WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мутації cn і vg, локус adh і пристосованість генотипів drosophila melanogaster мeig (автореферат) - Реферат

Мутації cn і vg, локус adh і пристосованість генотипів drosophila melanogaster мeig (автореферат) - Реферат

Розподіл хворих за клініко-рентгенологічними формами нефротуберкульозу

Форма

нефротуберкульозу

І група

ІІ група

ІІІ група

хворих

%

хворих

%

хворих

%

Паренхіматозна

9

11,8

17

32,7*

14

25,0**

Папіліт та поліпапіліт

33

43,4

12

23,1*

12

21,4*

Кавернозна

11

14,5

5

9,6

7

12,5

Фіброзно - кавернозна

23

30,3

18

34,6

23

41,1

Всього хворих

76

52

56

Примітка. * – p<0,05 в порівнянні з І групою; ** – р=0,056.

Висока питома вага хворих із занедбаними деструктивними формами нефротуберкульозу (кавернозний, фіброзно - кавернозний туберкульоз, піонефроз, нефроцироз) була більш характерною для хворих на нефротуберкульоз із пієлонефритичним анамнезом. Це, в першу чергу, було зумовлено тривалістю хвороби до встановлення специфічної етіології захворювання. У пацієнтів цієї групи діагноз нефротуберкульозу на протязі першого року захворювання встановлено лише у 14,3%, що вірогідно відрізняється від інших груп (р<0,05). Крім того, в цій групі частіше виявлений контакт із хворими на туберкульоз. Це підтверджує той факт, що у раніше скомпрометованому органі частіше виникає туберкульозний запальний процес та розвивається поєднане ураження.

Ізольований туберкульоз, на відміну від поєднаного, діагностувався з меншою кількістю помилок, про що свідчить кількість оперативних втручань з встановленням діагнозу нефротуберкульозу вже після операції на підставі патогістологічного висновку. Найменшою їх кількість була у групі з ізольованим нефротуберкульозом (2,6%). Таким чином, можна стверджувати, що ізольоване ураження нирок туберкульозом діагностується більш точно.

Ізольований нефротуберкульоз у обстежених хворих частіше спостерігався одночасно з туберкульозом інших органів, в тому числі сечових шляхів та статевих органів. У цій групі найчастіше виявляли недеструктивні форми хвороби шляхом виявлення моносимптомної мікобактеріурії, виконуючи поглиблене дослідження хворих з туберкульозом іншої локалізації.

При порівнянні проявів хвороби у пацієнтів різних груп патогномонічних симптомів нефротуберкульозу та поєднаного ураження виявити не вдалось, але були визначені деякі характерні риси. Симптоми інтоксикації були більш характерними для хворих різних груп з туберкульозом нирок, ніж для хворих з ізольованим хронічним неспецифічним пієлонефритом (р<0,05). Приблизно такою ж була картина стосовно дизурічних розладів, макрогематурії, больового синдрому у поперековій області. При цьому слід зазначити, що більш різноманітними та вираженими були прояви хвороби при поєднаному ураженні нирок, що пов'язане з переважанням в цих групах деструктивних форм туберкульозу. Стосовно нападів ниркової кольки серед хворих з підтвердженим нефротуберкульозом спостерігалось відносна перевага (р<0,05) пацієнтів з поєднаним ураженням нирок (групи І та ІІІ). Щодо перших проявів хвороби, які спричинили поглиблене обстеження з подальшим підтвердженням нефротуберкульозу, то лідируючі позиції зайняли моносимптомна макрогематурія та напади ниркової кольки, що переважали у хворих з туберкульозом у порівнянні з групою хворих на хронічний неспецифічний пієлонефрит (р<0,05).

З ознак, що спостерігали при об'єктивному обстеженні, найчастіше виявляли артеріальну гіпертензію та болючість у відповідь на постукування в поперековій ділянці. Ці ознаки теж були більш характерними для поєднаного ураження нирок (групи І та ІІІ).

Щодо даних, отриманих при виконанні ультразвукового обстеження, то будь - яких вірогідних ознак ранніх стадій нефротуберкульозу не виявлено. Відносно частіше в групах з підтвердженим нефротуберкульозом, ніж при хронічному неспецифічному пієлонефриті зустрічались зміни контурів нирки, неоднорідність паренхіми та порожнинної системи нирки, розширення порожнинної системи нирок, тіні, підозрілі на сечові конкременти, порожнинні утворення, в тому числі з щільною стінкою. Дещо частіше ніж при хронічному неспецифічному пієлонефриті при ізольованому нефротуберкульозі та при наявності супутньої нефротуберкульозу неспецифічної бактеріурії зустрічались ехопозитивні включення (р<0,05), але вони, як і неоднорідність паренхіми, є скоріше проявами запального процесу взагалі, ніж диференційною ознакою, хоч вони й були більш характерними для обстежених хворих на нефротуберкульоз.

Наявність порожнинних утворень, в тому числі з щільною стінкою, було більш характерним для хворих на нефротуберкульоз у порівнянні з хронічним неспецифічним пієлонефритом, але різниця не була вірогідною (р>0,05). Крім того, цю ознаку слід віднести до проявів деструктивного процесу у хворих на нефротуберкульоз, а тому не можна віднести до ранньої діагностики. Водночас, при обстеженні хворих з метою діагностики нефротуберкульозу її слід вважати фактором, що свідчить на користь можливої специфічної природи захворювання. Те ж саме можна стверджувати про дані оглядових рентгенівських методик - на відміну від пацієнтів з хронічним неспецифічним пієлонефритом у хворих з підтвердженим нефротуберкульозом зустрічались тіні, що трактувались як вогнища обвапнування.

При порівнянні результатів рентгенконтрастних досліджень тільки для хворих на нефротуберкульоз виявились характерними такі ознаки, як зниження або відсутність функції нирки, втрата чашкою структурної конфігурації, ампутація чашки, "поїденість" країв порожнинної системи нирки, наявність порожнинних утворень, в тому числі поєднаних з ЧМС. Більше характерними для нефротуберкульозу, ніж для хронічного неспецифічного пієлонефриту, виявились зниження функції нирки, колбоподібна форма чашок, розмиті контури чашок, згладжування форніксів, зміни сечоводів (р<0,05 для всіх показників). Зміни, що були виявлені під час виконання рентгенівських методів дослідження, відображені у таблиці 3.

Таблиця 3

Дані рентгенологічних досліджень

Ознака

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Зниження функції нирки

13

24,1

6

14,0

6

14,0

1

5,6

рIV

рI

Відсутність функції

5

9,3

5

11,6

4

9,3

0

0

рIV

рIV

рIV

рI, рIІ, рIІІ

Розширення миски

19

35,2

5

11,6

11

25,6

3

16,7

рIІ

рI

Ектазія чашки

26

48,1

11

25,6

12

27,9

6

33,3

рIІ, рIІІ

рI

рI

Ампутація чашки

4

7,4

5

11,6

0

0

0

0

рІІІ, рIV

рIІ

рIІ


 
 

Цікаве

Загрузка...