WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Виходячи з наведених даних, можна припустити, що підвищення вмісту метаболітів фібриногену у сухостійних корів відбувалося при розвитку патологічного процесу, який зумовлював затримання посліду, субінволюцію матки, метрит. Одним із механізмів розвитку цього явища може бути претромботичний і тромбогеморагічний стан у вагітних тварин. Явище підвищення вмісту метаболітів фібриногену у периферичній крові корів за 40–25 діб до родів можна використовувати для прогнозування хвороб родів і післяродового періоду.

Вплив коагулопатії на вміст статевих гормонів і мікробне обсіменіння геніталій

Вивчення гормонального профілю крові сухостійних корів та контамінації мікроорганізмами піхви до і матки після родів проводили залежно від стану гемостазу. У крові корів з коагулопатією за 40–25 днів до родів концентрація прогестерону вірогідно не відрізнялася від контрольних тварин і становила відповідно 2,90,9 і 3,40,85 нмоль/л. Вміст естрадіолу 17β у корів з коагулопатією (0,270,1 нмоль/л) за 40–25 діб до родів також не відрізнявся від клінічно здорових тварин (0,180,06 нмоль/л). Проте, прогестероно-естрадіолове (П:Е) співвідношення (10,7:1; 18,9:1) було значно меншим у корів з коагулопатією. Такий його стан спонукав до визначення прогестероно-естрадіолового (П-Е) коефіцієнта, який за 40–25 діб до родів у корів з коагулопатією був у 2 рази менший (13,21,2), порівняно з контрольними тваринами (26,64,6). Таке співвідношення між прогестероном і естрадіолом 17β у цих тварин можна пояснити інтенсивним синтезом естрогенів фетоплацентарним комплексом і використанням з цією метою прогестерону в умовах гіпоксії. За 10–5 діб до родів уміст прогестерону у крові обох груп тварин мав тенденцію до зниження і становив у першій – 2,250,35 і в другій – 2,150,45 нмоль/л. Рівень естрадіолу17β, навпаки, зростав у корів з коагулопатією у 2,7 раза (0,740,3 нмоль/л) та у 6 разів (р < 0,05) у клінічно здорових тварин (1,060,3 нмоль/л). Внаслідок цього відбувалося зниження П:Е співвідношення та його коефіцієнта в обох групах корів. Якщо П-Е коефіцієнт у тварин з коагулопатією знизився у два рази і становив 6,631,0, то у клінічно здорових тварин він зменшився більше, ніж у 8 разів (3,150,6; р < 0,01).

Отже, при невірогідній різниці абсолютних величин вмісту прогестерону і естрадіолу у корів з коагулопатією відносно клінічно здорових тварин можна виразити через П-Е коефіцієнт і виявити порушення П:Е співвідношення.

Бактеріологічним дослідженням встановили, що перед родами краніальний відділ піхви у 58,3 % корів з коагулопатією контамінований асоціаціями мікроорганізмів і у 41,7 % випадків – монокультурою. У цих тварин в асоціаціях і монокультурах мікрофлори піхви домінували E. coli, Staph. aureus, Pr. vulgaris, Mic. saprofiticus, Bac. subtilis. Після родів у 25 % корів із вмісту матки виділяли монокультури і у 75 % асоціації. Висівались ті ж мікроорганізми, що перед родами із піхви: E. coli, Staph. aureus, Pr. vulgaris, Mic. saprofiticus, Bac. subtilis і гриби. У 66,7 % клінічно здорових тварин перед родами висівали монокультури, у 16,7 % – їх асоціації, а у 16,7 % тварин мікроорганізми не висівали. Після родів із умістимого матки у 75 % корів висівали монокультури мікроорганізмів і у решти тварин мікрофлору не виявили. Мікробна контамінація геніталій контрольних тварин відрізнялася від корів з коагулопатією, до неї входили: E. coli, St. epidermidis, Mic. saprofiticus.

Отже, у сухостійних корів з розвитком коагулопатії відмічався дисбаланс статевих гормонів і збільшення контамінації мікроорганізмами піхви. Внаслідок цього перебіг родів ускладнювався у 91,7 % тварин, що спричиняло проникнення мікрофлори в матку.

Прогнозування акушерських хвороб родів і післяродового періоду за вмістом метаболітів фібриногену

В основу способу прогнозування родових і післяродових хвороб у сухостійних корів покладено визначення вмісту метаболітів фібриногену у плазмі крові за 40–25 діб до родів (табл. 4).

