WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

5. Визначені коефіцієнти стехіометричних співвідношень "реагент – лікарська речовина", склад та хімічна будова продуктів реакцій. Показано, що в реакціях лікарських речовин з 1,3-диметилалоксаном взаємодія проходить через одержання внутрішньокомплексних сполук тетраметилмурексиду з солями кадмію, в реакціях з похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму продуктом є забарвлена таутомерна форма самого реагенту.

6. Запропоновано використання 1,3-диметилалоксану як детектуючого реагента для лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою. Експериментально встановлені умови детектування, в яких межі відкривання лікарських речовин становлять 0,103-1,257 мкг.

7. Розроблено високочутливі методики кількісного визначення 11 субстанцій лікарських речовин та 38 прописів лікарських форм за реакцією з 1,3-диметилалоксаном, 4 субстанції та 26 прописів лікарських форм за реакцією з 3-нітро- і 4-бромпохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму.

8. Розроблені методики кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин в їх лікарських формах за відтворенням результатів аналізу не поступаються методам АНД, відзначаються простотою виконання, правильністю і об'єктивністю.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Коржова А.С. Спосіб кількісного визначення кислоти глютамінової // Фармац. журн. – 2003. - № 3. – С. 71-74.

2. Коржова А.С., Петренко В.В. Розробка методу кількісного визначення метіоніну в субстанції та екстемпоральних лікарських формах // Вісник фармації. – 2003. – Т. 36, № 4. – С.45-47. (Дисертант самостійно виконав експериментальні дослідження, статистично обробив та описав отримані дані, підготував статтю до друку).

3. Васюк С.А., Коржова А.С. Спектрофотометричне визначення амоксициліну в лікарських формах // Медична хімія. – 2003. - Т. 5, № 3. – С. 121-125. (Дисертант особисто брав участь у здійсненні літературного огляду, самостійно виконав експеримент, обробку та інтерпретацію отриманих даних по реакції з 1,3-диметилалоксаном).

4. Коржова А.С., Петренко В.В. Застосування 1,3-диметилалоксану як детектуючого реагенту // Фармац. журн. – 2004. - № 1. – С. 21-24. (Дисертант самостійно здійснив літературний пошук, виконав експеримент, статистично обробив отримані дані, підготував статтю до друку).

5. Коржова А.С., Петренко В.В. Вивчення аналітичних властивостей 1,3-диметилалоксану та використання його для аналізу деяких лікарських речовин // Запорожский медицинский журнал. – 2004. - Т. 2, № 1. – С. 121-125. (Дисертант самостійно здійснив літературний пошук, виконав експериментальні дослідження, статистично обробив та описав отримані дані, підготував статтю до друку).

6. Коржова А.С. Застосування 4-нітробензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму для аналізу якості лікарських форм з кофеїн-бензоатом натрію // Медична хімія. – 2004. - Т. 6, № 2. – С. 93-96.

7. Васюк С.А., Марковская А.С., Стрелец Л.Н. Изучение аналитических свойств замещённых бензоилгидразона-1,4-бензохиноноксима // Пути повышения эффективности фармацевтической науки и практики: Сб. науч. трудов Запор. мед инст. – Запорожье, 1991. – С. 362-364. (Дисертант приймав безпосередню участь у проведенні експериментальних досліджень та обробці отриманих даних).

8. Васюк С.А., Стрелец Л.Н., Марковская А.С. Способ количественного определения барбамила в экстемпоральных лекарственных формах // Пути повышения эффективности фармацевтической науки и практики: Сб. науч. трудов Запор. мед. инст. – Запорожье, 1991. – С. 364-367. (Дисертант приймав безпосередню участь у проведенні експериментальних досліджень, обробці отриманих даних).

9. Коржова А.С. Диметилалоксан – високочутливий реагент для лікарських засобів з первинною аліфатичною аміногрупою // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Збірн. наук. статей . – Запоріжжя, 2003. – Вип. Х. – С.60.

10. Коржова А.С. Розробка спектрофотометричних способів кількісного визначення деяких антибіотиків // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. - № 2. – С. 12-13.

11. А.с.1617339 СССР, МКИ5 G 01 N 21/78. Способ количественного определения барбамила / С.А. Васюк, В.В. Петренко, С.С. Артёмченко, Л.Н. Стрелец, А.С. Марковская и К.С. Бурмистров (СССР). - № 4665641/30-04; Заяв. 22.03.89; Опубл. 30.12.90, Бюл. № 48. – 2 с. (Дисертант приймав безпосередню участь у проведенні експериментальних досліджень та обробці отриманих даних).

12. Пат. 60779 А. Україна, МКИ7 G 01 N 21/78. Спосіб кількісного визначення аміналону: Пат. 60779 А. Україна, МКИ G 01 N 21/78/ А.С. Коржова, В.В. Петренко. - № 2003021495; Заяв. 20.02.03; Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10. – 2 с. (Дисертант самостійно здійснив патентний пошук, розробив методику кількісного визначення аміналону, підготував формулу винахіду, опис до патенту).

13. Пат. 61631 А. Україна, МКИ7 G 01 N 21/78. Спосіб кількісного визначення гліцину: Пат. 61631 А. Україна, МКИ G 01 N 21/78/ А.С. Коржова. - № 2003032410; Заяв. 20.03.03; Опубл. 17.11.03, Бюл. № 11. – 2 с.

14. Коржова А.С. Використання 1,3-диметилалоксану у фотометричному аналізі лікарських засобів // Матеріали VII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених: Тез. допов. – Тернопіль, 2003.- С.252.

15. Коржова А.С. Використання 1,3-диметилалоксану для спектрофотометричного визначення тауфону // Актуальні проблеми сучасної медицини: Тез. доп. 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю. – Київ, 2003. – С.15.

16. Васюк С.О., Коржова А.С. Спектрофотометричне кількісне визначення норадреналіну гідротартрату // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта": Тез. допов. – Дніпропетровськ, 2004. - С.59-60. (Дисертант самостійно виконав експериментальні дослідження, обробку та інтерпретацію отриманих даних по реакції з 1,3-диметилалоксаном).

17. Коржова А.С. Спосіб кількісного визначення кофеін-бензоату натрію у субстанції та заводських лікарських формах // Тези 78-ої підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Чернівці, 2004. – Вип. 5. – С. 81.

18. Коржова А.С. Встановлення складу та будови продуктів реакції 1,3-диметилалоксану з лікарськими речовинами // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю: Тез. допов. – Вінниця, 2004.- С.27.

19. Коржова А.С. Застосування похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму у фармацевтичному аналізі // Матеріали VIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених: Тез. допов. – Тернопіль, 2004.- С.189.

20. Коржова А.С., Петренко В.В. Кількісне визначення глютамінової кислоти в екстемпоральних лікарських формах // Інформаційний лист. – Київ, 2003. – 3 с. (Дисертант самостійно виконав експериментальні дослідження, статистично обробив та описав отримані дані, підготував матеріал до друку).

21. Коржова А.С., Петренко В.В. Кількісне визначення метіоніну в екстемпоральних лікарських формах // Інформаційний лист. – Київ, 2003. – 3 с. (Дисертант самостійно виконав експериментальні дослідження, статистично обробив та описав отримані дані, підготував матеріал до друку).

Коржова А.С. Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено розробці простих у виконанні спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу, або є солями слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном, 4-нітро-, 4-бром- та 3-нітропохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму, які до теперішнього часу не використовувались у фармацевтичному аналізі.


 
 

Цікаве

Загрузка...