WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Дослідження проводилися за наступним планом:

а) вивчення впливу повноцінної годівлі корів упродовж перших семи місяців тільності на стан обміну речовин і якість молозива корів, стійкість новонароджених телят до диспепсії (перший етап);

б) вивчення впливу структури раціону тільних корів у період сухостою на стан обміну речовин, біологічну цінність молозива і стійкість новонароджених телят до захворювання на диспепсію (другий етап);

в) розробка і клінічне випробування комплексного електролітно-антитоксичного препарату (КЕТ) для корекції основних патогенетичних ланок токсичної диспепсії новонароджених телят (третій етап).

Підбір груп експериментальних тварин проводився за принципом парних аналогів (порода, вік, терміни запліднення й отелення, клінічний стан новонароджених телят та ін.).

При виконанні перших двох етапів роботи було досліджено 63 корови і 63-х народжених від них телят. За час виконання третього етапу роботи досліди проведені на 17 клінічно здорових і 40 хворих на диспепсію новонароджених телятах. Усього було досліджено 183 тварини. Проведено зоотехнічний аналіз 10-ти раціонів корів.

Матеріалом для досліджень були кров тільних корів і новонароджених телят, молозиво, раціони тварин.

У крові тільних лактуючих і сухостійних корів визначали кількість еритроцитів та лейкоцитів – у камері з сіткою Горяєва; гемоглобін – геміглобінціанідним методом; загальний білок сироватки – біуретовою реакцією; резервну лужність – дифузійним методом за І.П. Кондрахіним (1985), загальний кальцій – титрометричним методом з індикатором мурексидом (1981), неорганічний фосфор за Пулсом у модифікації В.Ф.Коромислова і Л.А.Кудрявцевої (1985), уміст каротину – за Карр-Прайсом; виконували колоїдно-осадову пробу з 0,1 %-ним розчином сулеми.

У крові новонароджених телят досліджували аналогічні показники, окрім каротину і колоїдно-осадової проби, визначали також гематокритну величину мікрометодом у модифікації Й.Тодорова, імунні глобуліни – осадженням натрієм сульфітом, білкові фракції – турбідиметричним методом, сечовину – за кольоровою реакцією з діацетилмонооксимом, креатинін – за кольоровою реакцією Яффе (метод Поппера), калій і натрій – методом полуменевої фотометрії (Меньшиков В.В. та ін., 1987; Кондрахин И.П. и др., 1985). У молозиві першого і другого удою визначали кислотність за Тернером (1985), уміст загального білка – методом формольного титрування (П.В.Житенко, 1998), імунних глобулінів – осадженням натрієм сульфітом.

Раціони корів аналізували за прийнятими в зоотехнії методами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Вплив повноцінної годівлі тільних корів на стан обміну речовин,

якісні показники молозива і стійкість телят до диспепсії

Дослідження корів і народжених від них телят через 48 год після родів проводили в ННВТК у два періоди: одну групу дворазово (у вересні і грудні), другу  одноразово у листопаді 2002 р.; у ВАТ "Південна" дворазово  у серпні і листопаді 2002 р.; у ТОВ агрофірмі "Приміське"  у листопаді 2003 р. У цих господарствах запліднення корів проведено в лютому  березні, отелення проходило відповідно у листопаді  грудні 2002 і 2003 рр.

