WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

З експериментальних досліджень значення знаходилися в інтервалі: 1,1 10-6 – 8,9 10-7 моль/дм3. Розрахована за цими значеннями KS = (4,72,7)10-31 при n=5 і P=0,95.

Коефіцієнти селективності декаметоксинселективного електроду до деяких катіонів або речовин

Речовина чи катіон

Ксел

Na+

6,5 10-3

K+

9 10-3

Zn2+

1 10-3

Глюкоза

1 10-5

Рис.3. Залежність потенціалу декаметоксинселективного електроду від рН

Залежність потенціалу електроду від рН свідчить, що значення ЕРС не змінюється в інтервалі рН від 3,5 до 5,0 (рис. 3), що дозволяє проводити аналіз декаметоксину при цих значеннях рН без попереднього забуферовування розчинів; в інтервалі рН 2-7 спостерігається незначне змінення ЕРС, тобто в цьому діапазоні рН можливе проведення аналізу за умови створення відповідного значення рН у стандартних розчинах. При рН більше 8 відбувається лужний гідроліз декаметоксину, тому в цих умовах аналіз декаметоксину проводити неможливо.

Вплив на потенціал декаметоксинселективного електроду сторонніх іонів та речовин оцінювали за величинами коефіцієнтів потенціометричної селективності (табл. 2), які були розраховані за методом змішаних розчинів. В якості сторонніх іонів та речовин були досліджені катіони Na+ , K+, Zn2+ і глюкоза, які можуть зустрічатися у лікарських формах декаметоксину. Розраховані значення коефіцієнтів селективності значно менше 1, тобто можливе проведення аналізу декаметоксину у присутності даних катіонів.

При пошуку оптимального складу мембрани для мірамістинселективного електроду (табл. 3) було встановлено, що оптимальною є мембрана, яка містить у якості електродоактивної речовини асоціат мірамістину із фосфорномолібденовою кислотою і діоктилфталатом у якості пластифікатору, відмінними характеристиками якої є близьке до теоретичної значення крутизни електродної функції (59,2 мВ/рС для однозарядного катіону при 25°С) та широкий інтервал лінійності (у двох декадах концентрацій).

5

Електродоаналітичні характеристики мірамістинселективних електродів з мембранами різного складу

Склад

Електродоактивна речовина (ЕАР)

(асоціат мірамістину з...)

Пластифікатор

Крутизна електродної функції, мВ

Інтервал лінійності електродної функції, М

Дрейф, мВ/добу

[РМо12О40]3-

Дибутилфталат

51,93,7

2,510-5 – 510-4

5-10

[РМо12О40]3-

Діоктилфталат

59,61,2

110-5 – 7,510-4

3-6

[РМо12О40]3-

Біс-(2-етилгексил)фталат

58,91,4

510-6 – 7,510-4

3-6

[РМо12О40]3-

Дибутилсебакат

65,50,2

510-6 – 110-3

3-6

[РМо12О40]3-

Деканол

73,42,6

2,510-5 – 2,510-4

5-10

[SiW12О40]3-

Діоктилфталат

47,90,8

510-6 – 7,510-4

15-20

[РW12О40]3-

Діоктилфталат

50,70,7

2,510-5 – 7,510-4

10-20

[SiМо12О40]3-

Діоктилфталат

51,74,9

510-6 – 7,510-4

5-10

[SiМо12О40]3-

Діоктилфталат

51,25,9

510-6 – 7,510-4

5-10

-

Діоктилфталат

56,02,3

2,510-5 – 7,510-4

5-10

-

Діоктилфталат

55,53,3

2,510-5 – 7,510-4

5-10

Електродна функція розробленого мірамістинселективного електрода (рис. 4) лінійна в інтервалі концентрацій мірамістину 1∙10-5 – 7,5∙10-4 М із крутизною 59,61,2 мВ і коефіцієнтом кореляції лінійної дільниці 0,9980 - 0,9990. Мінімальна межа визначення мірамістину склала 910-6М. Критична концентрація міцелоутворення для мірамістину, знайдена за графіком електродної функції складає (1,80,3)∙10-3 моль/л (0,110,02 %). Величина KS електродоактивної речовини мірамістинселективного електроду складає (8,75,3)10-24 при n=6 і P=0,95

Потенціал електрода (рис. 5) в інтервалі рН від 3,5 до 11,0 залишається практично постійним. Коефіцієнти селективності (табл. 4) до зазначених речовин значно менше одиниці, а, отже, зазначені речовини не будуть істотно заважати іонометричному визначенню мірамістину в лікарських формах. Робочий ресурс мірамістинселективного електрода не менше 2 місяців.

Рис.4. Електродна функція мірамістинселективного електроду

Коефіцієнти селективності мірамістинселективного електроду:

Речовина чи катіон

Ксел

Na+

210-3

K+

210-3

Са2+

7∙10-4

Zn2+

6∙10-4

Трилон Б

710-5

Рис.5. Залежність потенціалу мірамістинселективного електроду від рН

При вивченні характеристик (табл. 5) етонійселективних електродів з мембранами різного складу було встановлено, що ліпші електродоаналітичні характеристики спостерігаються, у мембран, які містять у якості електродоактивної речовини асоціат мірамістину із фосфорномолібденовою кислотою, а у якості пластифікаторів біс-(2-етилгексил)фталат та деканол (тип 2 та 4), відмінними характеристиками яких є близьке до теоретичної значення крутизни електродної функції (29,6 мВ/рС для двохзарядного катіону при 25°С).

5

Електродоаналітичні характеристики етонійселективних електродів з мембранами різного складу

Тип

Пластифікатор

Електродоактивна речовина: ассоціат етонію з наступними аніонами:

Крутизна електродної функції, мВ

Інтервал лінійності електродної функції, М

1

Діоктилфталат

[PMo12O40]3-

36,04,8

1,0∙10-5 – 1,010-4

2

Біс-(2-етилгексил)фталат

[PMo12O40]3-

31,23,4

1,0∙10-5 – 1,010-4

3

Дибутилсебакат

[PMo12O40]3-

43,05,4

5,0∙10-5 – 7,510-4

4

Деканол

[PMo12O40]3-

30,62,4

2,5∙10-5 – 7,510-4

6

Деканол

[PW12O40]3-

32,83,4

2,5∙10-5 – 7,510-4

7

Деканол

[SiMo12O40]4-

38,03,2

2,5∙10-5 – 7,510-4

8

Деканол

[SiWo12O40]4-

30,63,8

2,5∙10-5 – 7,510-4


 
 

Цікаве

Загрузка...