WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

Р


ис. 2. Динаміка азоту амонійного, азоту нітратів та азоту нітритів під впливом різних концентрацій металаксилу-М та в контролі.

Rf=0,63. Для проявлення хроматографічних пластин слід використовувати такі проявляючі реагенти, як перманганат калію з БФС; орто-толідиновий після УФ-опромінення та хлорування; БФС з лимонною або оцтовою кислотою та азосполуки. Мінімальна кількість металаксилу-М, яка визначається на пластині за допомогою методу ТШХ, становить 1 мкг.

Основним методом для визначення металаксилу-М визнано метод ГРХ. Селективним до металаксилу-М є тільки термоіонний детектор, причому при використанні двох нерухомих фаз – SE-30 або XE-60 з температурою колонки 180°С. Мінімальна кількість, що детектується, становить 3 нг, лінійність діапазону зберігається в межах 3-30 нг.

Наступним етапом була розробка методів підготовки проб до хроматографічного визначення металаксилу-М. Нами проведена серія дослідів, яка включала в себе різні схеми вилучення препарату з досліджуваного об'єкту. Розроблені схеми покладені в основу таких методичних вказівок: "Временные методические указания по определению металаксила-М в воде, почве, картофеле, томатах, винограде, соке, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнике, подсолнечном и кукурузном масле методом газожидкостной хроматографии" №206-2000, затверджені 27.09.2000 р.; "Методические указания по определению металаксила-М в рапсе и рапсовом масле газожидкостной хроматографией" (Дополнение к №59-97) №243-2001, затверджені 05.02.2001 р.; "Методические указания по измерению концентраций металаксила-М в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе методом газожидкостной хроматографии" №138-99, затверджені 02.02.1999 р.

Вивчення поведінки металаксилу та металаксилу-М в біосфері та їх вплив на об'єкти навколишнього середовища. При вивченні динаміки залишкових кількостей металаксилу та металаксилу-М в ґрунті та рослинах в якості одного з методів їх оцінки використовували стабільність та досліджували вплив на цей показник тих чи інших факторів навколишнього середовища.

Дослідження проводили паралельно для препаратів "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п.", "Апрон ХL, 35% т.к.с.", "Максим АП, 035 FS, 3,5% т.к.с." (діюча речовина металаксил-М) та "Ридоміл МЦ, 72% з.п.", "Апрон, 35% з.п.", "Максим АП, 045 FS, 4,5% т.к.с." (діюча речовина металаксил) при абсолютно ідентичних умовах використання.

Препарати "Ридоміл Голд МЦ" та "Ридоміл МЦ" використовували трьохкратно з нормами витрат 2,5 кг/га на помідорах, картоплі, огірках та винограді, "Апрон XL" та "Апрон" – з нормами витрат 2 л/т для передпосівної обробки насіння соняшнику та цукрового буряку, "Максим АП, 045 FS" та "Максим АП, 035 FS" – з нормами витрат 1 л/т. Було проведено визначення в динаміці фактичного рівню металаксилу і металаксилу-М в рослинах та плодах, а також в томатному та виноградному соках, соняшниковій та кукурудзяній олії. Динаміка залишкових кількостей металаксилу та металаксилу-М у ґрунті та рослинах на прикладі обробки помідорів у Київській та Вінницькій областях наведені на рис. 3.

В
результаті проведених досліджень встановлено, що металаксил-М є більш безпечним з еколого-гігієнічної точки зору в порівнянні з металаксилом, оскільки при однакових умовах їх використання залишкові кількості металаксилу-М визначаються на рівні приблизно в 2 рази нижчому, в порівнянні з металаксилом на всіх культурах, що вивчаються, і в усіх агрокліматичних зонах. Статистично значимі відмінності в поведінці металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища (рослинах та ґрунті) в залежності від агрокліматичної зони та кліматопогодних умов

Рис. 3. Динаміка залишкових кількостей металаксилу та металаксилу-М в пробах при обробці посадок помідорів.


відсутні. Тобто, розраховані нами нормативи вмісту препарату в продуктах харчування (МДР) та ґрунті (ОДК) можна використовувати для всіх агрокліматичних зон України.

Гігієнічна оцінка безпечності використання препаратів на основі металаксилу-М для людей. Були проведенісанітарно-гігієнічні дослідження умов праці при використанні препаратів на основі металаксилу-М та розрахована величина можливого ризику для людини при професійному контакті, враховуючи різні шляхи надходження пестициду до організму.

Пестициди було підібрано таким чином, щоб урахувати їх різне цільове призначення та різні способи використання. Дослідження проводили при застосуванні наступних фунгіцидів: "Апрон XL, 35% т.к.с.", "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п." та "Ридоміл Голд МЦ, 68% в.г." Умови використання, місце та час проведення досліджень наведені в таблиці 3.

