WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Показники

Термін до родів, діб

Перебіг родів і післяродового періоду

нормальний

затримання посліду

субінволюція

матки

метрит

МСМ, г/л

60–45

0,440,01

0,550,02'''

0,530,015'''

0,580,04'''

40–25

0,480,02

0,580,02''

0,580,03''

0,630,03'''

15–5

0,450,01

0,700,02'''

0,670,03'''

0,880,04'''

МДА, мкмоль/л

60–45

2,610,1

2,810,2

2,830,1

2,910,1

40–25

2,950,1

3,410,3

3,00,1

3,370,25

15–5

2,820,1

4,200,2'''

3,40,1'''

3,940,1'''

Примітка: ' – р  0,05; '' – р  0,01; ''' – р  0,001.

У крові сухостійних корів, схильних до затримання посліду вміст МСМ більший, ніж у тварин з нормальними родами; за 60–45 діб до родів – у 1,25 раза, за 40–25 – у 1,21 та за 15–5 – у 1,56 раза. Рівень МДА за 15–5 діб до родів був більший у 1,5 раза (р < 0,001), ніж у клінічно здорових корів.

Концентрація МСМ у крові сухостійних корів схильних до субінволюції матки вища, ніж у клінічно здорових тварин протягом всього сухостійного періоду у 1,2–1,5 раза. Вміст МДА у крові цих корів відрізнявся від клінічно здорових тварин перед родами підвищеним вмістом у 1,2 раза (р < 0,001).

У корів з метритом у майбутньому рівень МСМ за 60–45 і 40–25 діб до родів більший, ніж у тварин без акушерських ускладнень, у 1,3 раза (р < 0,001), а перед родами – майже у 2 раза (р < 0,001). Рівень МДА у крові цих тварин перед родами був більший у 1,4 раза (р < 0,001).

Отже, зростання у сухостійних корів вмісту МСМ і МДА свідчить про їх схильність до розвитку акушерських хвороб.

Метаболізм фібриногену. У корів з нормальними родами і післяродовим періодом протягом сухостою вміст фібриногену зростав майже у 1,5 раза (p < 0,001) (табл. 3). У крові окремих тварин з'являлися метаболіти фібриногену. За 60–45 діб до родів підвищений вміст РФ визначали у 5 % корів, за 40–25 – у 15 %. За 15–5 діб до родів рівень РФ підвищувався у крові всіх тварин. Активність ФХІІІ від початку до середини сухостійного періоду зростала на 15 % (р < 0,01), а за 15–5 діб до родів була на 10 % (р < 0,05) більшою, ніж за 60–45 діб. ПРФ визначали у 5–10 % клінічно здорових тварин протягом сухостійного періоду.

Таблиця 3 – Вміст фібриногену і його метаболітів та активність ФХІІІу плазмі крові сухостійних корів у зв'язку з перебігом родів і післяродового періоду

Показники

Термін до родів, діб

Перебіг родів і післяродового періоду

нормальний

затримання посліду

субінволюція

матки

метрит

Фібриноген, г/л

60–45

5,160,32

6,930,7'

7,570,6''

7,440,94'

40–25

6,350,35

7,70,8

8,20,6'

4,450,4'''

15–5

7,590,32

4,470,32'''

5,50,35'''

4,320,17'''

РФ, мг/мл

60–45

10,45,7

23,614,9

19,79,8

124,320,7'''

40–25

30,314,8

102,819,5'

150,419,9'''

53,314,8

15–5

196,822,1

99,79,4'''

94,629,5''

90,112,2'''

ПРФ, мкг/мл

60–45

2,551,4

13,37,6

5,63,0

20,39,0

40–25

5,152,7

26,39,9

8,34,2

52,60,5'''

15–5

2,61,4

26,29,9'

22,27,6'

52,90,4'''

ФХІІІ, %

60–45

102,54,2

92,93,9

98,23,7

90,03,6'

40–25

117,53,3

134,26,0'

126,03,7

145,07,5''

15–5

112,31,0

102,93,3'

106,02,8'

104,62,8''

Примітка: ' – р  0,05; '' – р  0,01; ''' – р  0,001.

