WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

При розвитку метриту рівень фібриногену в плазмі крові після родів був менший порівняно з клінічно здоровими коровами, у 1,8 раза, а вміст РФ перевищував його рівень у клінічно здорових корів у 7,2 раза, що є наслідком травмування родових шляхів. Концентрація фібриногену у крові цих тварин коливалася в межах 1,78–6,65 г/л, тобто були корови як з гіпо-, так і з гіперфібриногенемією. Пояснити це явище можна з урахуванням появи у 50 % корів підвищеного вмісту ПРФ. Активність ФХІІІ крові тварин з ускладненими родами мала тенденцію до підвищення відносно корів з нормальним їх перебігом.

Отже, у корів з перших днів після ускладнених родів через травмування родових шляхів відбувалося порушення гемостазу, яке характеризувалося претромботичним станом, а у окремих тварин тромбогеморагічним синдромом, що призводило до розвитку запального процесу в статевих органах.

До 5–6-ї доби післяродового періоду вміст фібриногену у плазмі крові корів хворих на метрит підвищився у 2,1 раза (р < 0,001), порівняно з попереднім і був більшим, ніж у клінічно здорових тварин на 60 %. До цього часу у хворих тварин збільшувалася концентрація РФ у 1,5 раза (р < 0,01) і була у 22 рази більшою, ніж у тварин без ускладнень. Активність ФХІІІ залишалася без змін. Вміст ПРФ у корів при розвитку метриту не змінювався, але підвищений його рівеньвиявляли у 66,7 % тварин. Гіперфібриногенемія та підвищений вміст РФ і ПРФ характеризують запальний процес, тому можна стверджувати, що їх зростання в перші дні після ускладнених родів є прогностичними критеріями щодо розвитку метриту.

На 10–12-у добу після родів концентрація фібриногену вірогідно не змінювалася, а РФ зменшилася у 1,5 раза, кількість тварин з підвищеним вмістом ПРФ зменшилася у два рази. Це вказує на активний стан коагуляційної ланки системи гемостазу і коагулопатію у окремих тварин при патологічному перебігу післяродового періоду. Активність ФХІІІ протягом усього терміну дослідження мала тенденцію до підвищення, але із значними коливаннями лімітів.

Таким чином, розвиток запального процесу в перші дні після ускладнених родів супроводжувався претромботичним станом, а у 50–66,7 % тварин ДВЗ-синдромом, які не тільки ускладнювали перебіг запалення у статевих органах, але й створювали загрозливе становище для організму в цілому.

Стан системи фібринолізу. Фібриноліз у корів залежав від характеру перебігу післяродового періоду. На 1–2-у добу після нормальних родів СФА крові на 61,8 % складалася із ПА і на 38,2 % – із активності t-PA, що вказує на активацію плазміногену через фактор Хагемана (табл. 9). До 10–12-ї доби післяродового періоду СФА крові збільшилася у 1,6 раза (р < 0,001). Її зростання відбувалося внаслідок t-PA, активність якого підвищувалася у 2,2 раза (р < 0,001), тоді як ПА – зросла тільки на 22 % (р < 0,05). Водночас хагеманзалежний фібриноліз зменшився у 1,2 раза (р < 0,05).

Таблиця 9 – Стан фібринолітичної системи у корів і перебіг післяродового періоду

Показники

Діб після родів

Перебіг післяродового періоду

нормальний

субінволюція матки

метрит

СФА, мм2

1–2

13,10,4

11,20,7'

8,50,75'''

5–6

14,80,5

12,20,5'''

11,10,7'''

10–12

20,90,5

16,00,7'''

12,80,6'''

ПА, мм2

1–2

8,10,5

6,30,7'

4,90,8'''

5–6

8,50,2

7,60,2'

7,40,6

10–12

9,90,5

8,30,4'

7,90,3'''

t–РА, мм2

1–2

5,00,4

4,90,3

3,60,15'''

5–6

6,30,5

4,60,4'

3,70,4'''

10–12

11,00,4

7,70,8''

4,90,7'''

Фактор Хагемана, ммоль аргініну (годл)

1–2

0,360,03

0,340,03

2,180,09'''

5–6

0,330,03

0,420,05

1,510,2'''

10–12

0,290,01

0,600,04'''

0,910,08'''

Примітка: ' – р  0,05; '' – р  0,01; ''' – р  0,001.

