WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність (автореферат) - Реферат

Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність (автореферат) - Реферат

У дисертації наведено дані про поширеність і причини виникнення у м.Комсомольську масових спалахів алергiчних захворювань, які представляли собою сукупність хворих на алергічний риніт, бронхіальну астму та ХОЗЛ. Визначено частоту, структуру цих захворювань, їх етіологію, розроблено і апробовано ефективну методику попередження загострень цих захворювань і їх лікування, що може бути застосованим у будь-якому промисловому регіоні України. Вивчення масових спалахів захворювань з бронхообструктивним синдромом проведено вперше в Україні.

 1. Встановлена висока розповсюдженість алергічних захворювань в м.Комсомольську Полтавської області : полінозу 1,99 % (2,06 % серед дорослих і 0,89 % серед дітей), цілорічного алергічного риніту – 0,91 % (0,76 % серед дорослих і 2,24 % – серед дітей), бронхіальної астми – 2,05 % (2,09 % серед дорослих і 2,24 % – серед дітей), екзогенного алергічного альвеоліту – 0,18 %.

 2. При високiй розповсюдженостi алергічного ринiту у жителiв мiста у 55,3 % хворих виявлено прихований бронхоспазм, у 58,4 % хворих на бронхіальну астму він передував їй, а у 66,3 % – постійно супроводжує це захворювання.

 3. Провідними етіологічними факторами у хворих на поліноз є пилок бур'янів (69,39 4,6) %, на цілорічний алергічний риніт та бронхіальну астму – алергени домашнього пилу (70,21 4,71) %, на екзогенний алергічний альвеоліт – грибкові алергени (85,71 14,28) %. Певне значення, як додатковий фактор сенсибілізації, мають спеціальні алергени, що виготовлені із біомаси води та водоростей по

13,82 %. В певні періоди року (частіше – на початку зими) другорядні за значенням алергени (грибкові, водоростей тощо), разом з іншими речовинами антропогенного походження виступають в ролі тригерних факторів, що призводить до масових спалахів алергічних захворювань у жителів міста.

 1. Раніше зформована уява про те, що в м. Комсомольську Полтавської області існує велика кількість хворих на "токсико-алергічний альвеоліт", є хибною: велику частку хворих з бронхообструктивним синдромом складають особи з хронічними обструктивними захворюваннями легень (56,52 % в структурі), бронхіальною астмою (39,92 % в структурі) та зовсім малу частку – хворі на екзогенний алергічний альвеоліт (3,56 % в структурі).

 2. Зважаючи на відносно великий прошарок хворих на алергічний та ідіопатичний риніт (разом – у 5,76 %), серед яких є високим рівень прихованого бронхоспазму, хворих з наявним бронхообструктивним синдромом, а також те, що в осінньо-зимовий період ці захворювання можуть загострюватися чи прогресувати, слід вважати проблему алергічних та хронiчних обструктивних захворювань легень в м.Комсомольську вельми актуальною і такою, що потребує адміністративних і суто медичних заходів для свого вирішення.

 3. Розробка і запровадження для хворих з алергiчними захворюваннями диференційованого лікувально-профілактичного комплексу, що включає специфічну імунотерапію, інгаляційну фармакотерапію, вже протягом року дозволили досягти істотного покращення стану хворих у порівнянні з хворими, які такого лікування не отримували. Прояви алергічного риніту істотно зменшились: виділення з носу у (68,18 7,02) % хворих, свербіж у (90,9 4,33) %.

 4. Проведені діагностично-лікувальні заходи в комплексі з санітарно-освітньою роботою та оздоровленням екологічного стану в містi, призвели до значного покращення ситуації з алергiчних захворювань, що, зокрема, проявилося припиненням масових спалахів цих захворювань, суттєвому зменшенні звертань за медичною допомогою та зниженні числа випадків і днів тимчасової непрацездатності у хворих.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для об'єктивного визначення розповсюдженості алергічних захворювань потрібне проведення цілеспрямованого вивчення їх частоти за допомогою анкетування та опитування населення, оскільки істиннарозповсюдженість алергічних захворювань є суттєво вищою, ніж дані офіційної статистики.

2. При виникненні масових спалахів алергічних захворювань необхідно в комплексі аналізувати та вивчати можливий сукупний вплив природних та штучних факторів з сенсибілізуючими і тригерними властивостями на організм людини.

3. Сукупний вплив природних і штучних алергенів обумовлює виникнення алергічного риніту, який, при відсутності відповідних профілактично-лікувальних заходів, у переважної більшості хворих трансформується у бронхіальну астму.

4. Для визначення причин алергічних захворювань слід використовувати максимально більший спектр алергенів, що включає окрім відомих комерційних, також інфекційні і спеціально виготовлені алергени з місцевих причиннозначущих субстанцій, що можуть мати сенсибілізуюче значення (рослини, водні фактори, промислові речовини).

