WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Конструювання ґендерних ідентичностей в дискурсах реклами (автореферат) - Реферат

Конструювання ґендерних ідентичностей в дискурсах реклами (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Кізуб І.В. Фармакологічний аналіз впливу блокаторів гліколізу та електронно-транспортного ланцюгу на гіпоксичну констрикцію легеневих артерій (експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія. – Інститут фармакології та токсикології АМН України, Київ, 2005.

В експериментах на ізольованих препаратах легеневих артерій та аорти щурів досліджували вплив блокаторів гліколізу та електронно-транспортного ланцюгу на розвиток гіпоксичних реакцій гладеньких м'язів стінки судин легеневого та системного кіл кровообігу.

Селективна блокада гліколізу та електронно-транспортного ланцюгу викликала зникнення гіпоксичної лгеневої вазоконстрикції. Гіпоксична констрикція препаратів легеневих артерій також зникала після їх деендотелізації. Крім того, блокада гліколізу зменшувала гіпоксичні реакції препаратів легеневих артерій із заблокованим міоендотеліальним електричним зв`язком, тоді, як блокада електронно-транспортного ланцюгу на фоні блокади міоендотеліального електричного зв`язку повністю усувала гіпоксичну легеневу вазоконстрикцію. Фосфатидилхолінові ліпосоми, що мають мембранопротекторні властивості, в дозі 50 мкг/мл також повністю усували гіпоксичну констрикцію препаратів легеневих артерій. Результати наших досліджень свідчать про те, що констрикція легеневих артерій, яка викликана гіпоксією повністю залежить від ендотелію. При цьому, в розвиток гіпоксичної легеневої вазоконстрикції залучені гліколіз та електронно-транспортний ланцюг в ендотеліальних клітинах. Це може бути пов`язано із формуванням деполяризуючих електричних сигналів до гладеньких м`язів, обумовлюючи констрикторний вплив ендотелію на стінку легеневих артерій за гіпоксичних умов.

Ключові слова: гіпоксія, легеневі артерії, аорта, ендотелій, міоендотеліальний електричний зв`язок, гліколіз, електронно-транспортний ланцюг.

АННОТАЦИЯ

Кизуб И.В. Фармакологический анализ влияния блокаторов гликолиза и электронно-транспортной цепи на гипоксическую констрикцию легочных артерий (экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.05. – фармакология. – Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киев, 2005.

В экспериментах на изолированных препаратах легочных артерий и аорты крыс исследовали влияние блокаторов гликолиза и электронно-транспортной цепи на развитие гипоксических реакций стенки сосудов легочного и системного кругов кровообращения.

Гипоксия (рО2=10-20 мм рт. ст.) вызывала транзиторную констрикторную реакцию препаратов легочных артерий, тогда, как препараты аорты отвечали на гипоксию дилатацией. Гипоксическая вазоконстрикция полностью исчезала после деэндотелизации препаратов легочных артерий сапонином (0,1 мг/мл) и частично уменьшалась после блокады миоэндотелиальной электрической связи 18-глицирретиновой кислотой (2х10-5 М). Дилатация препаратов грудной аорты под действием гипоксии не изменялась после их деэндотелизации но переходила в констрикцию в присутствии 18-глицирретиновой кислоты.

Селективная блокада гликолиза монойодацетатом (10-5 М) в комбинации с пируватом (10-3 М) вызывала исчезновение гипоксической констрикции препаратов легочных артерий, однако не влияла на гипоксическую дилатацию аорты. При этом монойодацетат не влиял на гипоксические реакции деендотелизированных и обработанных 18-глицирретиновой кислотой препаратов легочных артерий. Блокада гликолиза не влияла на гипоксические реакции ни деэндотелиированных, ни обработанных 18-глицирретиновой кислотой препаратов грудной аорты. Селективный блокатор гликолиза 2-деокси-D-глюкоза (10-3 М) в комбинации с пируватом (10-3 М) не влиял на развитие гипоксической констрикторной реакции препаратов легочных артерий и гипоксической дилатации препаратов аорты.

