WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Отримавши дані щодо впливу структури раціону на стан обміну речовин тільних корів, якість молозива та стійкість новонароджених телят, ми провели аналіз клінічних та зоотехнічних параметрів у ННВТК КДАУ з 2002 по 2004 р. Було відмічено поліпшення клінічного стану корів, збільшення надою молока з 3227 кг у 2002р. до 3868 кг у 2004р., зниження витрат кормів на 1 кг молока з 1,24 до 0,9 к.од., зниження вимушеного забою молодняку з 23,3 (2002р.) до 9,3% (2004р.). Поліпшення клінічного стану та обміну речовин у корів, стійкості молодняку до захворювань пов'язане зі зростанням у структурі раціону для корів частки сіна з 7,96 до 13,07%.

Таким чином, результати проведеного експерименту підтверджують припущення про залежність стійкості новонароджених телят до диспепсії від стану обміну речовин у корів-матерів, умісту в молозиві білка, імунних глобулінів, його кислотності. Стан обміну речовин і біологічна цінність молозива, у свою чергу, залежать від структури раціону тільних сухостійних корів.

Узагальнені результати якісних показників молозива, що забезпечують достатній рівень імунних глобулінів у сироватці крові новонароджених телят і стійкість їх до диспепсії, представлені у таблиці 6.

Таблиця 6 – Основні показники якості молозива корів (n=53)

Показник

Біометричний показник

Перший надій

Другий надій

Білок,

у процентах

Lim

17,8826,5

14,023,0

Mm

22,20,27

19,10,20

Імунні глобуліни, мг/мл

Lim

45,889,9

41,864,3

Mm

82,563,58

59,62,38

Титрована кислотність, град. Тернера

Lim

39,749,7

32,043,0

Mm

44,80,31

38,50,85

При дослідженні крові телят (n=53), що народилися від цих корів, отримані наступні дані: уміст гемоглобіну 86,9125,5 г/л, загальний білок сироватки крові – 51,073,0 г/л, імуноглобуліни сироватки крові 17,823,4 мг/мл. Новонароджені телята з таким умістом гемоглобіну, загального білка й імуноглобулінів сироватки крові були стійкі до захворювання на диспепсію та інші шлунково-кишкові хвороби.

При статистичній обробці показників молозива корів і крові телят від 63-х пар тварин (корова  теля), що знаходилися у всіх проведених дослідах, був виявлений високий кореляційний зв'язок між умістом імуноглобулінів у молозиві корів і сироватці крові новонароджених телят (r=0,650,08). Отже, стан обміну речовин, біологічна цінність молозива і здоров'я новонароджених телят залежать від годівлі корів, структури їхніх раціонів упродовж усього періоду тільності, а не лише в період сухостою.

Результати клінічного дослідження комплексного електролітно-антитоксичного препарату

Відомо, що за токсичної диспепсії телят ключовими патогенетичними ланками є ферментопатія, дисбактеріоз, токсикоз, порушення водно-електролітного обміну і кислотно-лужної рівноваги в організмі. Для корекції цих ланок слід мати чітке поняття про клініко-біохімічний статус хворих на диспепсію телят. Дослід проводили на 20-ти телятах ТОВ агрофірми "Приміське" з симптомами, типовими для токсичної диспепсії: температура тіла у межах норми, що виключає інфекційну природу хвороби (септична форма колібактеріозу), зниження апетиту або анорексія, діарея, зневоднення (рівень гематокриту складав 53,90,5%), ацидоз (резервна лужність – 42,10,9 об%СО2), уміст загального білка становив 61,20,6 г/л. Цей стан вимагав проведення нормалізації водно-електролітного обміну та кислотно-лужної рівноваги.

Для корекції ферментопатії, порушень водно-електролітного обміну, зняття токсикозу нами був розроблений комплексний електролітно-антитоксичний препарат (КЕТ), що включає електроліти (К, Na, Mg, S), антитоксичні та засоби регулювання кислотно-лужного балансу, солі міді, цинку, кобальту, адсорбент і деякі інші компоненти.

Під час розробки препарату "КЕТ" експериментально підібрана оптимальна доза калію хлориду, який часто включається до складу регідратаційних електролітних сумішей. У наших дослідах доведено, що оптимальною дозою калію хлориду є 0,6 г на добу. Збільшення її до 0,9 і 1,2 г викликало інтоксикацію, яка проявлялася серцевою аритмією.

Клінічне дослідження препарату "КЕТ" було проведено на 8 групах телят, хворих на токсичну диспепсію. Препарат телятам давали всередину після випоювання молозива двічі на добу. У першому досліді додатково всередину давали по 2 драже фесталу, в другому – препарат використовували без активованого вугілля, у третьому – без фесталу, але з адсорбентом, а в четвертому з фесталом без адсорбента.

Застосування препарату позитивно впливає на динаміку рівня калію та натрію в плазмі крові (табл. 7).

Перед лікуванням електроліти крові не мали міжгрупової різниці. Рівень калію у всіх групах був у межах норми та коливався у контрольній від 4,420,1 до 4,80,23 ммоль/л, дослідній  від 4,380,1 до 4,740,2 ммоль/л. Рівень натрію у всіх групах був меншим норми: у контрольній – від 131,00,4 до 132,080,7 ммоль/л, дослідній  від 130,6 до 131,80,6 ммоль/л.

При дослідженні крові телят через три дні від початку лікування та по його закінченні була виявлена різниця в рівні електролітів у тварин першого, другого, третього та четвертого дослідів, а також між показниками дослідних та контрольних груп.

Таблиця 7 – Динаміка калію та натрію у різні періоди захворювання

Показник

Група

Початок захворювання

Виражена стадія хвороби

Закінчення терміну лікування

Перший дослід

Калій, ммоль/л

Контрольна

4,50,1

5,580,11 ***

6,040,12 •

Дослідна

4,480,09

5,760,07 ***

5,160,07 •••

р<

0,001

Натрій, ммоль/л

Контрольна

131,00,45

110,80,5 ***

121,03,63 •

Дослідна

130,60,24

123,80,58***

133,00,89•••

р<

0,001

0,01

Другий дослід

Калій, ммоль/л

Контрольна

4,420,1

5,340,12***

5,80,04••

Дослідна

4,380,1

5,680,05***

5,560,07

р<

0,05

0,05

Натрій, ммоль/л

Контрольна

131,40,24

110,80,4***

113,51,85

Дослідна

130,80,37

124,00,45***

134,81,5•••

р<

0,001

0,001

Третій дослід

Калій, ммоль/л

Контрольна

4,720,22

5,840,3*

6,170,26

Дослідна

4,480,11

5,640,07 ***

5,360,07•

р<

0,05

Натрій, ммоль/л

Контрольна

132,80,73

112,80,97***

117,34,81

Дослідна

131,60,93

124,20,97***

132,41,17•••

р<

0,001

0,05


 
 

Цікаве

Загрузка...