WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

Лейкоцити,х109/л

4,700,32

4,120,34

3,680,271

3,870,31

5,370,411,2,3

Лімфо-

цити

%

32,010,79

26,241,511

27,032,111

25,761,591

33,012,082,3

х109/л

1,520,11

1,080,081

0,990,081

0,990,111

1,890,141,2,3

CD3+

%

66,12,2

53,01,91

53,22,11

52,61,81

68,13,62,3

х109/л

0,990,07

0,570,041

0,520,031

0,520,021

1,290,091,2,3

CD4+

%

36,012,4

27,71,91

26,41,71

27,11,81

35,92,92,3

х109/л

0,550,03

0,290,031

0,260,011

0,270,011

0,680,041,2,3

CD8+

%

22,01,4

21,91,5

21,81,6

21,31,4

22,22,2

х109/л

0,330,02

0,230,021

0,210,021

0,210,011

0,420,021,2,3

CD19+

%

10,200,96

12,011,09

12,081,08

11,611,17

11,00,89

х109/л

0,150,01

0,130,011

0,120,011

0,110,011

0,210,021,2,3

CD16+

%

11,81,15

13,301,25

12,941,11

12,91,19

11,241,10

х109/л

0,180,01

0,140,011

0,130,011

0,130,011

0,210,021,2,3

ІРІ, ум. од.

1,650,12

1,260,091

1,210,091

1,270,101

1,610,122,3

ЛТІ, ум. од.

4,730,31

7,190,451

6,970,461

7,380,511

4,490,292,3

0-лімфоцити, %

12,010,94

22,111,411

21,961,51

22,491,491

9,640,681,2,3

Ig M, г/л

1,120,12

1,340,06

1,200,10

1,350,09

1,140,06

Ig G, г/л

10,220,51

14,370,721

12,210,641,2

14,540,841

10,430,952

Ig A, г/л

3,610,28

2,510,191

2,680,251

2,220,151

3,430,312,3

ЦІК, ум. од.

52,04,5

128,111,51

87,38,41,2

132,911,61

60,33,72,3

ФН, %

74,82,2

86,37,3

92,32,481

89,67,4

79,32,13

ФЧ, ум. од.

3,330,32

3,760,35

3,930,31

3,840,41

3,630,22

БАН, %

42,021,04

28,750,721

34,50,851,2

26,250,641

40,180,992,3

ІЗФ, ум. од.

1,200,08

0,810,031

0,890,061

0,710,031

1,180,022,3

Примітки:

1 - достовірна різниця (р<0,05) щодо здорових;

2 - достовірна різниця (р<0,05) між показниками в групах до й після

лікування;

3 – достовірна різниця (р<0,05) між результатами традиційної терапії та

комплексного лікування із застосуванням гемокорду.

Таким чином, дані, які отримали, вказують на те, що запропонований комплексний метод лікування хворих на ПСО з використанням трансфузії препарату гемокорд, забезпечує істотно більш високу клінічну ефективність консервативної терапії. Крім того, включення препарату гемокорд до комплексного лікування є оптимальним з погляду корекції гематологічних й імунологічних порушень, які супроводжують дану патологію. Усе це дозволяє рекомендувати препарат гемокорд до широкого застосування в лікуванні хворих з підгострим сальпінгоофоритом.

ВИСНОВКИ

У структурі гінекологічних захворювань провідне місце займає часто рецидивуючий підгострий сальпінгоофорит, що обумовлено як зниженням імунологічної реактивності організму й гематологічними розладами у хворих, так і недостатньою ефективністю антибактеріальних та імуностимулюючих препаратів, які застосовуються.

 1. Підгострий сальпінгоофорит у сучасних умовах ускладнюється анемічним синдромом (Hb - 110,32,2 г/л), перебігає з порушенням імунного статусу, що проявляється істотним пригніченням клітинної ланки імунітету (рівень загальних лімфоцитів знижується у 1,2 рази, Т-лімфоцитів й ІРІ - у 1,3 рази), дисфункцією гуморального імунітету, дисбалансом системи фагоцитуючих нейтрофілів периферійної крові.

 2. Традиційна протизапальна терапія, приводячи до клінічного поліпшення в хворих на підгострий сальпінгоофорит, не забезпечує корекції гематологічних розладів, а також імунологічного одужання, що вимагає проведення подальшої реабілітації пацієнток з метою запобігання рецидивів і переходу захворювання в хронічну форму.

 3. Комплексна протизапальна терапія, що включає препарат гемокорд, має виражений клінічний ефект, сприяє більш швидкому (у 1,4 рази) й повному одужанню хворих порівняно із загальноприйнятими методами лікування.