5. Для профілактики алергічних захворювань в містах з екологічно несприятливими умовами доцільно проводити комплекс санітарно-гігієнічних і суто медичних заходів по мінімізації впливу алергенів на жителів міста. При певній циклічності алергічних захворювань органів дихання профілактичне призначення комплексу аерозольних глюкокортикостероїдів і бронхолітиків може попереджувати їх масові спалахи.

6. При виникненні масових бронхообструктивних явищ серед населення слід розуміти, що це може бути сукупність різних за походженням захворювань, перебіг яких може загострюватись за рахунок інтенсивної дії алергенів чи тригерних аерогенних факторів. З метою лікування хворих на алергічний риніт та бронхіальну астму (за показаннями) треба більш широко застосовувати специфічну імунотерапію алергенами.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ,

ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Початок впровадження скринінгу алергічних захворювань в Україні

/ І.О.Агафонова, А.З.Бандрівська, Л.П.Бібікова, О.Б.Бондарчук, П.В.Гришило, Л.В.Забродська, В.М.Гонько, О.Г.Капшук, А.В.Ковпак, А.С.Косенкова, М.Б.Крук, С.М.Пухлик, Н.І.Сафронкова, В.В.Чоп'як, П.М.Чорнобривий // Астма і алергія 2002. №1. С. 61-63.

Здобувачем організовано і опитано близько 10 % жителів міста (діти, дорослі). За результатами анкетування відібрана група хворих, що підлягала детальному обстеженню за статево-віковим категоріями.

 1. Проведення активних акцій – реальний шлях поліпшення виявлення алергічних захворювань в Україні / Б.М.Пухлик, Д.І.Заболотний, О.Б.Бондарчук, І.В.Корицька, Л.В.Забродська, С.М.Пухлик, В.Б.Русанова, А.В.Ковпак // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2002. №4. – С. 2-7.

Здобувачем проведено аналіз захворюваності, її структури, динаміки, зроблено висновки щодо ситуації з алергічних захворювань в Україні.

 1. Провідні причини алергічних та бронхообструктивних захворювань дихальних шляхів в м.Комсомольську / Б.М.Пухлик, С.В.Зайков, О.Б.Бондарчук, Л.П.Бібікова, В.М.Гонько, М.І.Дубина, А.В.Ковпак, І.В.Корицька, Л.В.Михей, Р.Ю.Салобай, О.М.Цирульник, Б.Л.Фридман // Укр. пульмонол. журн. – 2002. – №3. – С. 26-31.

Здобувачем виконано підбір контингенту обстеження, вивчена структура алергії до побутових алергенів, етіологічна структура полінозів, структура епідермальної алергії, зроблено висновки щодо отриманих результатів. Здобувач самостійно підготувала матеріал для виготовлення алергенів (водорості з річки Дніпро та біологічноактивні речовини з Полтавського ГЗК).

 1. Алергічний риніт і бронхіальна астма – загальна проблема оториноларингології та алергології / С.В.Зайков, Б.М.Пухлик, І.В.Корицька, О.Б.Бондарчук, Л.В.Михей, Р.Ю.Салобай, А.В.Ковпак // Ринологія. – 2002. – №1. – С. 45-47.

Здобувачем проведено вибір хворих з алергічним ринітом та бронхіальною астмою, а потім проведено їх об'єктивне обстеження та дослідження функціії зовнішнього дихання за допомогою комп'ютеризованого спірографічного комплексу фірми "Jeger", проведено аналіз розповсюдженості алергічних захворювань в м.Комсомольську Полтавської області в порівнянні з іншими регіонами України.

 1. Бибикова Л.П., Корицкая И.В., Ковпак А.В. Сравнительная эффективность парэнтерального и сублингвального методов аллерген-специфической иммунотерапии круглогодичного аллергического ринита в промышленном регионе // Тези науково-практичної конференції "Раннє виявлення та лікування алергічних захворювань". – Вінниця. – 2003. – С. 25-27.

Особисто здобувачем проведено лікування 38 хворих сублінгвальним методом алерген-специфічної імунотерапії та доведено ефективність і переваги цього методу.

 1. Корицька І.В., Бондарчук О.Б., Ковпак А.В., Пухлик Б.М., Бібікова Л.П., Зайков С.В. Виявлення алергічних захворювань шляхом активних акцій // Тези І з'їзду алергологів України. Київ. – 2002. – С. 8.

Здобувачем проаналізовано близько 5 тис. анкет опитування населення м.Комсомольська Полтавської області і розраховано реальну розповсюдженість алергічних захворювань серед жителів міста.

АНОТАЦІЯ

Ковпак А. В. Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...