WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Четвертий дослід

Калій, ммоль/л

Контрольна

4,80,23

5,680,22***

6,550,36

Дослідна

4,740,2

5,80,06***

5,440,04•••

р<

0,05

Натрій, ммоль/л

Контрольна

132,60,87

112,630,92***

121,50,96•••

Дослідна

131,80,66

127,60,98**

133,61,17••

р<

0,001

0,001

Примітка: а) *р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001відносно початку хвороби; б) •р<0,05, •• р<0,01, ••• р<0,001відносно вираженої стадії хвороби; в) р<  різниця показників контрольної та дослідної груп по закінченні лікування.

По закінченні лікування у телят дослідних груп спостерігалося зменшення величини гематокриту (з 52,2–54,8 до 39,8–43,2 %) (рис.1), нормалізація резервної лужності (з 42,29–44,44 до 50,89–52,62 об%СО2), вмісту калію, натрію (рис. 2, 3), кальцію і фосфору.

Рис. 1. Величина гематокриту крові телят обох груп по закінченні лікування, у процентах

Рис. 2 Рівень калію у крові телят обох груп по закінченні терміну лікування (ммоль/л)

Рис. 3 Рівень натрію у крові телят обох груп по закінченні терміну лікування (ммоль/л)

Водночас у телят контрольних груп, порівняно з дослідними, виявляли вірогідно вищу величину гематокриту (52,80,97 – 49,40,80), менший уміст натрію (113,51,85 – 121,50,96 ммоль/л) і більший – калію (5,80,04 – 6,550,36 ммоль/л).

Корекція ферментопатії досягалася призначенням ферментного препарату "Фестал". Запропонований препарат "КЕТ" у повному складі з фесталом виявився найбільш ефективним при токсичній диспепсії новонароджених телят, що підтверджувалося результатами першого і четвертого дослідів. Корекція порушеного водно-електролітного обміну і кислотно-лужної рівноваги, токсикозу – трьох важливих ланок токсичної диспепсії телят  здійснювалася призначенням одного препарату "КЕТ" чи в сполуці з активованим вугіллям.

Під впливом препарату "КЕТ", до складу якого входить натрію гідрокарбонат, спостерігалося підвищення у крові резервної лужності, що вказує на нормалізацію кислотно-лужної рівноваги в організмі хворих телят (рис. 4).

Рис. 4 Резервна лужність крові телят по закінченні терміну лікування (об%СО2)

Таким чином, найбільш повно відновляються ланки патогенезу в телят першої дослідної групи  показники кислотно-лужної рівноваги та водно-електролітного балансу достовірно ближчі до норми. Ефективність лікування підтверджується також термінами одужання телят (табл. 8).

За підсумками чотирьох дослідів у групі контролю загинуло четверо телят (20%), тривалість хвороби склала 4,2 дні, у дослідних групах загибелі телят не було, тривалість хвороби – 3,5 дні. У першій дослідній групі захворювання продовжувалося в середньому три дні, при цьому коректувалася ферментопатія фесталом, що сприяло усуненню дисбактеріозу і токсикозу.

Отже, ефективним засобом лікування телят, хворих на токсичну диспепсію, був препарат "КЕТ", до складу якого входило активоване вугілля, а також фестал, що підсилював його дію.

Таблиця 8 – Лікувальна ефективність препарату "КЕТ"

Показник

Перший дослід

Другий дослід

Третій дослід

Четвертий дослід

контрольна група

дослідна група

контрольна група

дослідна група

контрольна група

дослідна група

контрольна група

дослідна група

Одужало, всього у процентах

5

5

4

5

3

5

4

5

100

100

80

100

60

100

80

100

Загинуло, всього у процентах

1

2

1

20

40

20

Тривалість лікування, днів

4,6

3,0

4,2

3,8

4,3

3,8

3,7

3,6

ВИСНОВКИ

1. У дисертаційній роботі на підставі аналізу годівлі тільних лактуючих та сухостійних корів експериментально встановлено вплив структури раціону та його поживності на стан метаболізму, якість молозива і стійкість новонароджених телят до постнатальної диспепсії. В умовах виробництва апробовано новий електролітно-антитоксичний засіб, що корегує основні ланки диспепсії новонароджених телят. Одержані результати є новим розв'язанням важливого наукового завдання ветеринарної неонатології.

2. Встановлено, що в умовах АР Крим найбільш стійкий до захворювання на токсичну диспепсію молодняк народжується від корів, які запліднені у лютому–березні. Одержання фізіологічно повноцінних телят забезпечується утриманням тільних корів у період росту і розвитку плода на раціонах з перевагою зелених кормів (63–72 % за енергією).

3. У зимово-стійловий період народження фізіологічно повноцінних телят і одержання якісного молозива досягається годівлею сухостійних корів протягом 60 днів згідно з раціонами, у яких переважає доброякісне сіно (54 % за поживністю).

4. Існує пряма залежність у ланцюзі: корм – мати – плід – захворюваність новонароджених телят на диспепсію. У цьому ланцюзі встановлено корелятивну залежність між умістом імуноглобулінів молозива корів і сироватки крові новонароджених телят: коефіцієнт кореляції (r) по 63 парах складає +0,65.

5. Повноцінне молозиво першого і другого надоїв характеризується наступними показниками: білок – відповідно 17,8826,5 і 14,023,0 %; імуноглобуліни – 45,889,9 і 41,864,3 мг/мл; кислотність молозива – 39,749,7 і 32,043,0Т.

6. Основними показниками крові, які характеризують стійкість новонароджених телят до захворювання на диспепсію, є загальний білок, рівень якого має становити 59,062,3 г/л та імуноглобуліни –21,8 – 27,1 мг/мл.

7. Встановлена висока ефективність препарату "КЕТ" (як монозасобу, так і в комплексі з ферментним препаратом "Фестал") для лікування новонароджених телят, хворих на токсичну диспепсію. Ефективність становить 3,7 грн на 1 грн затрат.

8. Використання запропонованої схеми раціону корів з високою часткою сіна в Навчальному науково-виробничому тваринницькому комплексі Кримського агротехнологічного університету привело до підвищення продуктивності тварин, зниження витрат корму на одиницю продукції, підвищення стійкості новонароджених телят до різних захворювань, зокрема диспепсії.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. Для одержання фізіологічно повноцінних телят, стійких до захворювання на диспепсію й інші шлунково-кишкові хвороби неонатального періоду, необхідно тільних корів утримувати на збалансованих раціонах в усі періоди росту і розвитку плода, а не тільки в останні два місяці тільності.

2. Для запобігання неонатальної диспепсії в телят у стійловий період тільних сухостійних корів потрібно утримувати на раціонах з перевагою сіна (54 % за поживністю).

3. Для підвищення ефективності терапії новонароджених телят при токсичній диспепсії у комплекс лікувальних заходів слід включати електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", який задають всередину в дозі 25 г двічі на добу після напування телят молозивом.

4. При розробці заходів, що забезпечують високу збереженість телят, пропонуємо користуватися "Методичними рекомендаціями з діагностики, профілактики і лікування диспепсії новонароджених телят", затвердженими начальником Управління ветеринарної медицини АР Крим 14 червня 2004р. М.В.Труханівською.


 
 

Цікаве

Загрузка...