WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Таблиця 2

Репаративна активність 2% вінборонової, метилурацилової та солкосерилової мазей (Мm) (n=10)

Препарати

Показник ранотензіометрії (початкові порушення в структурі рубця), г.

Показник ранотензіометрії (розходження країв рани), г.

Репаративна активність, %

Асептичні рани

Контроль (асептична рана без лікування)

9022,1

32326,7

2% вінборонова мазь

56835,5*

122742,2*

279,9

10% метилурацилова мазь

25021,6*

68035,3*

110,5

Мазь „Солкосерил"

56036,5*

109237,9*

238,1

Інфіковані рани

Контроль

74,013,9

194,07,7

2% вінборонова мазь

357,510,3*

753,07,9*

288,1

10% метилурацилова мазь

125,07,8*

360,510,1*

85,8

Мазь „Солкосерил"

155,510,4*

468,58,8*

141,5

Примітка: * статистично вірогідний результат відносно контролю при Р≤0,05.

Лікувальна дія 2% вінборонової мазі в достатній мірі проявилась і на моделі опікових ран. При цьому вказаний препарат не поступався дії офлокаїновій мазі і перевершував ефективність солкосерилової та 10% метилурацилової мазей. Це було помітно вже з 3-ої доби після моделювання термічного пошкодження шкіри у щурів. На фоні дії 2% вінборонової мазі термін повного загоєння опікових ран скорочувався в середньому в 1,5-1,9 рази порівняно з солкосериловою, офлокаїновою та метилурациловою мазями.

Сприятливий вплив 2% вінборонової мазі на загоєння ушкоджень шкіри різного генезу за показниками динаміки площі ран, мікроциркуляторного забезпечення та репаративної активності цілком співставляється з картиною морфологічних змін в ділянці ран. Мазь, що досліджувалась, так само як і метилурацилова стимулювала проліферативну активність клітин епідермісу. Однак, на відміну від референс-препарату 2% вінборонова мазь паралельно з цим сприяла відновленню клітин дерми, що в результаті призводило до формування більш повноцінного регенерату вже на 14-ту добу після відтворення рани. Більш ефективну ранозагоюючу дію 2% вінборонової мазі, ніж метилурацилової, за даними морфологічного дослідження, можна пов'язати, в першу чергу, з стимулюючим впливом на ангіогенез, що було добре помітно з 7 доби експерименту. Така властивість вивчаємого препарату цілком співставляється з його спроможністю посилювати мікроциркуляторне забезпечення в ділянці раневого пошкодження, про що зазначено вище. Виявлена нами спроможність вінборону стимулювати ангіогенез в ділянці ушкодження цілком співставляється з спостереженнями інших дослідників (С.В. Сергєєв, 2002, Н.Г. Степанюк, 2002), які виявили цю властивість препарату в умовах експериментальних токсичних гепатитів та виразкової хвороби як в експерименті, так і в клініці.

В основі механізмів ранозагоювальної дії 2% вінборонової мазі лежить його спроможність відновлювати порушені метаболічні процеси. На фоні вивчаємого препарату мала місце нормалізація маркерів цитолізу АлАТ та АсАТ в сироватці крові щурів з опіковою раною, що може бути свідченням антицитолітичної дії вінборону і співпадає з даними інших дослідників, які виявили цю властивість препарату при експериментальних міокардіопатії, гепатитах та виразковій хворобі (О.С. Пашинська, 2004; С.В. Сергєєв, 2002; Н.Г. Степанюк, 2002).

Спроможність 2% вінборонової мазі прискорювати перебіг репаративних процесів в рані в певній мірі пов'язана з протекторною дією препарату на білковий метаболізм. На це вказує підвищення рівня загального білка в сироватці крові за рахунок фракції альбумінів, а також зростання рівня ДНК та РНК у печінці на фоні дії 2% вінборонової мазі в порівнянні з нелікованими щурами. За величиною цієї дії досліджуваний препарат співставлявся з солкосериловою, перевершуючи 10% метилурацилову мазь (табл.3).