В результаті проведених досліджень встановлено. В повітрі робочої зони при приготуванні робочих розчинів препаратів "Апрон XL, 35% т.к.с.", "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п." та "Ридоміл Голд МЦ, 68% в.г.", при обробці насіння цукрового буряку, а також при вентиляторному та штанговому обприскуванні культур цими препаратами металаксил-М визначається в концентраціях, на порядок нижчих величини ОБРВ в повітрі робочої зони (0,5 мг/м3), а під час висіву обробленого насіння та обприскуванні препаратом "Ридоміл Голд МЦ, 68% в.г."металаксил-М взагалі не визначається. При приготуванні робочих розчинів, штанговому і вентиляторному обприскуванні, передпосівній обробці насіння та його висіві вміст металаксилу-М в нашивках на робочому одязі і змивах з відкритих ділянок шкіри працюючих коливається в межах від 0,001 до 0,0045 мг/дм2 в залежності від препарату та способу використання.

Результати дослідження показали, що використання препарату у вигляді водорозчинних

Таблиця 3.

Умови використання та характер досліджень препаратів на основі металаксилу-М.

Препарат

Вид робіт

Місце та час проведення робіт

"Ридоміл Голд МЦ,

68% з.п."

вентиляторне обприскування виноградників

Білозірський район,

Херсонська область

12.06.1997 р.

"Ридоміл Голд МЦ,

68% з.п."

штангове обприскування

посадок картоплі

Васильківськийо район,

Київська область

01.07.1997 р.

"Апрон XL,

35% т.к.с."

передпосівна обробка

насіння цукрового буряку

Обухівський район,

Київська область

09.04.1997 р.

"Апрон XL,

35% т.к.с."

висів обробленого насіння цукрового буряку

Обухівський район,

Київська область

25.04.1997 р.

"Ридоміл Голд МЦ,

68% в.г."

штангове обприскування посадок картоплі

Васильківський район,

Київська область

18.06.2001 р.

гранул та передпосівна обробка насіння є найбільш безпечними для людини та навколишнього середовища способами використання пестицидів.

Ступінь ризику шкідливого впливу металаксилу-М для оператора, зайнятого використанням пестициду, визначали шляхом співставлення фактичної експозиційної дози (Дф), тобто фактично визначеного нами забруднення шкірних покривів із орієнтовним допустимим рівнем забруднення шкірних покривів (ОДРзшп), який розраховується на основі даних гострої крізьшкірної токсичності.

Зважаючи на низький загальний рівень забруднення незахищених шкірних покривів працюючих металаксилом-М та низький ступень ризику, розрахований на основі цих даних, була зроблена спроба включити до Дф також вміст діючої речовини в нашивках на робочому одязі. Тобто умови використання були прийняті, як екстремальні на випадок відсутності засобів індивідуального захисту працюючих з можливим максимальним надходженням металаксилу-М в організм людини крізьшкірним шляхом.

Встановлено, що максимальний ризик шкідливого впливу металаксилу-М на працюючих з усіма формами препаратів, навіть за відсутністю засобів індивідуального захисту, при комплексному (шкіра + інгаляція) надходженні до організму знаходиться в межах допустимого (допустимий ризик становить 1). Користування засобами, які захищають шкірні покриви, зменшує величину ризику в середньому у два рази. Причому, можна відмітити, що максимальний ризик спостерігається у робітників, працюючих з препаративною формою "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п." при обприскуванні виноградників (0,8-0,9 при відсутності спецодягу і 0,46-0,56 при захисті шкірних покривів); трохи менший – при обробці посадок картоплі цим же препаратом (0,46-0,81 та 0,23- 0,36 відповідно). Мінімальний ризик для операторів при приготуванні робочих розчинів цього препарату спостерігається при використанні препаративної форми "водорозчинні гранули" – 0,34 та 0,11 відповідно, при відкритій або захищеній поверхні шкіри.

Таким чином, в ході проведеної нами роботи встановлено, що за параметрами гострої токсичності різниця між металаксилом та металаксилом-М практично відсутня. Обидві речовини згідно "Ггієнічної класифікації пестицидів "відносяться до ІІІ класу небезпеки (помірно небезпечні речовини). На основі мінімальної L, встановленої в хронічному експерименті за загальнотоксичною дією на щурів, розрахована допустима добова доза для людини на рівні 1,8 мг/людину за добу. Сумарне надходження металаксилу-М з усіх середовищ, включаючи продукти харчування, повітря і воду, становить 14,7% від розрахованого допустимого добового надходження.


 
 

Цікаве

Загрузка...