WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

CD16+

%

11,81,15

13,301,25

13,571,16

12,91,19

11,01,08

х109/л

0,180,01

0,140,011

0,100,011,2

0,130,011

0,20,022,3

ІРІ, ум. од.

1,650,12

1,260,091

1,100,081

1,270,101

1,650,132,3

ЛТІ, ум. од.

4,730,31

7,190,451

9,320,611,2

7,380,511

5,440,352,3

0-лімфоцити, %

12,010,94

22,111,411

24,331,661

22,491,491

8,400,591,2,3

Ig M, г/л

1,120,12

1,340,06

1,260,10

1,350,09

1,190,073

Ig G, г/л

10,220,51

14,370,721

12,780,671

14,540,841

11,051,012

Ig A, г/л

3,610,28

2,510,191

2,400,231

2,220,151

3,140,282,3

ЦІК, ум. од.

52,04,5

128,111,51

113,511,01

132,911,61

80,74,51,2,3

ФН, %

74,82,2

86,37,3

98,02,61

89,67,4

86,52,11,3

ФЧ, ум. од.

3,330,32

3,760,35

4,210,33

3,840,41

4,010,24

БАН, %

42,021,04

28,750,721

32,630,801,2

26,250,641

39,800,982,3

ІЗФ, ум. од.

1,200,08

0,810,031

0,840,061

0,710,031

1,120,022,3

Примітки:

1 - достовірна різниця (р<0,05) щодо здорових;

2 - достовірна різниця (р<0,05) між показниками в групах до й після

лікування;

3 – достовірна різниця (р<0,05) між результатами традиційної терапії та

комплексного лікування із застосуванням гемокорду.

Комплексне протизапальне лікування із застосуванням трансфузії препарату гемокорд привело до нормалізації відносної кількості лімфоцитів (30,812,03%), Т-лімфоцитів (69,73,7%), Т-хелперів (36,62,9%), абсолютного вмісту ПК-клітин (0,20,02х109/л), а також до достовірного (р<0,05) підвищення, порівняно з даними, при госпіталізації абсолютної кількості лейкоцитів, лімфоцитів (1,850,14) і їх субпопуляцій, вираженого (р<0,05) зниження числа 0-лімфоцитів (8,400,59%). Це привело до повної нормалізації імунорегуляторного індексу (1,650,13 ум. од.) і ЛТІ (5,440,35 ум. од.) на відміну від пацієнток I групи.

Крім того, у жінок, що одержували гемокорд, нормалізувалися рівні ІgG (11,051,01 г/л) і ІgA (3,140,28 г/л), бактерицидна активність нейтрофілів (39,800,98%) й індекс завершеності фагоцитозу (1,120,02 ум. од.), відбулося достовірне (р<0,05), порівняно з вихідними даними, зниження вмісту циркулюючих імунних комплексів (80,74,5 ум. од.). У пацієнток після традиційного лікування була відзначена лише тенденція до поліпшення перечислених показників.

При аналізі показників гемограми через 2 місяці після проведення комплексної терапії із застосуванням трансфузії препарату гемокорд (табл. 3) була відзначена нормалізація майже всіх показників на відміну від пацієнток, які отримували традиційне лікування.

Так через 2 місяці після виписки з клініки в пацієнток II клінічної групи рівень гемоглобіну (134,22,15 г/л), ШОЕ (3,530,26 мм/г), кількість еритроцитів (4,510,18х1012/л), відносний та абсолютний уміст еозинофілів (1,320,11% та 0,070,01х109/л відповідно) та моноцитів (5,210,42% та 0,300,05х109/л відповідно) вірогідно не відрізнялись (р>0,05) від вказаних показників у жінок контрольної групи. У хворих, які отримали традиційне лікування, серед названих показників лише відносна кількість нейтрофілів (65,522,41%) наближалася до рівня в контрольній групі (р>0,05).