Важливою ознакою 2% вінборонової мазі є сприятливий вплив на детоксикуючу функцію печінки. На це вказує статистично значиме зниження рівня пептидів середньої молекулярної маси в крові тварин з опіковою травмою, що лікувались даним препаратом. Зазначена динаміка ПСММ на фоні 2% вінборонової мазі корелює зі змінами концентрації сечовини в плазмі крові у щурів з аналогічною модельною патологією, що підтверджує наявність нормалізуючого впливу вінборону у складі мазевого препарату на функціональний стан печінки та нирок. Достатньо виразну ранозагоювальну дію 2% вінборонової мазі, як і солкосерилової, офлокаїнової та 10% метилурацилової мазей можна пов'язати з наявністю антиоксидантних властивостей, на що вказувало відновлення зниженого рівня каталази в сироватці крові щурів з опіковою травмою. Це можна розцінити, як ознаку відновлення, досліджуваною маззю, фізіологічних механізмів знешкодження перекисних сполук, які є одним із патогенетичних механізмів ранового процесу (Н.С. Тарасова, 1998).

Таблиця 3

Концентрація ДНК та РНК у гомогенаті печінки щурів з експериментальною асептичною лінійною різаною раною на 7-му добу експерименту, Мm, n=10

№ групи

Умови досліду

ДНК, мкг/мл

РНК, мкг/мл

1

Інтактні тварини

63,91,7

13,51,0

2

Контроль (неліковані щури)

70,32,0*1

14,81,1

3

Лікування 2% вінбороновою маззю

87,71,9*2;5

18,70,9*2

4

Лікування солкосериловою маззю

84,21,3*2

17,20,9*2

5

Лікування 10% метилурациловою маззю

80,021,3*2

16,20,7

Примітки: 1 *- статистично вірогідний результат відносно контролю при Р≤0,05;

2 цифра біля зірочки вказує № групи зрівняння.

Таке припущення про наявність у вінборону антиоксидантної дії співставляється з даними інших дослідників (О.С. Пашинська, 2004, С.В. Сергєєв, 2002). Під час дослідження впливу 2% вінборонової мазі на рівень Са2+, встановлено, що репаративна дія вінборонової мазі, як і солкосерилової та 10% метилурацилової супроводжується певним зростанням в сироватці крові концентрації іонів Са2+. Таку зміну зазначеного іону, під дією вінборонової мазі можна вважати позитивною, оскільки за даними (J.H. Chung et al., 1999; W.K. Nahm et al., 2004), збільшення рівня Са2+ в сироватці крові, сприяє прискоренню дозрівання сполучної тканини в рані. Важливим механізмом стимуляції ранозагоювання у 2% вінборонової мазі є активуючий вплив самого вінборону на функції ендотелію. В дослідах на фрагментах ізольованої аорти щурів доведено, що вінборон (10-8 – 10-4 М) дозозалежно стимулює здатність ендотелію посилювати або регулювати NO-залежне розслаблення судин. При цьому вазодиляторний ефект вінборону виражений більшою мірою на пошкоджених ділянках судинного русла, відмінних як відомо високою спастичною готовністю. Загальна тривалість дилятаторної реакції судин на вінборон істотно більше, можливо за рахунок пролонгованої стимуляції NO-залежної компоненти, що є принциповою перевагою даного препарату, в порівнянні з іншими фармакологічними засобами. Отже, можна стверджувати, що покращення мікроциркуляторного забезпечення зони раневого пошкодження, на фоні вінборонової мазі, перш за все пов'язано з ендотелійзалежною дією самого вінборону. Це може бути свідченням одного з основних механізмів ранозагоювання вінборонової мазі. Важливою ознакою 2% вінборонової мазі, разом з виразною репаративною дією, є її достатньо високий рівень безпечності при тривалому застосуванні: щоденне нанесення на шкіру щурів цієї мазі протягом 90 діб не викликає будь – яких ознак токсичної дії, за показниками клінічних (зовнішній вигляд тварин, поведінка, динаміка маси тіла), біохімічних показників крові, сечі та функціонального стану печінки. При цьому не виявлено також ознак місцевоподразнюючої дії препарату. Ці дані цілком співставляються з аналогічним висновком інших дослідників (В.В. Данильчук та співавт., 2000) про безпечність вінборону при 90- денному внутрішньошлунковому введенню в дозах 20-40 мг/кг.


 
 

Цікаве

Загрузка...