гривул Т.М., Шепіленко Л.Є. До аналізу впливу ксенобіотиків на дитяче населення та довкілля // Довкілля та здоров'я. –1998. -№ 3. –С. 52 59. (Здобувачем проведено порівняльну характеристику різних біогеохімічних провінцій та їхній вплив на здоров'я дітей, узагальнено результати досліджень).

 4. Трахтенберг I., Коршун М., Козлов K. Еколого-гігієнічні дані щодо впливу техногенної ртуті на людину та зовнішнє середовище. VII Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, Ужгород, 16-20 серпня 1998 р.Українські медичні вісті, 1998, 2, 1 2, 217-218.

 5. Gerbilsky L., Demchenko P., Kozlov K., Kapusta Yu. Pectin as adaptogens for children: a preventive program to reduce environmental pollution effects on children in Ukraine. 1st International Conference on Children Health and Environment. Amsterdam, 9-14 August 1998. Amsterdam, 1998, p. 500 501.

 6. Trachtenberg I., Lubyanova I., Kozlov K. The influence of pectin composition "Medetopect" on lead and iron kinetics during individual prophylaxis of consequences of negative influence of lead. 10th International Symposium on Trace Elements in Man and Animal. May 2-7, 1999. Evian, France, p. 387.

 7. Козлов K.П. Цитопротекторна дія пектинів як засобів профілактики впливу ртуті. Тези доповідей І з'їзду Токсикологів України, 11-13 жовтня 2001 року. К., 2001, с. 97 98.

 8. Козлов К. Вікові особливості пектинопрофілактики різними видами пектинів під час дії хлориду ртуті. Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків: Тези доповідей наукової конференції, м. Чернівці, 24-25 жовтня 2002 р. Чернівці: Медик, 2002, с. 8.

 9. Козлов К. До проблеми біологічної профілактики професійної та екологічно обумовленої патології, викликаної ртуттю (експериментальні дані). Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції. Випуск 4. Київ, 2002, с. 122-123.

 10. Козлов К. Вікові відмінності в ефекті пектинопрофілактики (експериментальні дані). Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. Випуск 5. Київ, 2002, с. 25-27.

 11. K. Kozlov, I. Andrusyshyna, J. Melnyk, P. Demchenko. Experimental data on biological prophylaxis of occupational and environmental mercury pathology. 23rd International Symposium "Industrial Toxicology '03" Proceedings, June 18-20, 2003. Bratislava, p. 246-249.

 12. Козлов К.П., Андрусишина И.Н., Диденко М.Н. Протекторное действие пектина при поступлении ртути в малых дозах. 2-й съезд токсикологов России, Москва. 10-13 ноября 2003 г. Тезисы докладов. -М., -С. 132-133.

 13. Козлов К.П., Лобанов В.В. До питання про механізми комплексоутворюючої здатності пектинових препаратів (на прикладі іону ртуті) // Тези доповідей ІІ з'їзду токсикологів України. 12-14 жовтня 2004 р. (Київ).- К., 2004.- С 177-178.

 14. K. Kozlov, P. Demchenko. Study of effects of pectin on inorganic mercury content in rats. The 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety SECOTOX-2004. Abstracts. September 26-29, 2004. Songkla, Thailand. -P. 57.

АНОТАЦІЯ

Козлов К.П. Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах (до проблеми мікромеркуріалізму). - рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 - гігієна. - Інститут медицини праці АМН України, Київ, 2004.

У роботі досліджено дію різних пектинових препаратів для виведення ртуті з організму з урахуванням вікових аспектів, вивчено порівняльну цитопротекторну дію пектинових екстрактів, отриманих з різних рослинних джерел, обґрунтовано механізм взаємодії іонів ртуті з карбоксильними групами полігалактуронових кислот пектинів.

На основі квантово-хімічних розрахунків установлено, що в утворенні комплексу з гідратованими іонами ртуті беруть участь тільки карбоксильні групи залишків галактуронової кислоти, при цьому додаткова координація центрального іона з утворенням хімічного зв'язку з карбоксилами чи гідроксилами сусідніх піранозних кілець неможлива через стеричні утруднення.


 
 

Цікаве

Загрузка...