WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Діагностовані зміни мінеральної щільності кісток на тлі бронхіту свідчать про глибші зрушення у насиченні поперекових хребців кальцієм при ХБ, аніж РБ. Доказом чого являється те, що при РБ не діагностовано жодного випадку остеопорозу, а зміни кісткової щільності здебільшого відповідали остеопенії І (25,00 %) та ІІ (20,00 %) ступенів. Натомість при ХБ у 11,4 % обстежених діагностований остеопороз, а у 20,00 % - остеопенія різної глибини. Таким чином, переважання остеопатій при ХБ відповідають більш тяжкому перебігу патології, діагностуються у дітей старшої вікової групи, що свідчить про співдружність процесів остеогенезу та поширеності фіброзування бронхіального дерева. Виявлені істотні зміни мінералізації кісткової тканини у дітей з РБ та ХБ потребують не лише цілеспрямованої комплексної корекції, але і обов'язкового перегляду складу медикаментів із вилученням потенційних екскреторів кальцію.

Виявлені в процесі дослідження зміни вимагали призначення модифікованих схем лікування з урахуванням порушень мінеральної щільності та дисбалансу імунної системи. Лікування вторинного імунодефіциту клітинної ланки імунітету та дисімуноглобулінемії, які були виявлені практично у кожної дитини з бронхітом, проводили препаратом "Циклоферон" у віковій дозі з розрахунку 6-8 мг/кг, через рот 1 - 2 курси за схемою (1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22-й дні прийому). Лікування остеопенії проводилось препаратом "Кальцемін" у віковій дозі, через рот, 1 - 2 курси (місяць прийому, три місяці перерви).

Катамнестичне спостереження тривало від 6 місяців до 4 років і охоплювало 20 дітей з РБ та 25 пацієнтів з ХБ. Проведений аналіз даних катамнезу з метою вивчення динаміки клінічних симптомів бронхіту у групі дітей, які отримували кальцемін, виявив покращення загального стану у переважної більшості дітей (при РБ у – 88,89 %, при ХБ – у 90,91 %). Також звертає на себе увагу досить високий відсоток частоти потреби в стаціонарному лікуванні загострення бронхіту не більше 1 разу на рік (при РБ – 33,33 %, при ХБ – 54,55 %) у даного контингенту хворих. Вивчення в динаміці показників сполучнотканинного обміну встановило істотне зниження ОП і РмАт при всіх формах бронхіту, величини яких істотно не різнились від контрольних. Проте, відмічено достовірне зниження рівня ОП та більш суттєве зниження рівня РмАт у дітей з РБ, які отримували кальцемін у модифікованих схемах лікування у порівнянні з групою дітей, які отримували циклоферон та пацієнтами з ХБ. Попри достовірне зниження рівнів ЦП у всіх групах обстежених при обох клінічних варіантах бронхіту, нормалізація його рівня відбулася лише у дітей з РБ, котрі отримували кальцемін. Істотне зниження абсолютної кріоглобулінемії виявлено при обох формах бронхіту (при РБ – (17,00 4,00) ум. од., при ХБ – (23,00 7,72) ум. од.), проте її рівень утримувався (p < 0,001) підвищеним у порівнянні із показниками групи контролю ((4,20 0,69) ум. од.). Звертає на себе увагу достовірно нижчі показники КГ2-1 у тієї групи дітей, які приймали кальцемін у порівнянні із тими, які отримували циклоферон.

Було відстежено динаміку мінералізації кісток у 22 хворих з ХБ та у 7 дітей з РБ. Повторне визначення мінеральної щільності кісткової тканин проводилось на момент ремісії бронхіту через 6 місяців – 4 роки від першого обстеження.