Таблиця 4 – Прогнозування акушерських хвороб за вмістом метаболітів фібриногену у крові сухостійних корів

Прогноз

Перебіг родів і післяродового періоду

нормальний

затримання посліду

метрит

субінволюція

матки

n

%

n

%

n

%

n

%

Сприятливий

76

95

1

1,25

-

-

3

3,75

Несприятливий

4

6,25

21

32,8

15

23,4

24

37,5

Всього

80

-

22

-

15

-

27

-

Прогноз

підтвердився

-

95

-

95,5

-

100

-

88,9

З табл. 4 видно, що у 5 % корів при сприятливому прогнозі за вмістом метаболітів фібриногену відмічали акушерські хвороби, а при несприятливому прогнозі у 6,25 % випадків їх не реєстрували. Ймовірність прогнозу затримання посліду становила 95,5 %, метриту – 100 % і субінволюції – 88,9 %.

За результатами проведених досліджень, розроблено й запропоновано спосіб прогнозування акушерської патології родів і післяродового періоду у корів: Деклараційний патент на винахід 54646 А, суть якого полягає у визначенні підвищеної концентрації метаболітів фібриногену в плазмі крові сухостійних корів за 40–25 діб до родів.

Зміни ехоструктури плацент у корів протягом сухостою та при патологіях

Плаценти на моніторі приладу УЗД візуалізувалися як дрібнодисперсні ехопозитивні зображення з сірим відтінком овальної або неправильно округлої форми (рис. 1–4) на ехонегативному (темному) тлі навколоплідних вод. На ехограмах плацент виділялися як більш ехопозитивні (світло-сірі), так і ехонегативні (темні) ділянки. Вони мали округлу (краплиноподібну) або смугасту форму і неоднакову величину. Уся центральна частина плацент мала сіре тло середньої ехогенності з різними відтінками, на якому виділялися ехонегативні ділянки у вигляді краплинних або смугастих утворень. Велика кількість ехонегативних ділянок у кожній окремій плаценті вказує на значну локалізацію судин у місцях з'єднання материнської й плідної її частин. Ехоструктура плацент у корів залежала від терміну вагітності. Так, у тварин на початку сухостійного періоду, за 60–40 діб до родів, плаценти характеризувалися наявністю добре вираженого ехопозитивного поверхневого шару і майже однорідною ехоструктурою центральної частини (рис. 1).

2

1

2

1

Рис. 1. Ехограма плацент корови: Рис. 2. Ехограма плацент корови:

1– центральна частина; 1 – центральна частина;

2– ехопозитивна оболонка. 2 – фрагмент ехопозитивної оболонки.

У деяких тварин у центральній частині плацент з'являлися ділянки зниженої ехогенності. У таких корів уже за 60–40 діб до родів ехокартина плацент мала низьку ехогенність (рис. 2), вони були без ехопозитивної оболонки. Слід відмітити, що у центральній частині плацент окремих корів (рис. 3) протягом сухостійного періоду знаходили також великі за розмірами ехопозитивні та ехонегативні ділянки.

За 30 і менше діб перед родами ехоструктура плацент набувала більш вираженої неоднорідної ехогенності, якою вона залишалася до родів. Зокрема, поверхня плацент мала лише фрагменти ехопозитивної оболонки (рис. 4).

2

1

2

Рис. 3. Ехограма плацент корови: Рис. 4. Ехограма плацент корови:

1 – ехопозитивна ділянка; 1 – фрагменти ехопозитивної оболонки;

2 – ехонегативна ділянка. 2 – неоднорідна центральна частина.

Таким чином, ехоструктура плацент змінювалася протягом сухостійного періоду і була різною у тварин з однаковим терміном вагітності, особливо за 60–40 діб до родів, що може мати діагностично-прогностичне значення розвитку акушерської патології. Зниження ехогенності плаценти і відсутність ехопозитивного шару може бути наслідком морфофункціональних змін, які відбувалися в умовах плацентарної недостатності. Можливо ехопозитивні ділянки в центральній частині плацент є місцем відкладання фібрину, внаслідок локальних патологічних процесів. Крім того, розлиті плями, що мали знижену ехогенність та ехонегативні ділянки, свідчать про порушення гемодинаміки і набряк тканин плаценти. Ці припущення підтверджуються результатами аналізу стану ехограм плацент сухостійних корів залежно від перебігу родів і післяродового періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...