WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Гель етонію

40,00

1,5%

0,5965

0,01513

0,0159

1,6%

Водний розчин етонію

40,00

0,3%

0,8035

0,0202

0,0210

2,1%

Метод екстракційної фотометрії (офіційний)

0,5% мазь мірамістину

5,0

4,6%

0,1700

0,0325

0,0404

4,0%

Примітки: У якості стандартних були використані розчини мірамістину:

* що містять усі компоненти мазі

** що містять тільки мірамістин.

ВИСНОВКИ

На основі комплексних досліджень електродоаналітичних властивостей іоноселективних електродів, виготовлених на основі іонних асоціатів декаметоксину, мірамістину та етонію з гетерополіаніонами структури Кеггіна розроблені нові декаметоксин-, мірамістин- та етонійселективний електроди та на їх основі розроблені методики визначення декаметоксину, мірамістину та етонію в лікарських формах за методом прямої потенціометрії.

1. Синтезовані нові електродоактивні речовини для декаметоксин-, мірамістин- та етонійселективного електродів на основі іонних асоціатів декаметоксину, мірамістину та етонію з гетерополіаніонами структури Кеггіна (фосфорновольфрамовою, фосфорномолібденовою, кремнєвольфрмовою та кремнємолібденовою кислотами), а також іншими речовинами. Встановлено, що в усіх випадках оптимальною електродоактивною речовиною є асоціат лікарської речовини з фосфоромолібденовою кислотою. Для всіх електродоактивних речовин з використанням методу УФ-спектроскопії та потенціометричного титрування встановлений хімічний склад та добуток розчинності, доведений асоціативний характер зв'язку у молекулі.

2. Розроблені мембранні композиції різного складу з полівінілхлоридною матрицею і на їх основі виготовлені декаметоксинселективний, мірамістинселективний і етонійселективний електроди. З метою збільшення електропровідності мембрани та площі поверхні контакту мембрани з графітовим стержнем, який використовували у якості електронного провіднику, до складу мембранної композиції введені вугілля активоване або препарат колоїдного срібла (коларгол), які сприяють стабілізації потенціалу та зменшенню часу встановлення рівноважного потенціалу. При їх порівнянні встановлено, що ліпші електродоаналітичні властивості мають мембрани, що містять коларгол. Коларгол із цією метою був використаний вперше. Для кожного типу іоноселективних електродів підібраний оптимальний пластифікатор.

3. Розроблена конструкція іоноселективних електродів з твердим контактом. Визначені оптимальні умови їх використання та зберігання. Встановлено, що при погіршенні електродоаналітичних характеристик внаслідок тривалого використання електродів, їх витримування у насиченому розчині відповідної електродоактивної речовини призводить до поліпшення електродоаналітичних характеристик.

4. Досліджені електродоаналітичні характеристики розроблених іоноселективних електродів: значення крутизни електродних функцій, інтервали їх лінійних дільниць, робочий ресурс. Встановлено, що електродоаналітичні характеристики розроблених електродів є ліпшими, ніж у описаних в літературі прототипів: значення електродних функцій близькі до теоретичних, інтервали лінійних дільниць більш широкі і достатні для аналізу лікарських форм за методом прямої потенціометрії.

5. Дослідження залежності потенціалу електродів від рН дозволили визначити оптимальні інтервали рН, в яких здійснення аналізу декаметоксину, мірамістину та етонію можливе без забуферовування розчинів, що аналізують. Досліджено вплив на потенціали розроблених іоноселективних електродів неорганічних катіонів (К+ Na+, Ca2+, Zn2+), які можуть зустрічатись в лікарських формах. Доведена можливість проведення потенціометричного аналізу декаметоксину, мірамістину та етонію у їх присутності.

6. З використанням розроблених іоноселективних електродів розроблені методики іонометричного аналізу для лікарських форм за методами потенціометричного титрування та прямої потенціометрії. Для розроблених методик аналізу декаметоксину, мірамістину та етонію в лікарських формах згідно сучасних вимог визначені найважливіші валідаційні характеристики (лінійність, правильність, точність) з використанням дев'ятиточкового градуювального графіку. Встановлено, що отримані валідаційні характеристики відповідають необхідним вимогам, а розроблені іоноселективні електроди придатні для використання у фармацевтичному аналізі. Доведено, що параметри градуювальних графіків дозволяють подальше проведення аналізу з використанням трьохточкового градуювального графіку.

