WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

Шостий розділ "Обговорення результатів дослідження" присвячений аналізу результатів, які були отримані у процесі проведеного експерименту.

У результаті проведених досліджень були отримані три групи даних: підтверджуючих, доповнюючи та нових за даним питанням.

Наші дослідження підтвердили дані про розповсюдженість остеохондрозу хребта, особливо, найбільш частої локалізації – поперекового відділу хребта (В.Я. Фіщенко, 1989; В.С. Шаргородський, 1990; Н.М. Жулєв, Ю.Д. Бадзгарадзе, С.Н. Жулєв, 2001).

На підставі проведених комплексних досліджень було показано, що остеохондроз поперекового відділу хребта викликає зміни з боку в'язевої системи, системи кровообігу та терморегуляції, що підтвердило та доповнило інформацію багатьох дослідників, які працювали у цьому напряму (Дж. Г. Тревел, Д.Г. Сімонс, 1989; Д.Н. Афонін, П.Н. Афонін, 1999; Я.Ю. Попелянський, 1999; А.I. Крупаткін та ін., 2002).

Проведені дослідження розширили уявлення про вплив комплексного лікування на відновлювальний процес та доповнили дані використання похилої площини (В.А. Єпіфанов, 2001; В.Я. Фіщенко, І.В. Рой, В.В. Євмінов та ін., 2002).

Вперше розроблена методика фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз, яка заснована на виконанні малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова. Представлені нові дані про раціональну спрямованість вказаного спільного застосування, що виражається в отриманні анальгезуючого ефекту, в інтенсивному формуванні і зміцненні м'язового корсета. Даний підхід дозволяє уникнути багатьох негативних моментів використання тракційної терапії і загальноприйнятих високоамплітудних вправ, що дає можливість прискорити процес реабілітації і попередити подальші загострення.

ВИСНОВКИ

 1. Порівняльний узагальнений аналіз і оцінка даних відповідної літератури свідчить про те, що в даний час відбувається активна розробка диференціальних методик відновлювального лікування з використанням спеціальних фізичних вправ, масажу, гідрокінезотерапії, мануальної і рефлексотерапії, а також різних нетрадиційних методів для реабілітації хворих на остеохондроз хребта.

На сьогодні використання різних засобів консервативного лікування остеохондрозу хребта не завжди призводить до бажаних результатів, а єдиний підхід у програмах фізичної реабілітації не розроблений, що визначає актуальність даної роботи.

 1. Результати проведених функціональних досліджень продемонстрували: збільшення показників максимальної температури в ділянці поперекового відділу хребта у середньому до 37,87 0,08˚С і зниження в ділянці нижніх кінцівок до 28,69  0,49° С при проведенні термографії, що вказувало на наявність запального процесу, порушення кровотоку і рефлекторних вегето судинних реакцій.

Дані реовазографії вказували на порушення кровотоку в судинах нижніх кінцівок, що виражалося асиметрією показників в межах від 18% до 25% і підвищенням тонусу середніх і дрібних судин у 80% хворих.

Показники сили досліджуваних м'язових груп відрізнялись різноманітністю у зв'язку з індивідуальними особливостями у кожного хворого. При динамометрії м'язів спини визначався діапазон від 28,2 Н до 379,7 Н, а м'язів черевного пресу від 33,7 Н до 398,8 Н.

 1. Згідно до даних дослідження у запропонованій нами методиці фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз визначені наступні відмінні моменти:

  • комплекс ЛФК заснований на використанні спеціально розроблених вправ з малою амплітудою (до 40% можливого об'єму рухів у біопарах);

  • виконання малоамплітудних вправ з одночасним розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова;

  • розширений діапазон показань до занять: допуск пацієнтів до практичних занять в гострій стадії захворювання, навіть при наявності вираженого болю;

  • використання в щадному режимі рухової активності не тільки статичних, але і динамічних малоамплітудних вправ (до 50% від загальної кількості вправ);

  • розроблені спеціальні фізичні вправи з урахуванням індивідуальних особливостей і супутніх патологій;

  • у роботі вперше запропонована реєстрація симптому Лассега в нестандартних умовах – лежачи на профілакторі Євмінова, що полегшувало проведення дослідження, не спотворювало вірогідності даних (р>0,05) порівняно із загальноприйнятою методикою виконання даного тесту і стало додатковим методом оцінки змін з боку неврологічної сфери хворих на поперековий остеохондроз.

