WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Для досягнення максимально можливого співставлення результатів реовазографічного й антропометричного методів дослідження, при проведенні прямого покрокового регресійного аналізу нами визначені декілька умов. Перша – кінцевий варіант регресійного поліному повинен мати коефіцієнт детермінації (R2) не менше 0,50, тобто точність опису ознаки, що моделюється не менша 50 %. Друга – значення F-критерію не менше 2,5. Третя – кількість вільних членів, що включаються до поліному повинна бути по можливості мінімальною.

Для побудови регресійних моделей були взяті показники гемодинаміки отримані методом тетраполярної реокардіографії, які найбільш часто використовуються в клініці: систолічний, діастолічний та середній артеріальний тиск, ударний індекс, серцевий індекс, питомий периферичний опір, об'ємна швидкість руху, потужність лівого шлуночка, показник витрат енергії, період вигнання, середня швидкість швидкого та повільного кровонаповнення, показник тонусу всіх артерій.

Встановлено, що в усіх наведених нижче моделях коефіцієнт детермінації R2, як міра якості підгонки, більш ніж на 50,0 % апроксимує допустимо залежну змінну; розрахований F-критерій є значно більшим критичного (розрахункового) значення, що дозволяє стверджувати про високу значимість регресійних лінійних поліномів, що також підтверджується результатами дисперсійного аналізу. Моделі мають вигляд наступних лінійних рівнянь:

систолічний артеріальний тиск (дівчатка) = -7,95 + 1,61 поперечного середньогрудного розміру + 4,06 зовнішньої кон'югати - 1,26 м'язевої маси тіла + 5,33 товщини шкірно-жирової складки на передній поверхні плеча + 2,11 сагітального розміру грудної клітки;

систолічний артеріальний тиск (хлопчики) = -3,72 + 4,68 обхвату кисті + 1,69 поперечного середньогрудного розміру - 3,94 товщини шкірно-жирової складки на боку + 2,86 товщини шкірно-жирової складки на гомілці - 2,30 типу соматотипу;

діастолічний артеріальний тиск (хлопчики) = 56,95 + 40,82 площі поверхні тіла + 1,22 поперечного нижньогрудного розміру - 1,55 типу соматотипу - 4,43 ширини дистального епіфізу гомілки - 0,49 обхвату грудної клітки при глибокому вдиху;

середній артеріальний тиск (дівчатка) = -46,86 + 2,68 обхвату плеча при максимальній напрузі - 1,62 м'язевої маси тіла + 4,71 ширини дистального епіфіза гомілки + 1,59 зовнішньої кон'югати + 1,47 сагітального розміру грудної клітки + 0,93 поперечного середньогрудного розміру + 1,10 товщини шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча;

середній артеріальний тиск (хлопчики) = 61,15 + 36,12 площі поверхні тіла - 2,08 типу соматотипу + 1,50 поперечного нижньогрудного розміру - 6,00 ширини дистального епіфізу стегна + 4,80 ширини дистального епіфізу плеча - 0,43 обхвату грудної клітки при глибокому вдиху;

об'ємна швидкість руху (дівчатка) = -241,67 + 17,21 міжвертлюгового розміру тазу - 8,01 поперечного середньогрудного розміру + 2,76 висоти плечової точки - 52,52 ширини дистального епіфізу стегна + 10,03 обхвату гомілки у нижній частині - 6,20 міжостьового розміру тазу + 5,55 обхвату шиї;

об'ємна швидкість руху (хлопчики) = -126,96 + 323,39 площі поверхні тіла + 9,26 типу соматотипу - 3,66 обхвату грудної клітки при глибокому видиху + 7,11 поперечного нижньогрудного розміру;

потужність лівого шлуночка (дівчатка) = -2,30 + 0,17 міжвертлюгового розміру тазу - 0,58 ширини дистального епіфізу стегна + 0,12 обхвату гомілки у нижній частині + 0,02 висоти плечової точки;

потужність лівого шлуночка (хлопчики) = 1,96 + 8,29 площі поверхні тіла + 0,11 поперечного нижньогрудного розміру - 0,08 обхвату грудної клітки при глибокому видиху - 0,58 ширини дистального епіфізу стегна + 0,34 величини мезоморфного компоненту соматотипу - 0,10 обхвату стегна;