7. За розробленими методиками з використанням трьохточкового градуювального графіку здійснений аналіз декаметоксину, мірамістину та етонію у їх модельних лікарських формах. Здійснений аналіз аналогічних лікарських форм з використанням офіційних методів фотометрії та екстракційної фотометрії. Доведено, що розроблені методики не поступаються у точності офіційним, а за такими параметрами, як експресність та простота виконання, перевищують їх. Отримані значення похибки аналізу з використанням трьохточкового градуювального графіку не перевищують допустимих значень, що робить можливим використання розроблених методик у фармацевтичному аналізі.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНИЙ У РОБОТАХ

 1. Болотов В.В., Зареченський М.А., Кобзар Г.Л. Розробка і дослідження твердоконтактного декаметоксинселективного електроду // Вісник фармації. -№3(35). – 2003. – С.29-33. Особиста участь - експериментальні дослідження, обговорення результатів та участь у написанні статті.

 2. Болотов В.В., Зареченський М.А., Кобзар Г.Л. Іонометричне визначення декаметоксину в лікарських формах // Вісник фармації. -№4(36). – 2003. – С.30-33. Особиста участь - експериментальні дослідження, обговорення результатів та участь у написанні статті.

 3. Кобзар Г.Л., Болотов В.В., Зареченський М.А. Розробка та дослідження твердоконтактного мірамістинселективного електроду //Журнал органічної та фармацевтичної хімії – 2004. – T.2 – вип.2 (6).– С.67-70. Особиста участь - експериментальні дослідження, обговорення результатів та участь у написанні статті.

 4. Кобзар Г.Л., Болотов В.В., Зареченський М.А. Іонометричне визначення мірамістину в лікарських формах // Вісник фармації. -№3(39). – 2004. – С.9-12. Особиста участь - експериментальні дослідження, обговорення результатів та участь у написанні статті.

 5. Болотов В.В., Кобзар Г.Л., Зареченський М.А. Розробка та дослідження твердоконтактного етонійселективного електроду // Журнал органічної та фармацевтичної хімії – 2004. – T.2 – вип.3 (7).– С.54-57. Особиста участь - експериментальні дослідження, обговорення результатів та участь у написанні статті.

 6. Пат. 65965 А Україна, МКІ7 G01N27/333. Мембрана твердоконтактного іоноселективного електроду для визначення концентрації іонів декаметоксину / Болотов В.В., Зареченський М.А., Кобзар Г.Л. – № 2003076338; Заявл. 08.07.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл. № 4. – 3 с. Особистий внесок здобувача полягав у конструюванні мембрани декаметоксинселективного електроду, обґрунтуванний вміст кожного компоненту в мембранній композиції та визначенні електродоаналітичні характеристики.

 7. Методика визначення декаметоксину в лікарських формах з використанням декаметоксинселективного електроду: Інформ. лист №2 – 2004 / Склали: Болотов В.В., Кобзар Г.Л., Зареченський М.А.- Київ, 2003.– Вип. № 5 за проблемою "Фармація". - 8 с. Здобувачем описаний спосіб виготовлення декаметоксинселективного електроду; описані методики потенціометричного аналізу лікарських форм декаметоксину з використанням розробленого декаметоксинселективного електроду та наведені формули для розрахунку результатів.

 1. Зареченський М.А., Болотов В.В., Кобзар Г.Л. Ионометрический анализ декаметоксина на основе декаметоксинселективного электрода // Тез.докл. Всеукр. наук.-практ.конф. „Вчені України – вітчизняній фармації" – Харків.– 2000. – С.195-197.

 2. Болотов В.В., Зареченський М.А., Кобзар Г.Л. Встановлення складу електродоактивної речовини декаметоксинселективного електроду методом потенціометричного титрування // Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. „Фармація ХХІ століття" – Харків. - 2002. – С.102.

 3. Болотов В.В., Кобзар Г.Л., Зареченський М.А. Розробка мірамістинселективного електроду та його застосування до аналізу лікарських форм мірамістину //Мат. наук.-практ. конф. „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок" – Тернопіль. - 2004. - С.260-263.

 4. Болотов В.В., Кобзар Г.Л., Зареченський М.А. Розробка етонійселективного електроду та його використання для іонометричного визначення етонію у гелі // Мат IV Національного з'їзду фармацевтів України "Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України" – Харків, 2005. – С.144-145.


 
 

Цікаве

Загрузка...