Отже, нормальний перебіг лохіального періоду у корів супроводжувався підвищенням СФА крові, що відбувалося за рахунок посилення зовнішнього шляху фібринолізу через активацію t-PA. Водночас слабшав внутрішній його шлях через зниження фактора Хагемана.

У корів із субінволюцією матки на 1–2-у добу після родів СФА була у 1,2 раза менша, ніж у клінічно здорових тварин. Її зниження у цих корів відбувалося внаслідок зменшення в 1,3 раза ПА, порівняно з клінічно здоровими тваринами. Хагеманзалежний фібриноліз, не відрізнявся від такого у тварин першої групи. До 5–6-ї доби післяродового періоду у корів з субінволюцією матки СФА залишалася меншою у 1,2 раза, ПА у 1,1 раза, t-PA у 1,4 раза, ніж у клінічно здорових тварин, при тенденції до зростання фактора Хагемана. На 10–12-у добу післяродового періоду у цих корів СФА зросла у 1,4 раза (р < 0,001) порівняно з її величиною відразу після родів, проте вона залишалася меншою, ніж у клінічно здорових тварин на 23,4 %, ПА була меншою у 1,2 раза, активність t-PA – у 1,4 раза. До 10–12-ї доби післяродового періоду вірогідно підвищувалася активність фактора Хагемана у 1,8 раза, що вказує на посилення внутрішнього шляху фібринолізу.

Отже, у корів із субінволюцією матки протягом 10–12 діб після родів відмічалося порушення фібринолітичних властивостей крові через дефіцит t-PA і посилення хагеманзалежного фібринолізу, що зумовлювало порушення регенеративних та інволюційних процесів у статевих органах.

У корів з метритом на 1–2-у добу після ускладнених родів СФА становила всього 64,8 % від її рівня у клінічно здорових корів. До 5–6-ї доби СФА зросла у 1,3 раза (р < 0,05). Збільшення СФА відбувалося внаслідок підвищення ПА у 1,5 раза (р < 0,05) при незмінній активності t-PA та високій фактора Хагемана, що вказує на посилений внутрішній шлях фібринолізу у цих корів. До 10–12-ї доби після родів у корів з метритом СФА крові зросла у 1,5 раза (р < 0,001), відносно 1–2-ї доби після родів. Підвищення СФА відбувалося за рахунок зростання ПА у 1,6 раза (р < 0,01), тоді як активність t-PA мала лише тенденцію до зростання, що свідчить про домінування внутрішнього шляху фібринолізу при розвитку метриту у корів.

Отже, при розвитку метриту у корів протягом 10–12 діб післяродового періоду відмічався дефіцит t-PA відносно ПА, що можна пояснити високою активністю фактора Хагемана, який зумовлював фібриногенолізис і тим самим призводив до порушення коагуляційних властивостей крові та інволюційних і регенеративних процесів у статевих органах.

Клінічні і сонографічні зміни матки корів після ускладнених родів та при профілактиці розвитку запального процесу

З метою оцінки ефективності профілактики післяродового метриту проводили клінічне дослідження корів і ультрасонографічне – матки. На 1–2-у добу після ускладнених родів у лежачих тварин із статевих органів виділялися рідкі кров'янисті лохії. Стоячі тварини горбили спину часто приймали позу для сечовиділення. При сонографічному дослідженні матки, її карункули візуалізувалися як ехопозитивне зображення (світло-сірого кольору) на сіро-темному тлі вмісту матки. Якщо у корів на 1–2-у добу після нормальних родів на екрані монітора карункули щільно прилягали один до одного, а проміжки між ними були менші від їх величини (рис.5), то у тварин з ускладненими родами проміжки між карункулами були більші від їх розмірів (рис.6).


 
 

Цікаве

Загрузка...