WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМ. П.Л. ШУПИКА

Коржова Алла Станіславівна

УДК 615.07:543.42.062

Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Киів – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

Петренко Володимир Васильович

Запорізький державний медичний університет,

завідувач кафедри аналітичної хімії

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Максютіна Ніна Павлівна

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця,

професор кафедри фармакогнозії та ботаніки

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Гринчук Іван Григорович

Головний військовий клінічний ордена Червоної Зірки

госпіталь, заступник начальника з медичного постачання

Провідна установа: Національний фармацевтичний університет

Міністерства охорони здоров'я України, кафедра

фармацевтичної хімії, м. Харків

Захист відбудеться "__25_ "_березня_ 2005 р. о _13.00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за адресою:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ( 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "_28_" __січня___ 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Пилипчук Л.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У теперішній час спостерігається збільшення асортименту лікарських засобів, зокрема, які використовуються практичною медициною для профілактики та лікування різноманітних захворювань. Для ефективного та безпечного застосування препаратів необхідно підвищувати вимоги до якості лікарських засобів шляхом розробки нових, а також удосконалення та уніфікації існуючих методів фармацевтичного аналізу.

Більшість наукових досліджень у цьому напрямку базуються на використанні вже відомих способів аналізу органічних сполук і пошуку нових шляхів вирішення поставлених завдань.

В арсеналі методів фармацевтичного аналізу заслуговують на увагу фотометричні, серед яких вигідно відзначаються своєю доступністю та простотою виконання спектрофотометричні у видимій області спектра. Загальною проблемою розвитку цього аналізу є пошук доступних, достатньо селективних, високочутливих реагентів, оскільки існуючий асортимент кольорореагентів не завжди може використовуватись у кількісному спектрофотометричному аналізі лікарських засобів. Більшість сполук, що містять первинну аліфатичну аміногрупу, а також солі слабких органічних кислот утворюють забарвлені продукти в реакціях з 1,3-диметилалоксаном, 4-нітробензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом, 3-нітробензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом, 4-бромбензоілгідразоном-1,4-бензохіноноксимом. Отже розробка на цій підставі простих у виконанні способів їх кількісного визначення спектрофотометричним методом є актуальною проблемою фармацевтичної науки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Запорізького державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України і є фрагментом комплексної теми "Застосування фізико-хімічних методів для аналізу якості лікарських засобів, похідних фенолу, пурину та ароматичних амінів" (№ державної реєстрації 0101U003299).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка високочутливих, простих у виконанні спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських речовин, які вміщують у своїй структурі первинну аліфатичну аміногрупу: кислота глютамінова, аміналон, метіонін, гліцин, кислота амінокапронова, амбен, норадреналіну гідротартрат, ампіциліну тригідрат, амоксициліну тригідрат, пеніциламін, тауфон, а також солей слабких органічних кислот: барбітал-натрій, барбаміл, етамінал-натрій, кофеїн-бензоат натрію, натрію бензоат, сульфацил-натрій, норсульфазол-натрій, етазол-натрій, натрію пара-аміносаліцилат, натрію мефенамінат на основі застосування 1,3-диметилалоксану, 4-нітро, 4-бром та 3-нітропохідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму.

Для здійснення поставленої мети вирішувались такі задачі:

- встановити оптимальні умови кількісного утворення продуктів реакції 1,3-диметилалоксану з лікарськими речовинами, які вміщують первинну аліфатичну аміногрупу;

- встановити оптимальні умови кількісного утворення продуктів реакції похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з солями слабких органічних кислот;

- обчислити аналітичні показники чутливості реакцій;

- вивчити можливості застосування 1,3-диметилалоксану як детектуючого реагенту для лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою;

- визначити константи іонізації похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму і встановити взаємозв'язок з аналітичними показниками чутливості реакцій з лікарськими речовинами – солями слабких органічних кислот;

- вивчити хімічний склад і будову сполук, які утворюються в реакціях для подальшого можливого прогнозування способів аналізу лікарських речовин з досліджуваними реагентами.

Об'єкт дослідження. Лікарські речовин, які вміщують у своїй структурі первинну аліфатичну аміногрупу та солі слабких органічних кислот.

Предмет дослідження. Продукти реакцій лікарських речовин з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму.

Методи дослідження. Спектрофотометрія в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній області спектру, спектрометрія протонного магнітного резонансу (ПМР), хромато-мас-спектрометрія, тонкошарова хроматографія (ТШХ).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показана можливість застосування 1,3-диметилалоксану та похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму для якісного і кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин. Встановлені оптимальні умови реакції 1,3-диметилалоксану та похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з 21 лікарською речовиною.

Обчислені аналітичні показники чутливості реакцій 1,3-диметилалоксану з 11 лікарськими речовинами та похідних бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму з 10 лікарськими речовинами.

Вивчені детектуючі властивості 1,3-диметилалоксану до зазначених вище лікарських речовин із застосуванням метода ТШХ.

У результаті виконаних досліджень запропоновані нові, високочутливі, прості у виконанні методики кількісного визначення для 15 індивідуальних лікарських речовин та 64 прописів лікарських засобів промислового виробництва та виготовлених в умовах аптеки, що має важливе науково-практичне значення.

Способи визначення лікарських засобів захищені 2 деклараційними патентами та 1 авторським свідоцтвом на винаходи.

Практичне значення одержаних результатів. Розширено асортимент аналітичних реагентів для кількісного спектрофотометричного аналізу і розроблені методики якісного та кількісного аналізу 15 лікарських речовин як в індивідуальному вигляді, так і в лікарських формах заводського та екстемпорального виготовлення. За результатами наших досліджень Міністерством охорони здоров'я України для Державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів видано інформаційні листи "Кількісне визначення глютамінової кислоти в екстемпоральних лікарських формах" (вип.10, № 150-2003), "Кількісне визначення метіоніну в екстемпоральних лікарських формах" (вип.11, № 151-2003), методики

яких впроваджені в практику роботи лабораторій Державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів Запорізької (акт впровадження від 02.12.2003), Житомирської (акт впровадження від 11.11.2003), Миколаївської (акт впровадження від 06.11.2003), Одеської областей (акт впровадження від 03.12.2003).

Результати досліджень знайшли застосування в навчальному процесі при викладанні курсу фармацевтичної хімії на кафедрах фармацевтичних факультетів Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Одеського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


 
 

Цікаве

Загрузка...