 4. Трансфузія препарату гемокорд є ефективним імунокоригуючим терапевтичним методом при підгострих запальних захворюваннях придатків матки, який приводить до нормалізації гематологічних та імунологічних показників (порівняно з вихідними даними рівень гемоглобіну підвищується на 22,1%, загальних лімфоцитів – на 28,1%, Т-лімфоцитів – на 29,5%, ІРІ – на 26,8%), функціональної активності фагоцитуючих нейтрофілів периферійної крові.

 5. Включення препарату гемокорд до комплексної протизапальної терапії хворих на підгострий сальпінгоофорит приводить до значного зниження частоти рецидивів й ускладнень захворювання, сприяє відновленню менструальної та репродуктивної функцій організму пацієнток.

 6. Використання трансфузії препарату гемокорд у складі комплексної протизапальної терапії доступне для широкого застосування, не має побічних ефектів і дозволяє скоротити термін, а також поліпшити результати лікування хворих із запальними захворюваннями придатків матки, приводячи до більш швидкого, повного й стійкого одужання у 93,3% пацієнток.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Трансфузія препарату гемокорд може бути рекомендована до застосування в складі комплексної протизапальної терапії хворих на підгострі запальні захворювання придатків матки.

 2. Препарат гемокорд відповідної групи крові та Rh-належності доставляється в клініку в контейнерах по 15-20 мл при температурі – 196С у рідкому азоті в судині Дьюара. Безпосередньо перед застосуванням контейнер витягають з рідкого азоту й опускають на водяну баню з температурою + 40С на 1-2 хвилини.

 3. Препарат гемокорд з контейнера набирають у стерильний шприц, розводять 50-60 мл 0,9% фізіологічного розчину в стерильних флаконах об'ємом 100 мл. Вводять гемокорд внутрішньовенно крапельно. Перед введенням препарату проводять пробу на біологічну сумісність. Після закінчення трансфузії через систему додатково вводять 30-50 мл фізіологічного розчину з метою найбільш повного використання препарату.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Грищенко В.И., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Конько Д.И. Иммунотерапия сопровождения с использованием криоконсервированных гемопоэтических клеток кордовой крови в лечении больных подострым сальпингоофоритом // Проблемы криобиологии.- 2004.- №1.- С.75-82. (Автор провів узагальнення результатів, обґрунтував висновки).

 2. Грищенко В.И., Щербина Н.А., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Конько Д.И. Клинико-иммунологические особенности подострого сальпингоофорита // Експериментальна і клінічна медицина.- 2004.- №2.- С.147-150. (Автором зібрано фактичний матеріал, проведено статистичний аналіз, обґрунтовано висновки).

 3. Конько Д.И. Влияние кордовой крови на состояние иммунитета у женщин с воспалительными заболеваниями придатков матки // Медицина сегодня и завтра.- 2004.- №2.- С.160-163.

 4. Конько Д.І. Корекція імунологічних показників препаратом гемокорд у комплексному лікуванні хворих на запальні захворювання придатків матки // Вісник наукових досліджень.- 2004.- Том 35, №2.- С.290.

 5. Патент № 2003065301 UA, 63740A, 7 A61K35/14. Спосіб лікування підгострого сальпінгоофориту / В.І. Грищенко, В.В. Лазуренко, А.О. Цуцаєва, Д.І. Конько.- Заявл. 9.06.2003; Опубл. 15.01.2004.- Бюл. №1.- С.4.55. (Автору належать огляд лiтератури, пошук прототипів, збір та аналіз матеріалу, підготовка заявки).

 6. Грищенко В.И., Конько Д.И. Результаты применения препарата гемокорд в комплексном лечении подострых сальпингоофоритов // „Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія": Тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. II.– Х.: Вид-во НФаУ, 2003.- С.57. (Автор провів аналіз літературних джерел, аналіз даних, обґрунтував висновки).

 7. Конько Д.И. Использование криоконсервированных гемопоэтических клеток пуповинной крови в лечении больных с подострым сальпингоофоритом // Збірник наукових робіт „Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології" до 75-річчя з дня народження академіка НАН України, професора В.І. Грищенко.- Харків, 2003.- С.89-91.

 8. Конько Д.И. Опыт применения криоконсервированных гемопоэтических клеток пуповинной крови в лечении больных с подострым сальпингоофоритом // Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених „Медицина третього тисячоліття".- Харків.- 2004.- С.130.

 9. Грищенко В.И., Щербина Н.А., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Конько Д.И. Современные подходы к лечению подострых сальпингоофоритов // Збірник наукових праць „Сучасні проблеми дерматовенерології, косметології та управління охороною здоров'я".- Вип.3.- Х.: Вид-во „Фоліо", 2004.- С.116-118. (Автор провів аналіз даних, здійснив статистичну обробку матеріалу, обґрунтував висновки).


 
 

Цікаве

Загрузка...