У Криму для годівлі і утримання корів найбільш сприятливим є період з травня по жовтень, коли в раціонах тварин переважають зелена маса і трава пасовищ. Цей період є сприятливим для росту і розвитку плода. У весняно-літній і літньо-осінній періоди в раціонах корів переважали зелені корми (25–50кг), раціони були збалансовані за основними елементами живлення, макро- і мікроелементами, каротином. Так, у серпні 2002 р. раціон тільних лактуючих корів ННВТК складав (кг): зелена маса злаково-бобової суміші  50, дерть ячмінна  3, солома ячмінна  2. Раціон задовольняв потребу тварин в енергії, сухій речовині, перетравному протеїні, кальції, фосфорі, магнії, сірці, міді, кобальті, каротині. Відмічена незначна нестача цинку і йоду. На 100 кг маси тіла припадало 2,9 кг сухої речовини (норма 2,8 – 3,2), на 1кг сухої речовини  9,4 МДж енергії (норма 9,0), 0,97 кормових одиниць (норма 0,75–0,80); на 1 кормову одиницю – 97,8 г перетравного протеїну (норма 100 г), цукро-протеїнове співвідношення становило 0,94 (норма 0,91,0), цукор+крохмаль-протеїнове співвідношення  2,15 (норма 2,2). Подібна характеристика була й стосовно літніх раціонів корів ВАТ "Південна" і ТОВ агрофірми "Приміське".

У період сухостою (жовтень  листопад) дослідні групи корів утримувалися на раціонах, у яких були деяка нестача енергії, перетравного протеїну, макро- і мікроелементів, виражений дефіцит цукру, каротину і вітаміну D.

Сприятливі умови годівлі і утримання тільних корів протягом 7 місяців "пасовищного" періоду забезпечували оптимальний стан обміну речовин, отримання фізіологічно повноцінного приплоду і молозива високої біологічної якості. Від 43 корів було отримано 43 телят, жодне з який не захворіло на диспепсію чи інші шлунково-кишкові хвороби.

Про стан обміну речовин у корів, що отелилися, і народжених від них телят свідчать дані таблиці 1. З них видно, що досліджувані показники крові корів і телят відповідали нормативним. Уміст імунних глобулінів у телят через 48 год після народження складав 20,10,30  24,61,12 мг/мл.

Молозиво дослідних корів характеризувалося високими біологічними показниками (табл. 2).

Молозиво першого надою містило 20,850,27  23,30,59 % білка, 49,51,49  64,54,8 мг/мл імунних глобулінів, кислотність складала 44,30,52  45,50,19Т. У молозиві другого надою показники були нижчими на 10  15%.

Таблиця 1 – Результати дослідження крові корів, що отелилися, і новонароджених

телят

Показник

ННВТК, n=23

ТОВ агрофірма "Приміське", n=15

ВАТ "Південна", n=5

корови

телята

корови

телята

корови

телята

Еритроцити, Т/л

5,60,19

6,60,14

6,90,16

7,80,10

5,50,16

5,90,29

Лейкоцити, Г/л

8,20,32

8,50,26

9,50,29

9,20,23

8,50,37

7,40,03

Гематокрит, у проц.

31,81,34

30,30,23

39,21,56

Гемоглобін, г/л

105,22,2

102,42,50

116,31,50

107,00,34

110,84,64

119,14,50

Загальний білок, г/л

76,11,59

62,31,78

78,60,57

58,60,32

77,43,36

62,62,36

Імуноглобуліни, мг/мл

24,61,12

20,10,30

23,43,9

Кальцій, ммоль/л

2,60,05

2,810,24

2,80,04

2,840,05

2,50,18

2,40,07

Фосфор, ммоль/л

1,950,05

2,030,04

1,90,04

1,820,05

1,70,09

1,930,09

Резервна лужність, об%СО2

53,60,73

54,30,51

55,10,82

54,70,34

52,22,43

55,00,61

Сечовина, ммоль/л

3,130,07

2,820,06

3,190,06

Креатинін, ммоль/л

0,10,002

0,10,001

0,20,03

Каротин, мг/100мл

0,80,07

1,00,01

1,00,03

Таблиця 2 – Уміст білка, імунних глобулінів та кислотність молозива корів

Показник

ННВТК, n=23

ТОВ агрофірма "Приміське", n=15

ВАТ "Південна", n=5

I надій

II надій

I надій

II надій

I надій

II надій


 
 

Цікаве

Загрузка...