При імунологічному обстеженні через 2 місяці після виписки з клініки жінок, що одержували трансфузію препарату гемокорд, на відміну від пацієнток I клінічної групи (табл. 4), було встановлено, що відносна кількість лімфоцитів (33,012,08х109/л) і їх субпопуляцій, величина імунорегуляторного індексу (1,610,12 ум. од.) і ЛТІ (4,490,29 ум.од.) не відрізнялися від відповідних контрольних показників. Відбулася повна нормалізація всіх показників гуморального імунітету (Ig G - 10,430,95г/л, Ig A - 3,430,31 г/л, ЦІК - 60,33,7 ум. од.) і критеріїв, за якими проводилася кількісна і якісна оцінка системи фагоцитуючих нейтрофілів периферійної крові (фагоцитуючі нейтрофіли - 79,32,1%, фагоцитарне число – 3,630,22 ум. од., бактерицидна активність нейтрофілів - 40,180,99%, індекс завершеності фагоцитозу – 1,180,02 ум. од.).

Протягом наступних 6 місяців спостереження після закінчення лікування нормалізація менструальної функції була відзначена в 19 (90,5%) з 21 пацієнтки II групи, у яких були відзначені подібні порушення до початку лікування, порівняно з 8 (44,4%) із 18 жінок відповідно у I групі (р<0,05).

Вагітність через 6 місяців після традиційного лікування наступила в 3 (42,9%)

Таблиця 3

Показники гематологічного статусу хворих на ПСО

через 2 місяці після лікування

Показники гемограми

Контрольна група

(n=30)

Хворі на ПСО, які отримали традиційне лікування (n=45)

Хворі на ПСО, які отримали комплексне лікування з трансфузією гемокорду (n=45)

До лікування

Через 2 місяці після лікування

До лікування

Через 2 місяці після лікування

Hb, г/л

135,12,8

110,52,21

109,32,151

109,92,11

134,22,152,3

Еритроцити, х1012/л

4,610,17

3,800,221

3,580,161

3,560,161

4,510,182,3

Лейкоцити, х109/л

4,700,32

4,120,34

3,680,271

3,870,31

5,370,411,2,3

ШОЕ, мм/г

3,010,22

10,510,381

6,220,391,2

11,090,461

3,530,262,3

Еозино-

філи

%

1,280,09

3,980,161

3,980,231

4,020,221

1,320,112,3

х109/л

0,060,01

0,160,021

0,140,011

0,160,021

0,070,012,3

Нейтро-

філи

%

61,722,11

66,812,58

65,522,41

67,192,68

60,532,01

х109/л

2,920,06

2,750,05

2,410,051,2

2,610,051

3,460,071,2,3

Моно-цити

%

5,090,47

2,910,451

3,420,411

3,090,511

5,210,422,3

х109/л

0,230,04

0,120,05

0,120,041

0,120,05

0,300,052,3

Примітки:

1 - достовірна різниця (р<0,05) щодо здорових;

2 - достовірна різниця (р<0,05) між показниками в групах до й після лікування;

3 – достовірна різниця (р<0,05) між результатами традиційної терапії та

комплексного лікування із застосуванням гемокорду.

із 7 жінок, що страждали неплідністю, після комплексного лікування із застосуванням трансфузії препарату гемокорд - у 5 (71,4%) пацієнток з 7 відповідно.

Протягом півроку після виписки зі стаціонару в 5 (11,1%) пацієнток, що одержали курс традиційної протизапальної терапії, мав місце рецидив захворювання. У групі пацієнток, комплексне лікування яких проводилося з використанням препарату гемокорд, таких жінок не виявлено.

Таблиця 4

Результати імунологічного обстеження хворих на ПСО

через 2 місяці після лікування

Показники імунітету

Контрольна група

(n = 30)

Хворі на ПСО, які отримали традиційне лікування (n=45)

Хворі на ПСО, які отримали комплексне лікування з трансфузією гемокорду (n=45)

До лікування

Через 2 місяці після лікування

До лікування

Через 2 місяці після лікування


 
 

Цікаве

Загрузка...