WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

Рис. 1. Ді–D–(+)–глюкозиламонієва сіль 4–хлор–N–(3'–карбоксіфеніл)– антранілової кислоти (214 – ІП).

Рис. 2. D–(+)–глюкозиламонієва сіль 4–хлор–N–(3'–карбоксіфеніл)–антранілової кислоти (114 – ІП).

Рис. 3. D–(+)–глюкозиламонієва сіль 4–нітро–N–(4'–карбоксіфеніл)–антранілової кислоти (106 – ІП).

Рис. 4. Ді–D–(+)–глюкозиламонієва сіль 4–нітро–N–(4'– карбоксіфеніл)–антранілової кислоти (206 – ІП).

Для виявлення найбільш фармакологічно активної сполуки із зазначених речовин були проведені дослідження їх впливу на рівень АТ, який різко зростав (на 56,2 – 88,6%) у щурів при хронічному емоційному стресі. Досліди проведені на білих щурах масою 170 – 210 г. Досліджувані речовини (214–ІП, 114–ІП, 106–ІП, 206–ІП) вводили внутрішньошлунково через зонд в еквімолярних дозах 20 мг/кг. При виборі емпіричної ефективної дози приймалася до уваги низька токсичність вихідних продуктів, тобто антранілової кислоти і глюкозаміну, широкий діапазон їхньої фармакологічної дії та використання мефенамової кислоти (похідне антранілової кислоти) в експериментальних дослідженнях у дозах 7 - 42 мг/кг.

Спочатку реєстрували вихідний рівень АТ у групі піддослідних тварин. Потім вони піддавалися 30-денному електрошкірному больовому стресорному впливу. Наступної доби після припинення стресорного впливу реєстрували рівень АТ і після цього вводили досліджувані речовини. Гіпотензивну активність досліджуваних сполук визначали через 2 години після їхнього введення. Результати дослідів представлені в табл.1.

З табл. 1 видно, що достовірне зниження АТ у стресованих щурів відзначалося під впливом хлорвмісних глюкозиламонієвих солей антранілової кислоти (ІП–214; ІП–114). Достовірної гіпотензивної дії нітровмісних глюкозиламонієвих солей антранілової кислоти (сполуки ІП–106; ІП–206) не спостерігалося.

Отримані дані дозволили виділити найбільш активну з досліджуваних речовин – сполуку ІП–214. Для зручності викладу експериментального матеріалу сполукаІ–214 одержала умовну, робочу назву "англюсін".

Таблиця 1

Вплив сполук ІП-206; ІП-214; ІП-1124; ІП-106 на артеріальну

гіпертензію (мм рт. ст.), викликану хронічним стресорним впливом

Досліджувані сполуки

n

Вихідний рівень артеріального тиску

Артеріальний тиск після 30-денного стресорного впливу

Артеріальний тиск після 30-денного стресорного впливу і введення досліджуємих сполук

абс.

абс.

%

абс.

%

ІП-206

6

88,7  5,1

138,7  10,8

56,2*

111,2  14,6

- 19,3

ІП-214

6

91,0  8,8

166,1  15,3

+82,5*

122,1  8,4

- 26,9**

ІП-114

6

88,5  6,3

154,1  11,6

+75,0*

122,5  9,8

- 20,9**

ІП-106

6

94,3  9,7

178,1  21,3

+ 88,6*

152,5  14,8

- 14,0

Примітки:

1. * – р<0,05 у порівнянні з вихідним рівнем;

2. ** – р<0,05 у порівнянні з показниками тварин після 30-денного

стресорного впливу.

Вплив англюсіну на показники стрес-реакції при гострому емоційному стресі

Після моделювання гострого емоційного стресу визначалася дія англюсіну на коефіцієнти маси тимусу, наднирникових залоз, селезінки і патологічні зміни слизової оболонки шлунка. Крім того, вивчався вміст аскорбінової кислоти і 11-ОКС у тканині наднирникових залоз, 11-ОКС у плазмі крові, кількість еозинофілів у периферичній крові, а також динаміка АТ.

Досліди проведені на білих щурах лінії Вістар масою 200 – 230г. З метою визначення залежності "доза – ефект" англюсін вводили внутрішньошлунково в дозах 5, 20, 50 і 100 мг/кг. Досліджувану речовину вводили двічі – за 1 добу і за 1 год до початку відтворення гострого емоційного стресу. Показники стрес-реакції в контролі та досліді реєструвалися через 1 годину після закінчення стресорного впливу.