показник витрат енергії (хлопчики) = 0,10 + 0,05 площі поверхні тіла - 0,004 типу соматотипу + 0,003 поперечного нижньогрудного розміру - 0,01 ширини дистального епіфізу стегна + 0,01 ширини дистального епіфізу плеча;

середня швидкість швидкого кровонаповнення (дівчатка) = 5,31 - 0,05 поперечного середньогрудного розміру + 0,12 товщини шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча - 0,15 обхвату кисті - 0,33 ширини дистального епіфіза стегна + 0,06 міжгребеневого розміру тазу + 0,18 ширини дистального епіфіза гомілки;

середня швидкість швидкого кровонаповнення (хлопчики) = 3,75 - 0,07 обхвату передпліччя у верхній частині - 0,11 товщини шкірно-жирової складки на передній поверхні плеча + 0,12 товщини шкірно-жирової складки на передпліччі - 0,25 ширини дистального епіфіза передпліччя + 0,53 площі поверхні тіла - 0,08 товщини шкірно-жирової складки на грудях;

середня швидкість повільного кровонаповнення (дівчатка) = 4,69 - 0,05 поперечного середньогрудного розміру + 0,09 товщини шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча - 0,08 обхвату кисті - 0,33 ширини дистального епіфіза стегна + 0,04 міжгребеневого розміру тазу + 0,21 ширини дистального епіфіза гомілки - 0,06 обхвату шиї + 0,01 обхвату стегон;

середня швидкість повільного кровонаповнення (хлопчики) = 2,98 - 0,06 обхвату передпліччя у верхній частині - 0,24 ширини дистального епіфіза передпліччя + 0,01 обхвату стегон - 0,10 товщини шкірно-жирової складки на передній поверхні плеча + 0,03 товщини шкірно-жирової складки на стегні + 0,03 типу соматотипу.

Усі інші показники гемодинаміки отримані методом тетраполярної реокардіографії, які найбільш часто використовуються в клініці, мають точність опису ознаки, що моделюється меншу ніж 50 % і тому не мають практичного значення для медицини.

Привертає увагу вища точність опису ознаки, що моделюється у хлопчиків, ніж у дівчаток для систолічного й середнього артеріальних тисків, потужності лівого шлуночка та показника витрат енергії (R2 від 59,4 % до 74,6 %). Крім того, у хлопчиків кількість ознак, що моделюються, де кінцевий варіант регресійного поліному має коефіцієнт детермінації не менше ніж 0,50, більша ніж у дівчаток (у хлопчиків 8 випадків, у дівчаток – 6).

При аналізі антропометричних і соматотипологічних показників, що ввійшли до моделей, привертають увагу наступні факти. У дівчаток в 50,0 % спостережень зустрічаються ширина дистального епіфізу гомілки та товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча; відповідно ширина дистального епіфізу стегна у 66,6 %; а поперечний середньогрудний розмір – у 83,3 % випадків. У хлопчиків у 62,5 % спостережень зустрічається поперечний нижньогрудний розмір, а площа поверхні тіла та тип соматотипу у 75,0 % випадків.

На наш погляд найбільшу увагу привертають наступні розбіжності між хлопчиками і дівчатками: повна відсутність в моделях у дівчаток габаритних розмірів (у тому числі площі поверхні тіла) та типу соматотипу, на відміну від хлопчиків, де дані показники зустрічаються найбільш часто; найбільша присутність у моделях у дівчаток поперечного середньогрудного розміру на фоні повної відсутності поперечного нижньогрудного розміру, а в хлопчиків навпаки – часта присутність останнього показника на фоні практичної відсутності поперечного середньогрудного розміру; присутність у моделях у дівчаток розмірів тазу на фоні повної відсутності даних показників у хлопчиків.

Підводячи підсумок усієї роботи слід підкреслити, що проведені дослідження стосовно взаємозв'язку показників центральної гемодинаміки й грудної реограми з соматоантропометричними показниками в міських підлітків різної статі дозволять більш точно розмежувати норму й патологію, що у свою чергу дозволить на ранніх етапах виявити групи ризику серед підлітків з мультифакторіальними захворюваннями серцево-судинної системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...