WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика і хірургічне лікування ізольованого та сполученого ехінококозу легень у дітей (автореферат) - Реферат

Діагностика і хірургічне лікування ізольованого та сполученого ехінококозу легень у дітей (автореферат) - Реферат

Таким чином, проведені дослідження дозволили досягти поставленої мети: доведено розвиток ушкодження епітелію ниркових канальців різного характеру і ступеня (збільшення активності лізосомальних ферментів НАГ і β-ГЛ, мембранних- ЛФ і ГГТ і цитоплазменого - ЛДГ) на ранній, доальбумінуричній стадії розвитку ДН, що призводить до порушення функцій канальців (зниження реабсорбції за результатами дослідження вмісту 2 – мікроглобуліну в крові і сечі) і кислотовидільної функції нирок (зниження ЕТ.К., , зростання рН сечі).

ВИСНОВКИ

 1. У дисертаційній роботі вирішено актуальну задачу сучасної медичної науки: на підставі вивчення ферментурії, екскреції 2 – мікроглобуліну, дослідження кислотовидільної функції нирок удосконалено діагностику ДН на домікроальбумінуричній стадії її розвитку, встановлено значення тубуло-інтерстиціального компоненту у прогресуванні діабетичного ураження нирок.

 2. У хворих на ЦД типу 1 і 2 виявлено підвищення вмісту 2 – мікроглобуліну в сечі та крові на домікроальбумінуричній стадії діабетичної нефропатії, що свідчить про раннє тубуло-гломерулярне ураження нефронів.

 3. У хворих на ЦД типу 1 і 2 на домікроальбумінуричній стадії виявлено підвищення вмісту N-ацетил--D-глюкозамінідази, -глюкуронідази, -глутамілтрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, що свідчить про розвиток тубулоінтерстиційних ушкоджень на допротеїнуричному етапі діабетичної нефропатії.

 4. У всіх хворих на ЦД типу 1 на домікроальбумінуричній стадії виявлене зниження ЕТ.К. У 60 % хворих на ЦД типу 2 на стадії МАУ й у 73,3% хворих на протеїнуричній стадії встановлено підвищення ЕТ.К. На початкових стадіях ДН у 40% хворих на ЦД 1 типу відзначається зниження амоніогенезу. При ЦД типу 2 на цій же стадії підвищується.

 1. При проведенні екскреторної реносцинтиграфії виявлено зниження секреторної функції нирок у хворих на ЦД типів 1 і 2 на стадії МАУ.

 2. Тяжкість тубулярних дисфункцій при ДН не залежить від типу ЦД, прямо корелює з віком хворих (r =+0,52, р< 0,001) і тривалістю ЦД (r =+0,67) (р< 0,05). Тубулярні дисфункції позитивно корелюють із клубочковою фільтрацією на стадії МАУ(r = +0,42, р< 0,001) і негативно корелюють на протеїнуричній стадії (r = - 0,66, р< 0,05), що свідчить про раннє їхнє залучення і визначальну роль у прогресуванні патологічного процесу в нирках.

 3. Виникнення ферментурії і збільшення екскреції 2 – мікроглобуліну із сечею є найбільш значущими ранніми прогностично несприятливими маркерами, які свідчать про ушкодження тубуло - інтерстиційних структур нирок, що пришвидшує прогресування ХНН у хворих на діабетичну нефропатію.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для своєчасного виявлення ураження нирок та його ступеня при цукровому діабеті типів 1 і 2 слід здійснювати моніторинг ферментурії: підвищення екскреції із сечею НАГ і β-ГЛ свідчить про ураження лізосомальних структур, ЛФ та ГГТ – ворсинчастої облямівки епітелію, ЛДГ – некротичні зміни у канальцях.

 2. Для оцінки ранніх порушень функціонального стану канальців нирок при початкових стадіях ДН рекомендується визначення екскреції 2 – мікроглобуліну, титрованих кислот та амонію.

 3. В якості критеріїв прогресування ДН необхідно враховувати наступні показники: вік хворих, тривалість ЦД, активність ферментів у сечі. Збільшення цих показників є ознакою несприятливого найближчого і віддаленого прогнозу.

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Семидоцька Ж. Д., Чернякова І. О., Гребцова К. О., Перерва Л. А., Березовський О. Є. Перебіг діабетичної нефропатії в умовах терапії енамом і фрагміном // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук. пр. – К., 2001.- Вип.6.-С.86-89. (Дисертант проводила обстеження хворих та статистичну обробку даних, їх аналіз, брала участь в формулюванні висновків ).

