WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика перинатальної захворюваності та смертності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс (автореферат) - Реферат

Профілактика перинатальної захворюваності та смертності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс (автореферат) - Реферат

В інтерпретації соціальних конструктивістів і нація, і етнічна/національна приналежність суб'єкта виступають соціальними конструктами, виникнення яких було обумовлене практиками капіталізму (Б. Андерсон, Е. Геллнер, Е. Хобсбаум, Е. Баллібар та ін.). Ідея нації виступає основним принципом консолідації індивідів навколо інтересів нового домінуючого класу — буржуазії. У зв'язку з цим, етнічна приналежність є конструктом, який визначає "почуття приналежності" індивіда до нації і, таким чином, легітимує систему капіталістичного устрою. Отже, національний суб'єкт — це ефект капіталістичних механізмів націоналізації суспільства, що наповнює його необхідним для національного устрою соціокультурним змістом. Одним з основних механізмів суб'єктивації індивідів виступає національна ідеологія.

В концепції Л. Альтюссера ідеологія є механізмом інтерпеляції індивідів у соціальну систему за допомогою "оклику влади". Як приклад Л. Альтюссер приводить ситуацію, коли постать влади (поліцейський) окликає громадянина: "Агов, ти там!". Таким чином, здійснюється ідеологічний запит, підкоряючись якому індивід підтверджує свою суб'єктивацію. У цьому випадку суб'єктивація визначається як процес підкорення індивіда існуючому режиму влади. Ідеологія діє за допомогою державних ідеологічних апаратів (церква, система освіти, інститут сім'ї, засоби масової інформації, культурні інститути). Перехід до капіталістичної організації суспільства визначається переміною домінуючих ідеологічних апаратів: місце церкви зайняла система освіти. Слід зауважити, що вагомим ідеологічним апаратом як в першому, так і в другому випадку виступає інститут сім'ї.

В той же час виробництво системою освіти практик та ритуалів підкорення індивідів можливе лише за умови існування символічних меж спільноти. Такою умовою виступає національна мова, яка "прищеплюється" населенню загальною системою освіти і, таким чином, вводить загальну норму етнічної соціалізації індивідів. Отже, суб'єктивація індивідів за допомогою національної ідеології полягає у фундаментальній залежності суб'єктів від етнічної приналежності, яка визначається національною мовою. Але, як зауважує Е. Баллібар, "вписування" індивідів в націю за допомогою національної мови, власне кажучи, відкрите, оскільки мовою можуть володіти не тільки члени даної національної спільноти. Механізмом конструювання "замкненості" національної спільноти виступає інститут національної сім'ї, який функціонує на мікрорівні тілесних стратегій і сексуальних заборон.

Теорія відношень влади М. Фуко визначає владу не як втілення практик державних правових інститутів, але як історично визначені стратегії тілесності. З виникненням капіталізму "народжується" політична анатомія тіла, що реалізується за допомогою дисциплінарних мікропрактик влади, які проникають на всі рівні людського існування з метою "максимальної раціоналізації" людського тіла. Дисциплінарна влада вистежує і організує форму тіл, стигматизує, мовою юристів, помічає розташування індивідуального тіла в соціумі заперечувальними знаками: "Тепер ти, а також твоє тіло поза законом, тепер тебе засуджено, усунуто, віддано обстеженню і виправленню та ін." Описуючи принцип роботи "нової" дисциплінарної влади, Мішель Фуко звертається до ідеї Паноптікума Бентама як до ідея абсолютної прозорості. Ув'язнені розташовані таким чином, щоб постійно знаходитися під наглядом охорони. При цьому самі вони не знають, чи спостерігають за ними у конкретний момент, тобто місце влади порожнє. Таким чином, суб'єктивація індивідів здійснюється за допомогою практик обмеження, заборонів, обстеження і подальшого вивчення людських тіл. М. Фуко розглядає процес виникнення населення та класів у термінах заміни сімейного диспозитива подружнього життя диспозитивом сексуальності, котрий перетворює сексуальну поведінку в об'єкт постійного контролю, вивчення та виправлення, і, таким чином, стає основною технологією суб'єктивації індивідів. Інакше кажучи, суб'єкт формується і потім інвестується сексуальністю режимів влади. Треба підкреслити, що сексуальні заборони визначають соціальну відповідальність індивіда і, відповідно, соціальну ієрархію залежно від статі індивіда, а стратегії сексуальності передбачають конструювання і реконструювання дихотомії чоловічого/жіночого як домінуючого/підлеглого. Отже, національна сім'я — це дискурс влади, котрий здійснюється через диспозитиви сексуальності, а національний суб'єкт конструюється за допомогою обмеження і заборон, визнаючи які він/вона знаходить дискурсивно сконструйовану національну ідентичність. Таким чином, діючи на рівні мікропрактик влади, дискурс сексуальності конструює деякий ідеал національної сім'ї, в основі якого знаходяться сексуальні норми, наприклад, заборона на сексуальні відношення з усіма "іншими". Реалізуючи себе через цю заборону, індивід інтерпелюється в національну спільноту, знаходячи статус рівноправного члена нації/сім'ї. Основним регулятивним механізмом інституту національної сім'ї виступає статева різниця індивідів, відповідно до якої відношення між чоловічими та жіночими суб'єктами вибудовуються як "природні" відношення домінування/субординації. У цьому співвідношенні практики жіночої суб'єктивації виступають як центральні практики організації інституту національної сім'ї та етнічної приналежності. В процесі контролю, вивчення та "обмеження" жіночої сексуальності і репродуктивності відбувається створення символічних меж національної спільноти.

