WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Модель опікової рани III-А ступеню, викликали під легким ефірним наркозом контактним способом на депільовані ділянці шкіри щурів за допомогою аплікації металевої пластинки (20х20 мм) з температурою 2000С при експозиції 10 с. (А. Грицик і співавт., 2004; О.В. Ткачова, 2003; Л.М. Шеремета і співавт., 1998). Терапевтичну дію мазей оцінювали за динамікою площі ран (мм2), швидкості загоєння (ум.од.) та терміном відходження первинного (як показник дозрівання грануляційно-фіброзної тканини в опіковому дефекті) та вторинного (за наявності сухої епідермізованої поверхні – критерій завершення процесу загоювання) струпів. Про інтенсивність запального процесу судили за швидкістю зсідання еритроцитів (ШЗЕ), загальною кількістю лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів, рівнем гемоглобіну в периферичній крові у щурів (В.В. Меньшиков, 1987). Про ендогенну інтоксикацію судили за рівнем пептидів середньої молекулярної маси (ммоль/л) в сироватці крові (Н.И. Габриэлян с соавт., 1984; W. Fang et al., 1999). Інтенсивність білкового обміну визначали за рівнем загального білка (г/л), фракцій білка (%) та кінцевого продукту азотистого обміну – сечовини (у ммоль/л) (B.C. Камышников, 2000). Мембраностабілізуючу властивість мазей оцінювали за рівнем маркерів цитолізу – АлАТ та АсАТ у сироватці крові за методом Райтмана-Френкеля (ммоль/л) за допомогою стандартних наборів для визначення ферментів (В.В. Меньшиков, 1987). Антиоксидантні властивості 2% вінборонової мазі визначали за рівнем активності каталази (мкат/л) (М.А. Королюк с соавт., 1988).

Дослідження ендотелійзалежних механізмів вазоділятаторної активності вінборону проведено на фрагментах аорти щурів в Інституті фармакології і токсикології АМН України. Досліди виконано на кільцевих ізольованих фрагментах аорти, у щурів - самців лінії Вістар. В окремій серії дослідів ділататорні реакції скорочення гладких м'язів аорти досліджували на деендотелізованих фрагментах судин. Для цього ендотелій видаляли з інтимної поверхні кілець аорти механічно за допомогою ватяного тампона, що підтверджувалося повною відсутністю ділататорних відповідей на ацетилхолін (В.П. Реутов, 1997, S.W. Ballinger, 2000).

Отримані результати експериментів обробляли методами варіаційної статистики, з визначенням t-критерію Стьюдента при Р ≤ 0,05 (С.А. Гланц, 1998; С.Н. Лапач с соавт., 2001).

Результати дослідження та їх обговорення. На першому етапі дослідження було встановлено, що мазі, які містять вінборон (0,1-5%), сприятливо впливають на перебіг ранозагоювання експериментальних площинних ран шкіри. Особливо це стосувалось вінборонових мазей в концентраціях 0,5%, 1% та 2%, які статистично вірогідно перевершували ефективність 10% метилурацилової мазі, що вже було помітно на 7-му добу експерименту (рис.1).

Доба експерименту

Рис.1. Вплив вінборонових та метилурацилової мазей на динаміку площі дермотомних ран у щурів, Мm, (n=10)

Найбільш ефективною, за показником зменшення площі рани, виявилась 2% вінборонова мазь, яка у вказаний термін експерименту в 1,5 рази перевершувала метилурацилову.

При цьому у 40% тварин, пролікованих 2% вінбороновою маззю, відзначено повне загоєння ран, чого не спостерігалось в жодному випадку в контролі та при лікуванні метилурациловою маззю. Разом з цим на фоні 2% вінборонової мазі мало місце більш швидке повне закриття раневого дефекту, порівняно з референс-препаратами. За цим показником вінборонова мазь перевершувала в 1,5 рази солкосерилову та в 2 рази метилурацилову та офлокаїнову мазі (табл.1).

