WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування застосу-вання місцевих та загальних методик детокси-кації в лікуванні розлитого перитоніту (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосу-вання місцевих та загальних методик детокси-кації в лікуванні розлитого перитоніту (автореферат) - Реферат

Однак збільшення латентності основних піків ЗВП було наявне також у дітей раннього віку (1-2 роки) без клінічних ознак ураження зорового нерва (8,0 %), що може свідчити про затримку дозрівання структур зорового тракту, затримку темпів мієлінізації зорового нерва. Цей факт є надзвичайно важливим, тому що дає підставу для пошуку методів корекції, спрямованих на стимуляцію дозрівання зорового аналізатора у хворих на ДЦП. ЗВПп і ЗВПс зниженої амплітуди з дефігурацією хвилі, виявлені у дітей із ДЦП в 29,3 %, можуть свідчити про ураження зорової кори.

Таким чином, отримані нами дані вивчення ЗВП свідчать про ураження як периферичної, так і центральної ланок зорового аналізатора, переважно структурного характеру, які, з урахуванням даних літератури, можуть бути обумовлені впливом гіпоксично-ішемічного фактора в перинатальному періоді. Однак, поряд зі структурними порушеннями, результати дослідження ЗВП дозволяють припустити наявність вторинних функціональних змін у вигляді затримки дозрівання структур зорового аналізатора, порушення функціональної активності нейронів внаслідок загальної сенсорної депривації.

Вивчення стану слухової функції довело, що у 70 (55,5 %) дітей із ДЦП наявні порушення АСВП і ДСВП, що вказують на ураження різних відділів слухового аналізатора (рис. 2).

Характерними змінами (16 дітей - 42,0% із усієї групи дітей з геміплегіями) cтовбурових ВП для лівобічної і правобічної геміплегій можна вважати порушення форми і параметрів переважно IV-V піків АСВП, що відображають проведення слухової аферентації на понто-мезенцефальному рівні зі сторони, іпсилатеральної руховим порушенням. У 36,4 % дітей з лівобічною геміплегією і 16,7 % дітей із правобічною геміплегією такі порушення ВП супроводжуються легким або помірним підвищенням об'єктивного слухового порога в межах 10-30 дБ зі сторони, іпсилатеральної руховим порушенням. Порушення кіркових слухових ВП у цих підгрупах з боку, контрлатеральному руховим порушенням мали структурний характер, з іпсілатерального боку були наявні характерні зміни параметрів ДСВП (збільшення амплітуди в 2,8 рази, скорочення латентності на 18,23,1 мс порівняно з нормою), що можуть розглядатися як ознаки компенсаторно-адаптаційних процесів, які відзначалися в 12,7 % (у 16 дітей).

Рис.2. Стан слухового аналізатора у дітей із ДЦП за даними слухових ВП.

У дітей з подвійною геміплегією і спастичною диплегією виявлено широкий спектр порушень на різних рівнях слухового аналізатора, що включає однобічне або білатеральне ураження кори (зниження амплітуди, збільшення латентності піка Р2 ДСВП), однобічні або білатеральні ураження периферичних/стовбурових структур (порушення відповідних параметрів АСВП), однобічні ураження стовбура в поєднанні з білатеральними кірковими ураженнями кори. При цьому у 33,4 % дітей з подвійною геміплегією і 41,4 % дітей зі спастичною диплегією було наявним клінічне порушення слухової функції. Реорганізація параметрів АСВП, що свідчить про компенсаторні зміни на стовбуровому рівні (10,3%), полягала в скороченні латентностей піків III-IV-V порівняно з нормою.

Результати дослідження КВП, які оцінюють здатність до простих звукових диференціювань і короткочасну пам'ять, виявили порушення у 42,4 % дітей, незважаючи на те, що 59,5 % з усіх обстежених дітей із ДЦП мали збережений інтелект. Можна припустити, що ці порушення почасти обумовлені як затримкою когнітивного розвитку в даного контингенту хворих, так і можливим ураженням вторинних відділів слухової кори.

