WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Проаналізувавши загальні результати можна зробити такі висновки: на етапі зльоту у курсантів ЕГ спостерігається суттєве поліпшення ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, ніж у курсантів КГ; при цьому в ЕГ відхилення від вертикальної та горизонтальної швидкостей польоту було значно меншим у порівнянні з КГ; під час набору висоти в КГ збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, висоти та швидкості польоту за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення; відхилення від усіх параметрів польоту курсантів ЕГ зменшилися в порівнянні з первісними показниками; при цьому якість ведення радіообміну відповідно до мовних параметрів була вищою у порівнянні із КГ; на етапі горизонтального польоту у курсантів КГ збільшуються відхилення від заданої висоти польоту, швидкості польоту та курсу за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення у порівнянні з етапом набору висоти, а в ЕГ – відхилення від усіх параметрів польоту набагато менше у порівнянні з первісними показниками, що відбувається за рахунок зменшення часу, затрачуваного на складання й передачу повідомлення у порівнянні з КГ щодо інших етапів польоту; на етапі заходу на посадку в КГ значно збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, швидкості польоту та курсу за рахунок погіршення правильності побудови повідомлення у порівнянні з попередніми етапами польоту, в ЕГ – відхилення від всіх параметрів польоту зменшилися, також покращилася артикуляційно-фонетична вимова переданих повідомлень; під час посадки у курсантів ЕГ і КГ за рахунок поліпшення артикуляційно-фонетичної вимови переданих повідомлень збільшуються відхилення від заданої швидкості польоту, яке є більш значним у КГ.

Таблиця 1

Особливості сформованості у пілотів ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу на КТЛ*

Групи

Статистичні показники

Дані

F

S

f

t

1

2

3

4

5

6

Зліт

експериментальна

х

σ

m

4,39

0,49

0,11

3,94

0,23

0,05

4,16

0,37

0,09

2,11

0,08

0,02

контрольна

х

σ

m

3,16

0,69

0,16

3,44

0,6

0,14

3,66

0,58

0,14

2,5

0,08

0,02

Набір висоти

експериментальна

х

σ

m

4,44

0,68

0,16

4,44

0,5

0.12

4,27

0,45

0,11

1,4

0,08

0,02

контрольна

х

σ

m

3,56

0,68

0,16

1,11

0,66

0,16

3,77

0,7

0,17

1,75

0,05

0,01

Горизонтальний політ

експериментальна

х

σ

m

4,5

0,6

0,14

4,28

0,45

0,11

4,17

0,6

0,14

1,5

0,16

0,04

контрольна

х

σ

m

3,83

0,76

0,18

4,2

0,45

0,11

3,61

1,06

0,25

2,05

0,05

0,01

Захід на посадку

експериментальна

х

σ

m

4,5

0,5

0,12

5

0

0

4,83

0,37

0,09

2,69

0,15

0,03

контрольна

х

σ

m

3,61

0,82

0,19

4,16

0,5

0,12

4,27

0,56

0,14

3,1

0,16

0,04

Посадка

експериментальна

х

σ

m

4

0,8

0,2

3,8

0,5

0.12

4,56

0,6

0,14

1,02

0,04

0,01

контрольна

х

σ

m

3,16

0,8

0,2

3,33

0,6

0,14

3,72

0,65

0,15

1,18

0,06

0,02

*Розбіжності в групах досягають достовірного рівня значимості при Р>0,95.

Отже, показники точності витримування пілотажних параметрів у курсантів ЕГ були вище у порівнянні з КГ під час формуючого експерименту. Розходження в показниках досягають достовірних величин: P<0,01; t=4,66.

Також психофізіологічна напруженість професійної діяльності курсантів ЕГ була меншою, ніж у КГ. Це знайшло своє вираження в такому показнику, як ЧСС на заключному етапі педагогічного експерименту, яка у курсантів ЕГ була нижчою на всіх етапах польоту (на 30-35%), ніж у КГ. Це є одним із показників надійності нашої методики, яка досягнута за рахунок психофізіологічних резервів організму.

Таким чином, це доводить ефективність особистісно орієнтованої методики навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну англійською мовою під час польотів на МПТ в умовах дефіциту часу.

ВИСНОВКИ

1. Аналіз наукової літератури з проблеми методики навчання пілотів іноземних мов у ВНЗ ЦА, формування в них культури професійного спілкування і стан розробленості цих проблем в педагогічній науці дали можливість зробити висновок про актуальність і доцільність наукового обґрунтування навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в процесі їх квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу.

Сучасний стан професійної підготовленості пілотів до ведення радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу свідчить про те, що вона не повною мірою відповідає змістові й особливостям льотної діяльності ЛС в екстремальних умовах. Однією з основних причин такого стану є відсутність наукового обґрунтування теоретичних і методичних основ їх підготовки до ведення радіообміну англійською мовою в льотних ВНЗ в умовах дефіциту часу.

2. Концептуальною основою ефективної організації і проведення занять з англійської мови для майбутніх пілотів є особистісно орієнтована методика їх навчання веденню радіообміну на МПТ у процесі квазіпрофесійної діяльності на КТЛ Ан-12 в умовах дефіциту часу. Оптимізації цього процесу сприяє творче використання основних елементів проблемного навчання і ТПФРД.

Особистісно орієнтована методика навчання майбутніх пілотів є сукупністю систематизованих і цілеспрямовано скомпонованих методів, форм, прийомів і способів їх навчання веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА, принципів і правил їхнього творчого застосування, що спрямовані на особистісний і професійний розвиток їх особистості, на формування і розвиток у них особистісної, професійної і психологічної готовності до ведення ефективного радіообміну в екстремальних ситуаціях польоту на МПТ. Ця методика містить такі елементи: концептуальну основу, цілі, задачі, принципи, зміст, методи, прийоми і форми навчання веденню радіообміну на МПТ в екстремальних ситуаціях.

3. У результаті теоретичного обґрунтування й експериментального підтвердження доведено, що майбутній пілот, який виконує польоти на МПТ, повинен: знати особливості забезпечення БП при виконанні польотів на МПТ; особливості ведення радіообміну в умовах дефіциту часу у рамках нормативних документів ІКАО; конструкцію літака Ан-12 і документи, що регламентують льотну експлуатацію; алгоритми діяльності екіпажа в різних аварійних умовах польоту; мати навички ведення радіообміну на МПТ в аварійних ситуаціях з урахуванням дефіциту часу; артикуляційно-фонетичного проказування елементів авіаційного повідомлення; сприйняття повідомлення, переданого з великою швидкістю; уміти швидко аналізувати аварійні ситуації і приймати обґрунтовані рішення; вести радіообмін англійською мовою в умовах дефіциту часу; змінювати швидкість передачі повідомлення з урахуванням його сприйняття адресатом і приймати повідомлення від диспетчера або іншого літака; володіти високою емоційно-вольовою стійкістю до діяльності в аварійних ситуаціях; високими комунікативними і швидкісними здібностями при веденні радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...