Селективная блокада митохондриальной электронно-транспортной цепи ротеноном (2х10-8 М) устраняла гипоксическую легочную вазоконстрикцию, однако не влияла на гипоксическую реакцию деэндотелизированных препаратов легочных артерий. Вместе с тем, блокада миоэндотелиальной электрической связи 18-глицирретиновой кислотой (2х10-5 М) приводила к исчезновению гипоксической легочной вазоконстрикции. Ротенон уменьшал гипоксическую вазодилатацию интактных и деэндотелизированных препаратов аорты, но отменял их небольшую гипоксическую констрикцию в присутствии 18-глицирретиновой кислоты. Фосфатидилхолиновые липосомы, обладающие мембранопротекторными свойства, в дозе 50 мкг/мл также полностью устраняли гипоксическую констрикцию препаратов легочных артерий, что может свидетельствовать в пользу возможности применения фосфатидилхолиновых липосом (препарат Липин), как средства фармакологической коррекции гипоксической легочной вазоконстрикции.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что вызванная гипоксией констрикция легочных артерий, как и гипоксическая дилатации аорты, является эндотелий-зависимой. Основной составляющей констрикторного влияния эндотелия на гладкие мышцы легочных артерий при гипоксии могут быть электрические сигналы, возникающие на мембране эндотелиоцитов и распространяющиеся по миоэндотелиальным электрическим связям. При этом в развитие гипоксической легочной вазоконстрикции вовлечен гликолиз в эндотелиальных клетках, где он может быть связан с формированием деполяризующих электрических сигналов к гладким мышцам, обуславливая констрикторное влияние эндотелия на стенку легочных артерий в условиях гипоксии. Звенья патогенеза гипоксической легочной вазоконстрикции, связанные с гликолизом, электронно-транспортной цепью имиоэндотелиальными электрическими связямимогут быть мишенью для фармакологической коррекции развития вазоспазма легочных артерий в условиях гипоксии.

Ключевые слова: гипоксия, легочные артерии, аорта, эндотелий, миоэндотелиальная электрическая связь, гликолиз, электронно-транспортная цепь.

SUMMARY

Kizub I.V. Pharmacological analysis of glycolysis and electron transport chain blockers influence on pulmonary arteries hypoxic constriction (experimental study). – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of candidate of biological sciences on specialty 14.03.05 – pharmacology. – Institute of Pharmacology and Toxicology Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, 2005.

The effects of glycolysis and electron transport chain blockade on rat pulmonary artery contractile activity were studied under hypoxic condition in intact, denuded and myoendothelial electrical coupling blocked isolated vascular rings. The glycolysis and electron transport chain blockade led to reversion of hypoxic contraction. Pulmonary arteriy hypoxic constriction was abolished after denudation. Moreover, glycolysis blockade decreased pulmonary artery hypoxic responses after myoendothelial gap junction blockade whereas electron transport chain blockade with myoendothelial gap junction blockade completely abolished hypoxic pulmonary vasoconstriction. Phosphatidilcholyne liposoms with membrane protector effect in 50 mkg/ml concentration also completely abolished hypoxic pulmonary vasoconstriction suggesting that electron transport chain contribute to hypoxic pulmonary vasoconstriction via reactive oxygen species formation at hypoxic condition. The data suggest that pulmonary artery hypoxic contraction is endothelium-dependent and it is likely that glycolysis and electron transport chain in endothelium cells contribute to hypoxic pulmonary vasoconstriction via myoendothelial gap junction by means formation and conduction of depolarizing electrical signals from endothelial cells to smooth muscles that caused their contraction under hypoxia.

Key words: hypoxia, pulmonary artery, endothelium, myoendothelial gap junction, glycolysis, electron transport chain.


 
 

Цікаве

Загрузка...