 2. Семидоцкая Ж. Д., Чернякова И. А., Красовская Е. А. и др. Парциальные функции почек у больных диабетической нефропатией // Експериментальна і клінічна медицина.-2002.-№1-С. 54-56. (Дисертант проводила розподілення хворих на групи, статистичну обробку даних та їх аналіз).

 3. Семидоцька Ж. Д., Красовська К. О., Березовський О. Є. Канальцеві дисфункції при діабетичній нефропатії // Актуальні проблеми нефрології.- 2003.-Вип.8.-С.149-155. (Дисертант проводила обстеження хворих, статистичну обробку даних, їх аналіз та підготовку статті до друку).

 4. Березовський О. Є., Красовська К. О., Алексєєнко Р. В. Діабетична нефропатія: нові підходи до діагностики та лікування // Актуальні проблеми нефрології.- 2003.-Вип.9.-С.191-195. (Дисертант проводила обстеження хворих, статистичну обробку даних, їх аналіз, робила висновки).

 5. Красовская Е. А. Канальцевые дисфункции при диабетической нефропатии // Експериментальна і клінічна медицина.-2005.-№1-С. 64-68. (Дисертант проводила обстеження хворих та статистичну обробку даних, їх аналіз, зробила висновки, підготовку статті до друку).

 6. Деклараційний патент на корисну модель "Спосіб прогнозування хронічної ниркової недостатності у хворих на цукровий діабет ", (Семидоцька Ж. Д., Красовська К. О.), реєстраційний номер заявки: 20040504045, дата подання 27.05.2004р., прийняття рішення 4.11.2004р.

 7. Семидоцкая Ж. Д., Красовская Е. А. К вопросу о канальцевых дисфункциях при диабетической нефропатии // Український журнал нефрології та діалізу.-2004.-№2.-С.15-17. (Дисертант проводила обстеження хворих та статистичну обробку даних, їх аналіз, зробила висновки).

 8. Семидоцкая Ж. Д., Чернякова И. А., Красовская Е. А., Березовский А. Е., Перерва Л. А. К проблеме канальцевых дисфункций при диабетической нефропатии // Нефрология и диализ: тезисы докладов российско-французской школы - семинара, Москва, 2002.-С.83-84. (Дисертант проводила обстеження пацієнтів, брала участь у статистичній обробці отриманих результатів, написанні тез).

 9. Семидоцкая Ж. Д., Красовская Е. А., Березовский А. Е., Перерва Л. А. К проблеме диабетической нефропатии // Нефрология и диализ: тезисы докладов всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2003.-Т.7.-С.247. (Дисертант проводила обстеження пацієнтів, брала участь у написанні тез).

АНОТАЦІЯ

Красовська К. О.Канальцеві дисфункції при діабетичній нефропатії.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02. – внутрішні хвороби. Харківський державний медичний університет, Харків, 2005.

У дисертаційній роботі наведено результати вивчення тубулоінтерстиціальних структур нирок у хворих на цукровий діабет типів 1 і 2. Вивчено рівень МАУ, 2 – мікроглобуліну в крові та сечі, ферментів сечі (НАГ, β-ГЛ, ЛФ, ГГТ, ЛД), рівень ЕТ.К. та , рН сечі. Обстежено 90 хворих на цукровий діабет типів 1 та 2, віком від 16 до 75 років. У 47 хворих виявлено ЦД типу 1, у 43 - ЦД типу 2. Після проведеного скринінгу хворих з ЦД типу 1 і 2 було розподілено на 3 підгрупи в залежності від рівня МАУ.

Виявлено підвищення рівня 2 – мікроглобуліну в крові та сечі, ферментів сечі (НАГ, β-ГЛ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ) у порівнянні з контрольною групою у хворих, з нормоальбумінурією. Виявлено зниження кислотовидільної функції нирок за рівнем ЕТ.К.,яка була знижена вже на домікроальбумінурічній стадії у порівнянні з контролем. Виявлено зниження у 40% хворих на ЦД типу 1 на домікроальбумінуричній стадії. Виявлено зниження секреторної функції нирок при проведенні екскреторної реносцинтиграфії у хворих на ЦД типу 1 і 2 на стадії МАУ. Встановлено зв'язок між тяжкістю тубулярних дисфункцій при діабетичній нефропатії з віком хворих та тривалістю ЦД. Тяжкість тубулярних дисфункцій при діабетичній нефропатії не залежить від типу ЦД.

Ключові слова: тубулярні дисфункції, діабетична нефропатія, мікроальбумінурія, 2 – мікроглобулін крові та сечі, ферменти сечі, екскреція титрованих кислот, екскреція амонію, екскреторна реносцинтиграфія.


 
 

Цікаве

Загрузка...