WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому (автореферат) - Реферат

Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

КОПІТЬКО Жанна Володимирівна

УДК 616. 831 – 001. 34 – 036. 1 - 085. 837 + 615. 224. 458

Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих з закритою черепно-мозковою травмою

14.01.33 – курортологія та фізіотерапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукописом.

Роботу виконано на кафедрі фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор РОЗДІЛЬСЬКА Ольга Миколаївна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри фізіотерапії та курортології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри факультетської терапії, фізіотерапії, медичної реабілітації та курортології з курсом сестринської справи;

доктор медичних наук, професор Єжова Вікторія Олександрівна, Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сеченова МОЗ АР Крим, провідний науковий співробітник відділу неврології.

Провідна установа: Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, кафедра фізіотерапії факультету післядипломної освіти, м. Сімферополь

Захист дисертації відбудеться " 18 " лютого 2005 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

Адреса: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6

Автореферат розісланий 17 січня 2005 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Дмитрієва Г.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні удосконалення лікування та реабілітації хворих травматичними ураженнями головного мозку є актуальною та соціально важливою проблемою клінічної медицини (В.Д.Деменко, 1987-1999; Ю.С.Мартынов, Е.В.Сурская, Е.В.Малкова и др., 2000; M.Rizzo., D.Tranel, 1996; Gadkary C.S. et al., 2002).

Це обумовлено значною розповсюдженістю травматичної хвороби головного мозку, високими відсотками втрати працездатності та інвалідізації серед населення працездатного віку (А.Н.Коновалов, Л.Б.Лихтерман, А.А.Потапов, 1992; Воскресенская О.Н., Терещенко С.В., 2003; D.Parkinson, 1996).

На долю легкої черепно-мозкової травми (ЧМТ), до якої відносять струс головного мозку, припадає біля 80% (П.В.Волошин, 1993; М.А.Шерман, 2001; О.Н.Воскресенская, 2003; M.Y. Kibby, C.J.long, 1996).

Особливості соціального, психоемоційного та клінічного статусу даної категорії хворих (Т.В. Мироненко, 2000), великий відсоток віддалених наслідків перенесеної черепно-мозкової травми (Л.Б.Лихтерман и др.,1993; В.Д.Деменко,1999; В.В.Штрах, А.В.Синьков, Г.М.Синькова и др., 2000; M.Y. Kibby, C.J.long, 1996) та неадекватних реакцій на медикаментозну терапію (Е.Н.Амосова и др., 1991; З.А.Залялова, Э.И.Богданов.;1992-2003; D.S.Young, 1995; W.G.Guder, S Narayanon et al., 1996) обумовлює увагу клініцистів та дослідників до курортної та фізіотерапевтичної їх реабілітації із застосуванням фізичних чинників (Н.М.Комарницька, 2001; Gadkary C.S., Alderson P., Signorini D.F., 2002).

В наш час в Україні санаторно-курортна реабілітація є складовою частиною державної політики оздоровлення нації (М.В.Лобода, К.Д. Бабов., 2000-2003).

Клінічна неврологія приділяє значну увагу реабілітації хворих з гострою закритою черепно-мозковою травмою (ГЗЧМТ) (О.Г.Коган,1988; П.В.Волошин, 1990; Е.Г.Дубенко,1998; Колесова О.Г., Шпитальная В.П., Архангельская И.А., Фурман Г.Л., 2002; Davidhizar R., Bartlett D., 1997). Досить широко принципи фізіотерапії та курортного лікування розроблені для хворих черепно-мозковою травмою в проміжному та віддаленому періодах (А.М.Гурленя, Г.В.Багель,1989; И.Н.Стрелкова, 1991-1998; А.В.Багель, Г.В.Багель, А.С.Федулов и др., 2002; В.И.Тайцлин, В.А.Коршняк, 2002).

Все це обумовлено здатністю природних та преформованих лікувальних фізичних чинників покращувати стан коронарного (Т.А.Князева, 2001; О.Н.Роздильская, 1993 - 2004; К.Д.Бабов, 1995 – 2000), периферичного

(Т.А.Князева, 1998) и церебрального (И.З.Самосюк, 1998-2000; И.П.Шмакова, 1997-2001, В.А.Ежова, 2002) кровообігу, впливати на фізіологічні міри захисту організму (Л.Д.Тондий, 1987-2003), головні патогенетичні механізми саморегуляції життєдіяльності та функціональної активності нервових клітин (В.С.Улащик,1983-1998), надавати протинабряковий, знеболюючий та седативний ефекти (А.А.Шелякин, И.Г.Преображенская, Г.Н.Пономаренко, 2002), нормалізувати вегетативну дисфункцію (В.Г.Ясногородский,1995; В.В.Оржешковский, 1987-1997), надавати антиокислювальну активність (Т.А.Золотарёва, 2003).

