WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

В ПМР-спектрі зареєстровано мультиплет в області 3,45-3,25 м.ч., віднесений нами до резонансного поглинання протонів метильних груп. Характерні протони амонійної групи спостерігаються у короткохвильовій області спектру у вигляді чітко вираженого сигналу при 7,3-7,0 м.ч.

На мас-хроматограмі відзначено одиничний пік з масою молекулярного іону 324,0 і часом утримання 0,761 хвилини, що є певним доказом наявності у досліджуваному зразку аніону тетраметилмурексиду:

Зіставлення отриманих даних свідчить про утворення однакових сполук, які мають будову тетраметилмурексиду.

Для підтвердження припущення, що кінцевий продукт реакції має будову ВКС нами були вивчені спектри поглинання синтезованих продуктів реакції 1,3-диметилалоксану з досліджуваними лікарськими речовинами та мурексиду як модельної речовини в ДМФА з додаванням розчину солі Cd2+ в ультрафіолетовій та видимій областях.

Дані спектри поглинання характеризуються трьома ідентичними смугами з максимумами 270-275 нм, 310-322 нм, 482-487 нм (табл.2).

Характер спектрів поглинання, а саме, наявність однакових смуг поглинання, вказує на тотожність отриманих сполук за своєю будовою.

Таблиця 2

Максимуми смуг поглинання мурексиду, продуктів реакції 1,3-диметилалоксану з кислотою глютаміновою, норадреналіну гідротартратом, амоксициліну тригідратом та їх сполук з солями Cd2+

Речовина

Максимуми смуг поглинання

1

2

3

+Cd2+

+Cd2+

+Cd2+

Мурексид

270

275

327

315

527

482

Продукт реакції

1,3-диметилалоксану з:

кислотою глутаміновою

267

275

325

322

530

487

амоксициліну тригідратом

265

270

325

315

532

487

норадреналіну гідротартратом

265

270

325

310

530

487

Таким чином, виходячи з одержаних нами експериментальних та літературних даних, можна стверджувати, що кінцева сполука має будову ВКС:

Розділ 3. Застосування похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму для розробки методик кількісного аналізу лікарських речовин – солей слабких органічних кислот. Як реагенти застосовували 4-нітробензоілгідразон- 1,4-бензохіноноксим, 3-нітробензоілгідразон-1,4-бензохіноноксим, 4-бромбензоілгідразон-1,4-бензохіноноксим.

Експериментально встановлено, що для реакції лікарських речовин – солей слабких органічних кислот з похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму оптимальним є розчинник ацетон і температура 18-25оС. При цьому утворюються забарвлені продукти реакцій з максимумом поглинання в області 540-570 нм.

В оптимальних умовах були розраховані аналітичні показчики чутливості досліджуваних реакцій (табл. 3).

Таблиця 3

Аналітичні показники чутливості реакцій похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з лікарськими речовинами

Лікарська речовина

λmax, нм

ε

а

WS10-3

Сmin , мкг/мл

1

2

3

4

5

6

4-нітробензоілгідразон-1,4-бензохіноноксим

Барбітал-натрій

560

30050

0,1465

6,860

0,34

Барбаміл

560

32480

0,1111

8,998

0,45

Етамінал-натрій

560

33580

0,1149

8,705

0,44

Натрію бензоат

560

13240

0,0919

10,88

0,54

Кофеїн-бензоат натрію

560

24150

0,0714

14,01

0,70

Натрію мефенамінат

560

18030

0,0685

14,61

0,73

Сульфацил-натрій

560

18160

0,0714

14,00

0,70

Норсульфазол-натрій

560

24330

0,0631

15,84

0,79

Етазол-натрій

560

13560

0,0443

22,58

1,13

Натрію

пара-аміносаліцилат

560

5280

0,0249

40,01

2,00

4-бромбензоілгідразон-1,4-бензохіноноксим

Барбітал-натрій

545

23810

1155

8,660

0,43

Барбаміл

545

25930

0,1045

9,573

0,48

Етамінал-натрій

550

26520

0,0813

12,30

0,61

Натрію бензоат

540

7980

0,0554

18,05

0,90

Кофеїн-бензоат натрію

540

14340

0,0424

23,59

1,18

Продовження табл.3

1

2

3

4

5

6

Натрію мефенамінат

540

7730

0,0294

34,05

1,70

Сульфацил-натрій

540

10330

0,0406

24,60

1,23

Норсульфазол-натрій

540

7220

0,0187

53,40

2,67

Етазол-натрій

540

3170

0,0103

96,79

4,84

Натрію

пара-аміносаліцилат

540

1750

0,0083

120,50

6,02

3-нітробензоілгідразон-1,4-бензохіноноксим

Барбітал-натрій

545

37230

0,1280

7,850

0,39

Барбаміл

550

25660

0,0878

11,39

0,57

Етамінал-натрій

545

31020

0,1061

9,422

0,47

Натрію бензоат

545

9840

0,0683

14,65

0,73

Кофеїн-бензоат натрію

545

14100

0,0417

23,99

1,20

Натрію мефенамінат

550

10200

0,0388

25,80

1,29

Сульфацил-натрій

550

9940

0,0391

25,58

1,28

Норсульфазол-натрій

547

6700

0,0174

57,56

2,88

Етазол-натрій

545

3220

0,0105

95,52

4,75

Натрію

пара-аміносаліцилат

545

1620

0,0076

130,66

6,53


 
 

Цікаве

Загрузка...