WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Лікарська речовина

λmax, нм

Межі концентрацій, що визначаються, мг/100 мл

__ __

А1%1СМ ( Х+ΔХ )

1

2

3

4

За реакцією з 1,3-диметилалоксаном

Кислота глютамінова

487

0,60-1,40

740 + 3

Аміналон

485

0,80-1,00

988 + 15

Метіонін

485

0,80-1,20

595 + 8

Гліцин

487

0,40-0,80

1290 + 17

Кислота

амінокапронова

487

0,80-1,00

730 + 5

Амбен

485

0,64-0,96

1060 + 8

Норадреналіну г/т

465

0,80-2,00

338 + 1

Ампіциліну тригідрат

485

1,60-2,40

413 + 9

Амоксициліну тригідрат

485

1,60-2,40

375 + 15

Пеніциламін

485

1,20-1,60

510 + 5

Тауфон

485

0,40-0,80

850 + 19

За реакцією з 4-нітробензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом

Кофеїн-бензоат натрію

560

0,50-0,90

687+3,2

Барбітал-натрій

560

0,16-0,64

1114+14,4

За реакцією з 4-бромбензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом

Продовження табл.5

1

2

3

4

Барбаміл

545

0,16-0,40

1126 + 57,4

Натрію бензоат

540

0,60-1,00

465 + 3,6

Кількісне визначення лікарських речовин проводили по оптичній густині стандартних розчинів відповідних субстанцій, які відповідали вимогам АНД.

Сутність розроблених нами методик кількісного визначення полягала в обробці досліджуваної проби кольорореагентом у вибраному розчиннику. Реакцію проводили при температурі киплячого водяного огрівника або при кімнатній температурі. В реакціях з 1,3-диметилалоксаном до отриманого забарвленого розчину додавали розчин солі Cd2+. Оптичну густину отриманих забарвлених розчинів вимірювали на фоні контролю при аналітичних довжинах хвиль за допомогою спектрофотометра в кюветах з товщиною шару 1 см.

В табл.6 наведені результати кількісного визначення лікарських речовин в субстанції.

Таблиця 6

Результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин в субстанції

(п = 6, Р= 95%)

Лікарська речовина

Метрологічні характеристики

Х

S

S r

__

+ ΔХ

За реакцією з 1,3-диметилалоксаном

Кислота глютамінова

100,0

0,4940

0,0049

0,5182

Аміналон

100,0

0,4337

0,0043

0,4549

Метіонін

99,90

0,5826

0,0058

0,6111

Гліцин

100,3

0,4037

0,0040

0,4234

Кислота амінокапронова

99,75

0,4539

0,0046

0,4761

Амбен

100,2

0,3409

0,0034

0,3576

Норадреналіну г/т

99,98

0,6259

0,0063

0,6565

Ампіциліну тригідрат

100,2

0,2825

0,0028

0,2963

Амоксициліну тригідрат

99,80

0,4506

0,0045

0,4726

Пеніциламін

100,0

0,5778

0,0058

0,6061

Тауфон

99,89

0,6511

0,0065

0,6829

За реакцією з 4-нітробензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом

Кофеїн-бензоат натрію

(вміст натрію бензоату)

99,81

59,89

0,3859

0,2290

0,0039

0,0023

0,4048

0,2405

Барбітал-натрій

100,2

0,5900

0,0059

0,6188

За реакцією з 4-бромбензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом

Продовження табл.6

1

2

3

4

5

Барбаміл

99,98

0,5741

0,0057

0,6020

Натрію бензоат

99,96

0,3789

0,0038

0,3974

Для вивчення можливості застосування розроблених методик в аналізі якості лікарських речовин була проведена їх порівняльна оцінка з методиками АНД.

Порівняльний аналіз отриманих результатів свідчить про більш високу точність кількісного визначення запропонованими методиками. Стандартне відхилення в розроблених методиках менше, ніж в методиках АНД. Розраховані значення t-критерію Стьюдента та F-критерію Фішера свідчать про правильність отриманих результатів та добре їх відтворення.

Для розробки спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин у лікарських формах вивчено вплив на реакцію "реагент – лікарська речовина" допоміжних речовин. Встановлено, що кількісному визначенню в розроблених умовах не заважають допоміжні речовини та інші лікарські речовини, у структурі яких нема характеристичних груп.

Розроблені методики були апробовані на 38 прописах заводського та екстемпорального виготовлення по реакції з 1,3-диметилалоксаном і 26 прописах лікарських форм по реакції з 4-нітро- та 4-бромпохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму.

В цілому проведене наукове дослідження дало змогу запропонувати 79 методик кількісного визначення кислоти глютамінової, аміналону, метіоніну, гліцину, кислоти амінокапронової, амбену, норадреналіну гідротартрату, ампіциліну тригідрату, амоксициліну тригідрату, пеніциламіну, тауфону, барбітал-натрію, барбамілу, етамінал-натрію, кофеїн-бензоату натрію, натрію бензоату, сульфацил-натрію, норсульфазол-натрію, етазол-натрію, натрію пара-аміносаліцилату, натрію мефенамінату в індивідуальному стані та в їх складних лікарських формах.

ВИСНОВКИ

1. Вперше науково обґрунтована та експериментально показана можливість застосування в практиці фармацевтичного аналізу 1,3-диметилалоксану та похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму як високочутливих аналітичних кольорореагентів для якісного і кількісного визначення лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот.

2. Вивчено умови фотометричних реакцій 1,3-диметилалоксану та похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з досліджуваними лікарськими речовинами. Встановлено, що оптимальними умовами при використанні реакції з 1,3-диметилалоксаном є: розчинник диметилформамід, температура киплячого водяного огрівника, додавання до забарвленого продукту реакції розчину солі Cd2+.

3. При використанні реакції з похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму оптимальними умовами є: розчинник ацетон, температура 18-25 єС.

4. Обчислені аналітичні показники чутливості реакцій 1,3-диметилалоксану з кислотою глютаміновою, аміналоном, метіоніном, гліцином, кислотою амінокапроновою, амбеном, норадреналіну гідротартратом, ампіциліну тригідратом, амоксициліну тригідратом, пеніциламіном, тауфоном; похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з барбітал-натрієм, барбамілом, етамінал-натрієм, кофеїн-бензоатом натрію, натрію бензоатом, сульфацил-натрієм, норсульфазол-натрієм, етазол-натрієм, натрію пара-аміносаліцилатом, натрію мефенамінатом. Реакції характеризуються високою чутливістю - межі виявлення становлять 0,27-1,18 мкг/мл і 0,34-6,53 мкг/мл відповідно. Встановлено взаємозв'язок між чутливістю реакції і відсотковим вмістом функціональних аналітичних груп для лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою.


 
 

Цікаве

Загрузка...