Ультразвук відноситься до одного з признаних базисних та ефективних лікувальних фізичних факторів. Він викликає фізико-хімічні, біофізичні та біологічні реакції в тканинах та середовищах організму хворих, впливає на механізми нейрогуморальної регуляції та гомеостазу, надає нормалізуючу дію, оптимізує медикаментозну терапію (А.П.Сперанский, В.И Рокитянский, 1970; В.С.Улащик, 1983-1998; И.З.Самосюк и др., 2000; A. Knoch, K. Knauth, 1977).

Поряд з цим, в останні роки в клінічній практиці особливу популярність завоював метод інгаляційного введення фармакологічних препаратів не тільки в пульмонології (Н.С Пилипчук, Р.Г. Процюк, 1988; Г.С. Гашура и др., 1990), але і в лікуванні кардіологічних хворих, в тому числі при наявності супутньої неврологічної патології (О.Н.Роздильская, 1993 – 2003; W. Lee, Greenspon, Sharon F. Levy, 1987).

Однак значно обмежений вибір фізичних чинників в практиці нейрохірургії. Не вивчені механізми клініко-фізіологічної дії ультразвуку в аспекті змін церебральної та системної гемодинаміки. У хворих неврологічного профілю не застосовують метод інгаляційного шляху введення медикаментозних препаратів, це стосується і патогенетично обгрунтованого в лікуванні органічних захворювань головного мозку активного стимулятора енергетичних процесів актовегіну. До теперішнього часу не був відомий лікувальний засіб ультразвукової терапії та інгаляцій актовегіну саме у хворих ГЗЧМТ, не розроблені показання та протиказання для його призначення, не вивчена ефективність його застосування в умовах нейрохірургічного стаціонара.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідної роботи кафедри фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України "Фізичні чинники в лікуванні захворювань судин", № держрегістрації 0103U004140, роки виконання: 2003 – 2006. Фрагмент роботи, що присвячений застосуванню ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих ГЗЧМТ, виконано безпосередньо здобувачем.

Мета дослідження.Підвищення ефективності відновлювального комплексного лікування хворих з ГЗЧМТ шляхом клініко-фізіологічного обгрунтування та застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну.

Завдання дослідження.

1. Проаналізувати результати клініко-неврологічного дослідження хворих з ГЗЧМТ, стан мозкової, центральної, периферичної гемодинаміки, в тому числі у осіб із супутньою кардіологічною патологією.

2. За результатами аналізу проведеної одноразової процедури вивчити вплив ультразвуку при різних умовах проведення процедури на клінічний стан хворих з ГЗЧМТ, рівень їх церебральної, системної, внутрішньосерцевої гемодинаміки та обгрунтувати оптимальну методику ультразвукової терапії.

3. Виявити особливості клініко-фізіологічних та гемодинамічних ефектів інгаляційного шляху введення актовегіну в порівнянні з його парентеральним застосуванням (за результатами аналізу дії одноразової процедури).

4. Обгрунтувати можливість послідовного застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну у хворих з ГЗЧМТ.

5. Оцінити безпосередні та віддалені результати лікування хворих з ГЗЧМТ, які отримували ультразвукову терапію та інгаляції актовегіну. Розробити показання та протипоказання до призначення даного лікувального способу. Впровадити методику поєднаного озвучування грудної клітини та інгаляцій актовегіну в практику нейрохірургії, неврології, фізіотерапії та курортології.

Об'єкт дослідження -118 хворих з ГЗЧМТ, струсом головного мозку.

Предмет дослідження - клінічний перебіг, стан мозкової і системної гемодинаміки під впливом ультразвуку та інгаляцій актовегіну у хворих з ГЗЧМТ.

Методи дослідження -клініко-неврологічний, анамнестичний, інструментальні: РЕГ, ЕЕГ, Ехо-ЕС, доплерографія, ЕКГ, Ехо КГ, РВГ, рентгенографія та комп'ютерна томографія.

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами аналізу архівних історій хвороби та обстеження хворих з ГЗЧМТ, струсом головного мозку встановлено, що в гострому періоді ЧМТ спостерігається поліморфна клініко-неврологічна симптоматика, патологічні зміни активності головного мозку, ознаки внутрішньочерепної гіпертензії, нестабільності серцевого ритму та його вегетативної регуляції, у чверті хворих з супутньою артеріальною гіпертензією – гіпертрофія міокарду лівого шлуночка з систолічною дисфункцією.


 
 

Цікаве

Загрузка...