Проведені досліди показали, що гострий емоційний стрес призводить до зниження коефіцієнта маси тимусу на 41 %, селезінки на 64,6 %, підвищення коефіцієнту маси наднирникових залоз на 42,9 %. У 100 % випадків у тварин спостерігалися патологічні зміни в шлунку: набряк слизової оболонки, її гіперемія і крапкові крововиливи. Гострий емоційний стрес супроводжувався зниженням вмісту 11-ОКС у наднирниках на 38 % і підвищенням рівня цього кортикостероїда в плазмі крові на 49 %. При цьому знижувався вміст аскорбінової кислоти в наднирниках на 35,9 % і кількість еозинофілів у крові на 52,4 %. АТ при цьому зростав з 94,7 3,6 до 117,9 4,4 мм рт. ст., тобто в середньому на 24,9 мм рт. ст. Попереднє введення англюсіну за 1 добу і за 1 год до початку стресорного впливу дозозалежно попереджувало розвиток змін зазначених вище показників і проявів стрес-реакції. Коефіцієнти маси селезінки і тимусу залишалася в межах норми, починаючи з дози 20 мг/кг; коефіцієнт маси наднирникових залоз – з дози 50 мг/кг; розвиток патологічних змін в слизовій оболонці шлунка попереджувався при введенні англюсіну, починаючи з дози 50 мг/кг. Рівень 11-ОКС у тканині наднирників і плазмі крові відрізнявся від даних у тварин зі стресом при введенні англюсіну, починаючи з дози 50 мг/кг. Профілактика змін вмісту аскорбінової кислоти і кількості еозинофілів в крові при введенні англюсіну починалась з дози 20 мг/кг. У цій дозі англюсін попереджав розвиток гіпертензії при гострому емоційному стресі. Необхідно відзначити, що у інтактних тварин англюсін у дозах 20, 50, 100 мг/кг не впливав на рівень АТ протягом 3-х годин спостереження. Отримані результати свідчать про виразну стреспротективну дію англюсіну.

Дослідження гіпно-седативної і транквілізуючої дії англюсіну

Відомо, що стреспротективні засоби, крім попередження проявів стрес-реакції, можуть мати транквілізуючу, седативну і гіпногенну дію. Дослідження в цьому напрямку показали, що англюсін, введений внутрішньошлунково в дозі 20 мг/кг за 2 год. до тестування, знижував рухову активність на 64,6 % через 2 год. і на 67,2 % і 72 % через 3 і 4 год. відповідно після введення речовини. Горизонтальна рухова активність у тесті "відкрите поле" знижувалася після введення англюсіну в 3 рази. При цьому англюсін у дозі 20 мг/кг не мав власне снотворного ефекту і не потенціював снотворної дії гексеналу.

Досліди, проведені за методикою "конфліктної ситуації", показали, що англюсін у дозі 20 мг/кг не має транквілізуючої дії, але у цій же дозі він попереджував агресивне поводження тварин за методикою "спровокована бійка". Під впливом англюсіну у тварин не спостерігалося "бійцівських сутичок" і "спровокованих бійок".

Отримані результати свідчать про те, що англюсін не має транквілізуючої і снотворної дії, але має седативний ефект.

В окремій серії дослідів визначалася гостра токсичність (ЛД50) англюсіну. Досліди проведені на білих мишах і білих щурах при внутришньошлунковому введенні англюсіну та 14-денному спостереженні за тваринами.

Результати досліджень показали, що ЛД50 англюсіну для мишей складає 5200 (4700 6020) мг/кг, для щурів 4800 (4200 5700) мг/кг, що відповідає класу малотоксичних речовин (В.Б. Прозоровський і співавт.,1978). Як показали проведені досліди, ефективною стреспротективною дозою англюсіну є 20 мг/кг, що складає 1/250 від ЛД50 і свідчить про велику широту його фармакологічної дії.

Вплив англюсіну на патологічні зміни серцево-судинної системипри хронічному емоційному стресі

Відомо, що емоційний стрес і, особливо, тривалий, хронічний вплив стресорних факторів призводить до патології серцево-судинної системи – артеріальної гіпертензії і порушення роботи серця (К.В. Судаков, Є.А. Юматов, 1991; М.В. Потанін, 1998; Ж.Д. Кобалава, К.М. Гудков, 2002; Є.І. Соколов з співавт., 2005; K. Pacak et all., 1995). Тому стреспротектори повинні бути ефективними засобами профілактики і лікування серцево-судинної патології, яка розвивається при тривалому емоційному стресі.

У попередніх дослідженнях було показано стреспротективну дію англюсіну і його здатність знижувати АТ (на 26,9 %) при одноразовому введенні після закінчення хронічного впливу. Однак АТ не відновлювалося до вихідного рівня, перевищуючи його на 13,4 %. Тому були проведені дослідження при тривалому введенні англюсіну (15 діб). При цьому вивчали вплив англюсіну не тільки на АТ, але і на діяльність серця при хронічному емоційному стресі.


 
 

Цікаве

Загрузка...