Таблиця 1

Вплив 2% вінборонової, офлокаїнової, солкосерилової та метилурацилової мазей на площу асептичних дермотомних ран у щурів, Мm, n=10

Умови досліду

Площа ран, мм2

Початкова

7 доба

14 доба

21 доба

28 доба

Рана без лікування (контроль)

400

288,821,9

126,214,3

54,82,9(1)

22,43,1(6)

Лікування основою вінборонової мазі

400

243,59,1

77,44,2*

38,36,5(3)

8,01,4*(8)

Лікування 2% вінбороновою маззю

400

84,68,8*(4)

Повне загоєння

Повне загоєння

Повне загоєння

Лікування маззю "Солкосерил"

400

90,07,9*(2)

30,83,9*(5)

Повне загоєння

Повне загоєння

Лікування маззю "Офлокаїн-Дарниця"

400

84,28,0*

39,44,8*(3)

2,70,7*(7)

Повне загоєння

Лікування 10% метилурациловою маззю

400

186,110,2*

50,85,3*(1)

11,41,3*(7

Повне загоєння

Примітки: - 1 *- статистично вірогідний результат відносно контролю при Р≤0,05;

2 в дужках позначено кількість тварин з повним загоєнням рани.

Все це може бути свідченням високих репаративних властивостей 2% вінборонової мазі.

Слід зазначити, що сприятливий вплив вінборонових мазей, особливо 2% концентрації, на перебіг ранового процесу корелював з активуючою дією препарату на мікроциркуляторні процеси в ділянці раневого пошкодження. При цьому за ступенем мікроциркуляторного забезпечення рани 2% вінборонова мазь втричі перевершувала дію метилурацилової: пік зростання мікроциркуляції на фоні вінборонової та метилурацилової мазей припадав відповідно на 7-му та 21-у добу експерименту, що співпадало з найбільшою за величиною позитивною динамікою зменшення площі ран (рис.2).

Важливою перевагою вінборонових мазей над метилурациловою є наявність достатньо виразного місцевознеболюючого ефекту, який був практично відсутній у вказаного референс-препарату. За величиною анальгетичної дії 2% вінборонова мазь співставлялась з маззю „Офлокаїн-Дарниця", основною складовою частиною якої є місцевий анестетик – лідокаїн в концентрації 3%.

Наявність у 2% вінборонової мазі достатньо виразного місцевоанестезуючого ефекту, за величиною якого вона співставляється з маззю „Офлокаїн-Дарниця", доведена нами на рогівці очей кролів. При цьому у референс-препарату, на відміну від 2% вінборонової мазі, зареєстрована подразлива дія на слизову оболонку, що проявилось сльозотечею та почервонінням кон'юнктиви.

Рис.2. Вплив вінборонових та метилурацилової мазей на електропровідність тканин в ділянці рани.

Таким чином, найбільш виразний повноцінний ранозагоюючий ефект вінборон викликав при 2% концентрації мазі. Експериментальним шляхом визначений оптимальний склад 2% вінборонової мазі (Г.І. Степанюк та співавт., 2003).

При визначені гострої токсичності 2% вінборонової мазі встановлено, що одноразове нанесення препарату на депільовану поверхню тіла щурів в дозах 50 – 3000 мг/кг маси не викликало летальності та змін функціонального стану шкіри тварин. Це може бути свідченням того, що ЛД50 2% вінборонової мазі, при аплікації на шкіру, лежить за межами 3000 мг/кг, що дало підставу віднести 2% вінборонову мазь до V класу токсичності, тобто до практично нетоксичних речовин (О.В. Стефанов, 2001).

В умовах in vitro встановлено, що 2% вінборонова мазь викликала затримку росту Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Bacillus subtillis, Pseudomonas aerugenosa, Streptococcus pyogenes від 19 до 30мм, що свідчило про високу мікробоцидну активність препарату. Висока антимікробна активність препарату обумовлена також виразним осмолярним ефектом основи (ПЕО-400 та проксанол-268), що також спричиняє осмотичне ураження мікроорганізмів (О.О. Шалімов і співавт., 2002). 2% вінбороновій мазі, так само як і мазі „Офлокаін-Дарниця", притаманна достатньо виразна антиексудативна дія (інгібуючий вплив на каррагеніновий набряк), за величиною якої вона майже в 3 рази перевершувала метилурацилову мазь, співставляючись при цьому з маззю „Офлокаін-Дарниця. Високу антиексудативну активність 2% вінборонової мазі можна пояснити виразними гіперосмолярними властивостями поліетиленоксидної основи(О.О. Шалімов та співавт., 2002), що входить до складу вивчаємої мазі. 2% вінборонова мазь володіє достатньо високим ступенем репаративної активності - здатністю збільшувати міцність рубця. За цим показником вінборонова мазь в умовах асептичних лінійних різаних ран перевершувала метилурацилову та мазь „Солкосерил" на 7-му добу дослідження відповідно на 119,4% та 41,8%, а в умовах інфікованої рани – в 3,4 та 2 рази відповідно (табл.2).


 
 

Цікаве

Загрузка...