WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 1. Дітям із хронічним бронхітом, що хворіють понад 3 роки, необхідно визначати в крові вміст кальцію, лужної фосфатази, оксипроліну, румалонових антитіл, кріоглобулінів; при наявності порушень є потреба денситометричного обстеження поперекового відділу хребта.

 2. Хворим на рецидивний бронхіт з метою оцінки глибини запального процесу рекомендується визначати рівень церулоплазміну та кріоглобулінів в крові. У випадку частих загострень (понад 3-4 разів на рік), наявних кісткових деформацій необхідно визначати рівень кальцію, лужної фосфатази, оксипроліну, румалонових антитіл в крові, а у разі потреби – денситометрію хребта.

 3. Для корекції остеопенічного синдрому слід призначати кальцемін по 1 таблетці двічі на добу протягом 30 днів з наступною перервою 3 місяці, далі – прийом у попередній дозі протягом 30 днів.

 4. Для усунення вторинного імунодефіциту ІІ ступеня та зменшення частоти загострень бронхіту рекомендується вживання циклоферону за схемою 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 дні лікування один раз на день через рот.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Залежність функціонального стану антиоксидної системи організму від перебігу бронхіту у дітей / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В., Рибіна Т.В. // Медична хімія. – 2002. – Т.4, №4.- С. 79-81. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 2. Банадига Н.В., Кміта І.В. Клініко-параклінічна характеристика перебігу бронхітів у дітей // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2003. – С. 637 -642. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, інтерпретація отриманих даних.

 3. Банадига Н.В., Кміта І.В., Томашівська Т.В. Інтенсивність запального компоненту при бронхітах у дітей та стан мінеральної щільності кісткової тканини // Проблеми остеології. – 2003. - Т. 6, №1-2. – С. 51-52. Автором проведені підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 4. Особливості клінічного перебігу бронхітів у дітей / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В., Лобода В.Ф. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2002. - №2(17). – С. 90-93. (співавт. Банадига Н.В., Рогальський І.О., Лобода В.Ф.). Автором проведений підбір і клінічне обстеження хворих, інтерпретація і статистична обробка отриманих даних.

 5. Стан репаративної та колагеноутворюючої здатності сполучної тканини при хронічних та рецидивуючих захворюваннях бронхолегеневої системи / Банадига Н.В., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Рогальський І.О., Кміта І.В. // Матеріали ХІІV підсумкової науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С.60. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, підготовку до друку.

 6. Рогальський І.О., Кміта І.В. Клінічні особливості перебігу бронхітів у дітей // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 102. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 7. Рогальський І.О., Кміта І.В. Особливості лікування бронхітів у дітей // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 103. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 8. Банадига Н.В., Кміта І.В., Рогальський І.О. Частота остеопатій на тлі хронічний та рецидивуючих захворювань органів дихання // Проблеми остеології. – 2001. – Т.4, №1-2. – С. 33-34. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 9. Банадига Н.В., Рогальський І.О., Кміта І.В. Закономірності формування ендогенної інтоксикації при хронічних і рецидивуючих захворюваннях органів дихання у дітей // Матеріали республіканської науково–практичної конференції "Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. – С. 47-48. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 10. Банадига Н.В., Кміта І.В. Характеристика імунопатій у дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями // Перинатологія та педіатрія. – 2001. - №3. – С. 99. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів.

 11. Банадига Н.В., Кміта І.В. Особливості імунологічних показників при різних формах бронхітів у дітей // Перинатологія та педіатрія. – 2002. - №3. – С.112-113. Автором проведене клінічне обстеження хворих, аналіз та інтерпретація отриманих даних.

 12. Банадига Н.В., Кміта І.В. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини на фоні різних форм бронхітів у дітей // Матеріали ХLV підсумкової (міжрегіональної) науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2002. – С.102. Автором проведене клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу.

 13. Кміта І.В. Методи оцінки запального процесу при бронхітах у дітей // Матеріали VІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. – С. 157.

 14. Кміта І.В. Сутність білкових маркерів запального процесу при рецидивному і хронічному бронхітах у дітей // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми клінічної пульмонології". – Київ, 2003. – С. 15.

 15. Комплексна реабілітація хворих із бронхолегеневою патологією / Банадига Н.В., Рогальський І.О., Луцук А.О., Кміта І.В., Драчинська Г.В., Рибіна Т.В. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - №1. – С.78-79. Автором проведений аналіз літератури, аналіз та статистична обробка отриманих даних.

 16. Банадига Н.В., Кміта І.В. Структура захворюваності органів дихання у дітей Тернопільської області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 5-6. Автор проаналізувала дані літератури, провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 17. Банадига Н.В., Кміта І.В. Нові технології диференціальної діагностики бронхітів у дітей // Матеріали конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі". – Київ, 2003. – С.72-73. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів.

 18. Кміта І.В. Стан мінералізації поперекового відділу хребта при бронхітах у дітей // Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2003. – С. 268.

 19. Банадига Н.В., Кміта І.В. Перебіг бронхітів у дітей в сучасних екологічних умовах // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів "Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2004. – С. 7-8. Автор провела підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистичну обробку матеріалу, обговорення результатів, сформулювала висновки.

 20. Банадига Н.В., Кміта І.В. Диференціація методів лікування та профілактики остеопенічного синдрому у дітей // Сучасна педіатрія. – 2004. - №4(5). – С.121-123. Автором проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків.

 21. Кміта І.В. Корекція імунологічних порушень у дітей з рецидивним і хронічним бронхітом з використанням препарату "Циклоферон" // Матеріали ХLVІІІ підсумкової науково–практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2005. – С.135 - 136.

АНОТАЦІЯ

Кміта І.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 2005.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності діагностики та лікування ускладнень бронхітів у дітей. Досліджувались насиченість кісток мінеральними речовинами, метаболізм сполучної тканини, кальцій-фосфорний обмін, стан системного імунітету та інтенсивність запального компоненту в залежності від клінічного варіанту бронхіту. Не зважаючи на рівномірну поширеність остеопатій серед дітей з бронхітами (при рецидивному – 50,0 %, при хронічному – 40,0 %), тривалий, тяжчий клінічно перебіг хронічного запального процесу в бронхах сприяє більшому зниженню мінералізації кісткової тканини. Свідченням цього є діагностовані при хронічному бронхіті остеопенія І-ІІІ ступеня (20,0 %) та остеопороз (11,43 %), тоді як при рецидивному мала місце лише остеопенія І-ІІ ступеня. Виділені лабораторні та інструментальні критерії виявлення остеопенії у дітей з рецидивним та хронічним бронхітами залежно від тривалості захворювання та частоти загострень. Серед них провідна роль належить визначенню кальцію, оксипроліну, румалонових антитілам, кріоглобулінам та оцінці денситограми за показниками стандартного відхилення.


 
 

Цікаве

Загрузка...