Високий вміст фібриногену і РФ у крові здорових тварин безпосередньо перед родами вказує на активацію коагуляційної ланки гемостазу, що можна пояснити тромбогенною дією естрогенів і простагландинів.

На початку сухостійного періоду у тварин схильних до затримання посліду рівень фібриногену був у 1,3 раза більший, ніж у клінічно здорових корів, а перед родами зменшився у 1,7 раза порівняно з здоровими тваринами. У цих тварин за 40–5 діб до родів відмічали гіпер- і гіпофібриногенемію. Підвищений вміст РФ виявляли у 16,7 % корів на початку сухостійного періоду і у 75 % тварин за 40–25 діб до родів. Внаслідок цього порушувалася мікроциркуляція у плаценті, що призводило до розвитку її недостатності. Такі зміни можуть виникати при запальних процесах у тканинах плаценти з наступним зрощенням материнської і плодової частин плаценти. Активність ФХІІІ до середини сухостійного періоду у корів з наступним затриманням посліду зростала на 41,3 % (р < 0,001), а перед родами вона знижувалася на 31,3 % (р < 0,001), і була меншою, порівняно з клінічно здоровими тваринами на 9,4 %. Зростання вмісту ПРФ відмічалося у 25 % корів на початку сухостійного періоду, а за 40–5 діб до родів він підвищувався у 50 % тварин. ПРФ свідчать про посилення фібринолітичних властивостей крові, внаслідок чого можливий розвиток гіпофібриногенемії споживання.

У корів, схильних до субінволюції матки за 60–45 і 40–25 діб перед родами відмічалася гіперфібриногенемія і вміст фібриногену був у 1,47 і 1,1 раза більший, ніж у клінічно здорових тварин, а перед родами у 1,4 раза менший відносно здорових тварин. На початку сухостійного періоду підвищений вміст РФ виявили у 15,8 % тварин, за 40–25 діб до родів у 79,0 %, а перед родами – 47,4 %. Активність ФХІІІ у хворих корів до середини сухостійного періоду зростала на 27,8 % (р < 0,001), а перед родами знижувалася на 20 % (р < 0,001). Зниження вмісту фібриногену у корів з субінволюцією матки за 15–5 діб до родів можна пояснити підвищенням рівня ПРФ у 42,1 % тварин. У цей період він був більшим майже у 8,5 разів, ніж у корів без акушерських ускладнень.

На початку сухостійного періоду у тварин з розвитком післяродового метриту у майбутньому рівень фібриногену був у 1,44 раза вищий, ніж у клінічно здорових, у подальшому спостерігали зниження його вмісту: за 40–25 діб до родів у 1,47 раза, з наближенням родів – у 1,76 раза. Метаболізм фібриногену протягом сухостійного періоду у цих корів характеризувався підвищеним вмістом його метаболітів. У 69,7 % тварин зростання рівня РФ виявили на початку сухостійного періоду. У хворих корів у цей період підвищений вміст РФ визначали у 14 разів частіше, ніж у клінічно здорових, за 40–25 діб до родів – у 4 раза частіше, а перед родами рівень РФ був менший, порівняно з клінічно здоровими тваринами. Активність ФХІІІ у корів з післяродовим метритом від початку сухостійного періоду до його середини зростала на 55 %, а перед родами знижувалася на 40 %. У крові сухостійних корів з післяродовим метритом наявність високої і низької концентрації фібриногену (3,62–10,78 г/л) можна пояснити тим, що вже за 60–45 діб до родів виявляли підвищений вміст ПРФ у 38,5 % тварин. З наближенням родів він підвищувався у всіх тварин цієї групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...