При обстеженні в динаміці у дітей з РБ було встановлено зниження частки остеопатій від 50,00 % до 14,29 % та зростання відсотку нормальної кісткової щільності до 85,71 %. Приріст мінеральних речовин в хребцях у вказаної групи дітей коливався від 2,83 до 13,43 % на рік. Серед дітей з РБ з нормальною кістковою щільністю лише у одного пацієнта (16,67 %) при першому обстежені була виявлена остеопенія І ступеня. Порушення мінералізації у хворого були скореговані дієтою та двома курсами кальцеміну у дозі, відповідній віку. Приріст кісткової щільності у пацієнта складав 13,43 % на рік, що при фізіологічних 5,0 – 8,0 % за даними літератури (Поворознюк В.В., 1999) і пояснює нормальні величини кісткової щільності при повторному обстеженні. Остеопенія І ступеня була виявлена у однієї дитини з РБ. При першому обстеженні мінеральна щільність кісткової тканини у пацієнта була в межах норми. Зважаючи на це, пацієнт не отримував корекції поступлення кальцію в організм через прийом кальцеміну та нормалізації харчового раціону. Приріст кісткової щільності у дитини складав 9,42 % на рік, що перевищує фізіологічний. Не зважаючи на це, у хворого має місце сповільнення процесів мінералізації кістяка.

Ступінь мінералізації кісткової тканини у дітей з ХБ після проведеного лікування зазнав суттєвих змін, адже відмічається значне зменшення глибини остеопенії. Показники мінеральної щільності в межах фізіологічних були виявлені у 60,87 % обстежених. Цю групу переважно формують діти старші 10 років (92,85 %). У 78,57 % дітей з нормальною мінеральною щільністю показники її утримувались в межах фізіологічних і при повторному обстеженні. Величина приросту кісткової щільності у даної групи хворих коливається від 0,96 до 11,76 % на рік. У 21,42 % дітей, які мали фізіологічні показники мінеральної щільності, була відслідкована негативна динаміка накопичення кісткової маси. У 14,28 % дітей відмічається зниження мінеральної щільності в межах остеопенії І ступеня, у 7,14 % пацієнтів – ІІ ступеня. Звертає на себе увагу низький приріст кісткової щільності у даної групи обстежених – 0,43 – 1,80 % в рік. У 21,42 % дітей з діагностованими остеопатіями при першому обстеженні виявлено позитивну динаміку під впливом запропонованого лікування. Глибина порушень у даної групи дітей була представлена остеопеніями І та ІІ ступенів та остеосклерозом. Остеопенія І ступеня при повторному обстеженні зустрічалась у 13,04 % проти 8,7 % до лікування. Величина насичення поперекових хребців мінералами та площа хребців у дітей цієї групи мали тенденцію до зниження, порівнюючи з аналогічними показниками у дітей без остеопенії. У 50,00 % дітей цієї групи виникнення остеопенії пов'язане з низьким приростом кісткової маси на фоні нормальних показників мінеральної щільності кісткової тканини при першому обстеженні. У 50,00 % дітей остеопенія І ступеня була результатом лікування остеопенії ІІ ступеня шляхом прийому двох курсів кальцеміну, які повторно обстежувались через два роки. Остеопенія ІІ ступеня була виявлена у 8,69 % обстежених проти 8,57 % до лікування. Цю групу утворюють діти, у котрих при першому денситометричному обстеженні було виявлено нормальні показники мінеральної щільності (50,00 %) та остеопенію І ступеня (50,00 %). Характерною ознакою цієї групи обстежених було низькі темпи нарощення кісткової щільності (1,8 - 3,24 % на рік) у порівнянні з фізіологічними. Остеопенія ІІІ ступеня при повторному обстеженні була виявлена у 8,69 % проти 5,71 % при першому обстеженні. Групу дітей з остеопенією ІІІ ступеня склали ті пацієнти, у яких був виявлений остеопороз при першому обстеженні. Розрив між обстеженнями складав 6 - 12 місяців, що при прирості кісткової щільності в межах фізіологічного (6,24 – 7,80 % в рік) вказує на високу ефективність кальцеміну в даній групі хворих.


 
 

Цікаве

Загрузка...