 1. Проведені дослідження свідчать, що розроблена нами методика фізичної реабілітації визначає раціональну спрямованість впливу малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта на стан нервово-м'язевого апарату у хворих даної нозології, що веде до інтенсивного формування та зміцнення м'язевого корсету, який закріплює ефект розвантаження і дозволяє уникнути багатьох негативних моментів використання загальноприйнятих високо амплітудних вправ.

 2. У результаті проведеного курсу відновлювальної терапії в основній групі, яка займалася за розробленою методикою фізичної реабілітації, досягнуто відновлення функціональних показників термографічного дослідження (показники максимальної температури в області поперекового відділу хребта досягли 36,34 0,09˚С (р<0,001)), нижніх кінцівок 29,80 0,48˚С (р<0,05)), периферичного кровообігу (ДІ склав праворуч 67,8 2,38%,ліворуч – 68,4 2,59% (р < 0,05), МП був праворуч 13,9 0,82%, ліворуч 14,3 0,56% (р < 0,05)), а також збільшення силових характеристик м'язів спини і черевного пресу при проведенні динамометричного дослідження (сила м'язів спини склала 154,5114,31Н і м'язів черевного пресу 188,08 15,95Н (р < 0,05)).

 3. В процесі дослідження було встановлено, що перебіг відновлювального процесу в основній групі був більш ефективним, що особливо демонструється при аналізі даних досліджуваних м'язових груп, де приріст сили склав: м'язів спини 38,15 7,74 Н (р<0,05), черевного пресу 20,413,14 Н, а в контрольній групі реєструвалося збільшення сили тільки м'язів спини, що склало 4,65 17,46 Н. Отримані дані динамометрії вказують на ефект подвійного впливу, який здійснювався шляхом виконання специфічних малоамплітудних вправ на фоні одночасного розвантаження хребта на профілакторі Євмінова.

 4. В результаті проведеного дослідження визначено, що в основній групі, на відміну від контрольної, терміни переходу пацієнтів з початкового режиму рухової активності у наступний скоротились на 3-5 днів. Це відобразилось на тривалості відновлювального лікування та, тим самим, дозволило переконатися в ефективності застосування розробленої нами методики фізичної реабілітації.

 5. Застосування запропонованої нами методики фізичної реабілітації хворих на остеохондроз хребта повинне проводиться в найбільш ранній період захворювання, що значно скоротить терміни лікування, а подальша профілактика шляхом щоденних, регулярних і самостійних занять у домашніх умовах зміцнить отриманий ефект і буде запобігати можливим загостренням.

Перспективи подальших досліджень проблеми зв'язані з розробкою науково-обгрунтованої методики реабілітації застосування малоамплітудних вправ на профілакторі Євмінова при остеохондрозі шийного та грудного відділів хребта; з вивченням особливостей функціонування та відновлення між хребцевих дисків з розробкою програми реабілітації спортсменів при вертеброгенній патології.

СПИСОК ПРАЦЬ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кульченко І.А. Малоамплітудні вправи на профілакторі Євмінова – ефективний засіб в реабілітації хворих на поперековий остеохондроз // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2003. – С. 294-298.

 2. Бондарь И.А. Некоторые аспекты консервативного лечения остеохондроза позвоночника // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. Харьковского художественно-промышленного института. – № 5. – 2001. – С.53-56.

 3. Бондар І. Ефективність фізичної реабілітації хворих поперековим остеохондрозом з використанням профілактора Євмінова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – № 4. – 2002. – С. 24-26.

 4. Бондарь И.А., Верич Г.Е. Особенности программы физической реабилитации больных остеохондрозом позвоночника с использованием профилактора Евминова // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. Харьковского художественно-промышленного института. – № 5. – 2002. – С. 74-79.

 5. Бондарь И. Новый подход в физической реабилитации при остеохондрозе позвоночника // Тези міжнародної науково-методичної конференції: Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів. – Київ: НУФВСУ, 2003. – С. 23-24.

 6. Бондар И.А., Верич Г.Е., Клименко С.К., Гусев Т.П., Федоренко С.Н., Дамин Ф.Д. Актуальные вопросы содержательной коррекции преподавания физической реабилитации в высших учебных заведениях // Материалы международной научно-методической конференции: Современные технологиии и оздоровительные программы педагогического процесса по физической культуре и спорту в учебных заведениях. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2002. – С. 46-48.

 7. Кульченко І. Ефективність застосування програми фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз з використанням малоамплітудних вправ на профілакторі Євмінова // Спортивна медицина. – № 1-2. – 2004. – С. 68-69.

АНОТАЦІЇ


 
 

Цікаве

Загрузка...