У дітей із ДЦП виявлено досить чіткі вікові зміни абсолютних значень латентних періодів піків ендогенної хвилі (хвилі Р300), що відрізняються від норми. Графік, отриманий для латентних періодів потенціалу Р300, можна назвати "кривою дозрівання", маючи на увазі дозрівання таких когнітивних функцій, як здатність до диференціювань, утримання в пам'яті, лічби. "Крива дозрівання" Р300 здорових дітей описується рівнянням y = –20,2x + 523,4, де у – латентний період піка Р3, х – вік (роки), при коефіцієнті регресії R2 = -0,83. Таким чином, можна констатувати, що в нормі зменшення латентного періоду піка Р3 з віком відбувається зі швидкістю приблизно 20 мс/рік, тимчасом, як зменшення латентності хвилі Р3 у дітей з подвійною геміплегією відбувається зі швидкістю 15,7 мс/рік, у дітей зі спастичною диплегією - зі швидкістю 13,7 мс/рік, а у дітей з лівобічною і правобічною геміплегіями - зі швидкістю 8,5 і 9,3 мс/рік відповідно, тобто є чіткі розбіжності у швидкості дозрівання когнітивних функцій у дітей з різними формами ДЦП на відміну від норми, які обумовлені, очевидно, глибиною когнітивного дефіциту. Наявність лінійної залежності латентності Р3 від віку, у свою чергу, свідчить про збережену тенденцію до вдосконалювання когнітивних функцій в онтогенезі у дітей із ДЦП і дає підстави для припущення про наявність у цього контингенту хворих резервних можливостей поліпшення когнітивних функцій під дією корекційно-лікувальних заходів.

Показано, що у пацієнтів, які страждають на ДЦП на тлі активації імунної системи відзначається виражене посилення продукції ІЛ-1 та ФНП-. Так, індекс стимуляції проліферації лімфоцитів (ІСПЛ), який відбиває активність ІЛ-1становив 5,9 (у нормі ІСПЛ=1) за рахунок збільшення кількості бластних клітин в культурах активованих моноцитів до 121,7+ 11,8 %, порівняно з неактивованими (20,5+2,7 %) (P<0,05). В свою чергу, вміст ФНП- у крові дорівнював 31,34,3 пг/мл (у нормі не визначається) (P<0,001).

На тлі імунологічних зрушень у даного контингенту наявні певні зміни ВП, а саме: статистично вірогідне (Р<0,001) збільшення амплітуди кіркових піків ЗВПс і ДСВП для дітей з подвійною геміплегією в 5,0 разів і в 4,3 рази відповідно. У дітей зі спастичною диплегією амплітуда піка Р2 ЗВПс збільшилася в 5,3 рази, а піка Р2 ДСВП - в 4,8 рази. Збільшення латентності когнітивного потенціалу Р300 в 1,3 рази у дітей з подвійною геміплегією і в 1,2 рази у дітей зі спастичною диплегією, що статистично вірогідно відрізнялося від вихідних значень (Р<0,001). Отримані дані свідчать про підвищення збудливості нейрональних популяцій кіркової ланки зорового і слухового аналізаторів, і про зниження когнітивних функцій, пов'язаних із забезпеченням спрямованої уваги, диференціювання, лічби на тлі активування імунної системи.

Показано, що порушення зорової, слухової і когнітивної сфер, поряд з руховими порушеннями і активуванням імунної системи, являють собою взаємозалежні ланки єдиної стійкої патологічної системи (СПС) (табл. 1).

Таблиця 1

Взаємозвязок між ланками стійкої патологічної системи у дітей з ДЦП, r (коефіцієнт кореляції)

Порушення

КВП

Порушення ЗВП

Порушення СВП

Активація імунної системи

Рухові порушення

0,49*

0,38

0,19

-

Порушення КВП

1

0,48*

0,28

0,60*

Порушення ЗВП

1

0,62*

0,46*

Порушення СВП

1

0,52*

Примітка. * - значущий коефіцієнт кореляції

При цьому, найвразливішою виявляється когнітивна сфера, на яку впливають як рухові порушення, так і сенсорні - насамперед зорові і, непрямо - слухові, а також стан імунної системи, яка, в свою чергу, впливає на стан сенсорних і когнітивної систем.

Наші дослідження підтвердили той факт, що ступінь когнітивних порушень має виражену пряму залежність від ступеня рухових порушень як у випадку відсутності супровідної патології з боку сенсорних систем, так і у випадку наявності вираженої патології (коефіцієнт кореляції r в обох групах >0,90) (табл.2).

Таблиця 2


 
 

Цікаве

Загрузка...