WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей (автореферат) - Реферат

Покажемо динаміку змін у рівнях сформованості емпатійної культури в студентів на початок і кінець експерименту (див. табл.).

Таблиця

Динаміка рівнів сформованості емпатійної культури(%)

Рівні

Підгрупи

Експериментальні групи

(І курс – 682 осіб, ІІ курс – 633 осіб)

До експерименту

Після експерименту

Приріст

І курс

ІІ курс

І курс

ІІ курс

І курс

ІІ курс

Висо-кий

А

0

0

19,2

21,8

+ 19,2

+ 21,8

В

0

0

15,3

23,8

+ 15,3

+ 23,8

С

0

0

8,3

10,5

+ 8,3

+ 10,5

Д

0

0

0,9

0,9

+ 0,9

+ 0,9

Достат-ній

А

0,9

0

5,7

6,7

+ 4,8

+ 1,7

В

2,9

4,3

35,1

30,2

+ 32,2

+ 25,9

С

62,8

65,4

14,6

5,2

- 48,2

- 60,2

Д

0,9

0

0,9

0,9

0

+ 0,9

Елемен-тарний

А

0

0

0

0

0

0

В

1,9

1,9

0

0

- 1,9

- 1,9

С

2,1

26,5

0

0

- 21,1

- 26,5

Д

9,5

1,9

0

0

- 9,5

- 1,9

Необхідно також зазначити, що відбулися позитивні зміни у ставленні до проблеми емпатійної культури у лікарів у процесі післядипломної освіти; ліквідовано прогалини в знаннях, удосконалено емпатійні вміння та якості.

ВИСНОВКИ

 1. Аналіз наукової літератури засвідчив, що емпатія є професійно важливою властивістю лікаря, яка допомагає проникати за допомогою почуттів у душевні переживання інших людей, співчувати їм, співпереживати та надавати підтримку й допомогу. Вона є провідним чинником успішної діяльності лікаря.

 2. Теоретично обґрунтовано, що емпатійна культура майбутнього лікаря є його інтегративним особистісним утворенням, в якому сфокусовано та синтезовано емоційний, когнітивний, поведінковий та рефлексивний компоненти.

 3. Науково обґрунтовано педагогічні умови, які забезпечують формування емпатійної культури майбутнього лікаря: створення сприятливого психолого-емоційного мікроклімату, організація спілкування між суб'єктами навчального процесу.

 4. Установлено, що критеріями сформованості емпатійної культури студентів є: прояв інтересу до проблем емпатії та спілкування, система знань, ступінь прояву емоцій, стиль спілкування, установка на рефлексію.

 5. Здійснено експериментальну роботу, спрямовану на перевірку висунутої гіпотези, результати якої свідчать про її ефективність. Так, емоційна атмосфера сприяла розкріпаченню емоційно-рефлексивної сфери, розвитку соціальної перцепції, емоційної реактивності, гнучкості поведінки, спільному пошуку, творчості, емпатійному розумінню іншого, співпереживанню, доброзичливості. Спостереження за студентами дозволили зробити висновок, що емпатійний потенціал у них значно зріс у кожній підгрупі: вони почали постійно аналізувати власні переживання, а також уловлювати настрій інших людей, співпереживати їхньому болю й стражданням; виявлено в студентів обов'язкове адекватне емоційне ставлення до дійсності; вони позбавилися утруднень у встановленні контактів з товаришами, стали уважні до емоційних проявів у їхніх вчинках, частіше виявляють терпіння і непідроблений інтерес до співрозмовника (емоційний компонент); відбулося посилення мотивації студентів з розвитку емпатійної культури; збільшився обсяг знань з проблеми цілісного пізнання людини, самопізнання; змінилося ставлення до загальнолюдських цінностей, намітилася готовність до взаємної відкритості з партнером (когнітивний компонент); прояв у постійній самооцінці рівня своєї комунікативної культури, позитивне ставлення до товаришів у групі, підкріплюване діями і вчинками, здійснюваними з "гуманними мотивами", вміння приймати творчі рішення у своїх діях; знання правил поведінки в різних ситуаціях спілкування, надання допомоги тому, хто її потребує, прояв безкорисливої турботи про благо інших (поведінковий компонент); прояв здатності відчувати і розуміти стан іншої людини через усвідомлення власних переживань, постійний самоаналіз поведінки та діяльності (рефлексивний компонент).

 6. Підготовлено науково-методичне забезпечення процесу формування емпатійної культури майбутнього лікаря.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її дослідження вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні емпатійної поведінки викладача в навчальному процесі; застосуванні отриманих у ВНЗ знань, умінь і навичок емпатійної поведінки в повсякденній практиці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

   1. Єнікеєва А.Б., Кузнецова І.В. Англійська мова для медиків. Посібник з розвитку навичок усного мовлення (для студентів другого курсу). – Ч. 1. –Харків: ХДМУ, 2001. – 60 с.

   1. Єнікеєва А.Б., Кузнецова І.В. Англійська мова для медиків. Посібник з розвитку навичок усного мовлення (для студентів другого курсу). – Ч. 2. – Харків: ХДМУ, 2001. – 52 с.

   1. Корнейко І.В., Кузнецова І.В. Завдання для домашнього читання англійською мовою: Метод. посібник для студентів першого курсу. – Харків: ХДМУ, 2002. – 40 с.

   2. Кузнецова І.В. Особливості формування емпатійної культури студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Вип. 27. – Харків: ХХПІ, 2001. С. 34-38.

   3. Кузнецова І.В. Емпатійна культура майбутнього спеціаліста // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 19.– Ч. 2. – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 139-143.

   4. Кузнецова І.В. Способи формування емпатійної культури студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Харків: ХХПІ, 2001. – С. 25-28.

   5. Кузнецова І.В. Етапи формування емпатійної культури студентів // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 21. – Харків: ХДПУ, 2002. – С. 125-129.

   6. Кузнецова І.В. Організація самостійної діяльності студентів при вивченні іноземної мови // Міжпредметні зв`язки: Зб. наук. пр. – Вип. 6. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 251-256.

   1. Кузнецова І.В. Емпатійна культура майбутнього спеціаліста // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. "Сучасні освітні технології". – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 76-77.

   1. Кузнецова І.В. Сутність емпатійної культури викладача // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конфер. "Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів". – Харків: ХДПУ, 2002. – С. 72-76.

   2. Кузнецова І.В. Соціально-психологічний тренінг у формуванні емпатійної культури лікаря // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер. "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія". – Ч. 2. – Харків: НФУ, 2003. – 306 с.

   3. Кузнецова І.В. Роль емпатійної культури у вихованні майбутніх спеціалістів // Матеріали наук.-практ. конфер. "Актуальні питання навчання іншомовної комунікації у вищих навчальних закладах". – Вип. 4. – Харків: ХаРІНАДУ, 2003. – С. 63-66.

   4. Кузнецова І.В. Соціально-психологічний тренінг у формуванні емпатійної культури лікаря // Матеріали наук.-метод. конфер. "Проблеми медичної та фармакологічної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні". – Харків: ХДМУ, 2003. – С. 205-206.

   5. Кузнецова І.В. Стимулювання мовно-розумової діяльності засобами іноземної мови як спосіб формування емпатійної культури студентів-медиків // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнародною участю "Новітні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах". – Харків: НФУ, 2004. – С. 59-61.


 
 

Цікаве

Загрузка...