У другому підрозділі (1.2) "Проблема гендерного суб'єкта" піддається аналізу поняття статі, гендера, гендерної асиметрії і суб'єктивності індивіда в теоріях філософів фемінізму (С. де Бовуар, Г. Рубін, Ш. Ортнер, А. Дворкін та ін.) і постфемінізму (Дж. Батлер, Е. Гросс, Ш. Муфф та ін.). Теоретики фемінізму стверджують, що статева різниця є не біологічною (стать), а соціально сконструйованою (гендер). Ця ж соціальна конструкція статі розглядається як засаднича категорія розподілу людей на тих, хто має доступ до ресурсів влади (чоловіків), і тих, хто такого доступу не має (жінки). Підлеглість жіночого суб'єкта, що визначається гендерною асиметрією, є основою будь-якої суспільної структури, в тому числі, національної. Інакше кажучи, гендер виступає основним механізмом конструювання національної символічної структури, категорично і визначено стверджуючи "природні" відносини між чоловіками та жінками. В процесі конструювання жінок як "інших", гендерні механізми легітимують патриархатні структури експлуатації і дискримінації жінок. Основою виключення жінок з публічного простору є співвідношення їх з природою і "природними" функціями: народження і виховання дітей, домашнє господарство та ін. Національна суб'єктивація індивідів основується на використанні патриархатною владою характеристик біологічної статі в процесі створення основоположної для національного устрою бінарної опозиції чоловічого/жіночого як опозиції найвищого/найнижчого, культурного/природного і публічного/приватного.

В той же час, виступаючи з критикою феміністських теорій, Дж. Батлер підкреслює неможливість апеляції до певної структури "універсальної" жіночої суб'єктивності і монолітного маскулінного домінування. Визнавши, що гендер як універсальний механізм жіночого пригнічування є патриархатною "надбудовою" над жіночою "біологічною" статтю, класичний фемінізм суттєво не залишив можливості для спекуляцій з приводу "національно-культурної", етнічної і класової специфіки суб'єктивації як жінок, так і чоловіків. Більше того, саме "біологічна" стать також є гендерним конструктом, оскільки визначення біологічної статі, в першу чергу, апелює до її соціальних характеристик і залежить від режиму влади. Отже, гендер виступає культурним механізмом, який виробляє та засновує біологічну стать як "додискурсивну", яка передує культурі і тому не викликає сумніву у своїй щирості. Умовами виробництва біологічної статі виступає система обов'язкової гетеросексуальності, яка через репресивні практики виключення, заперечення і ієрархії визначає гендерну конфігурацію нормативних маскулінних та фемінінних суб'єктів.

В контексті національної суб'єктивації індивідів, створюючи "віковічні" і "не підлягаючі сумніву" національні конструкти маскулінності та фемінінності, гендер легітимує конструювання і реконструювання національного суб'єкта. Отже, регулятивна функція статі в процесі конструювання національного суб'єкта визначається символічною інтерпретацією системи обов'язкової гетеросексуальності. Гендер виступає механізмом, який виробляє і відтворює бінарну систему національної ідентичності як "додискурсивний" тілесний проект. Іншими словами, виробляючи і відтворюючи конструкт "природних" статевих відносин як такий, що не підлягає сумніву, гендер визначає "додискурсивність" етнічної приналежності, котра також не підлягає сумніву. Національний суб'єкт не має можливості сумніватися у своїй етнічній приналежності, оскільки це буде означати сумнів у природному порядку речей, який відбивається у "природних" відносинах між чоловіками та жінками. Насправді характеристики "біологічної" статі і статевих відносин є гендерною конфігурацією практик обмеження і заборони, які конструюють нормативні моделі чоловічої та жіночої суб'єктивності залежно від режиму влади. Повертаючись до питання про універсальний досвід жіночого пригнічення і монолітну структуру маскулінного домінування, можна стверджувати, що маскулінне домінування визначається гендерною конфігурацією, що конструює різні типи маскулінності та фемінінності, також як і різні моделі відносин між цими типами. Отже, структура маскулінного домінування визначає гендерну, класову, расову, національну дискримінацію не тільки у відносинах між чоловіками та жінками, але й у середені кожної статі. Логічно передбачити, що існує визначена система маскулінності, котра підпорядковує всі ці відносини, вибудовує їх у вигляді визначеної ієрархії і виробляє механізми суб'єктивації, тобто підкорення цій ієрархії. Таким чином, система маскулінності буде залучати до себе практики пригнічення та обмеження як жінок, так і чоловіків.


 
 

Цікаве

Загрузка...