WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози (автореферат) - Реферат

Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози (автореферат) - Реферат

Відмічалось значне покращення рухової функції слизової оболонки носа. До операції рухова функція слизової оболонки носа в першій групі склала 39,0 2,0, у віддалений період після хірургічних втручань – 26,0 2,0 (Р < 0,05), в другій групі – відповідно 38,0 1,9 і 29,0 2,0 (Р < 0,05).

Спостерігалось подальше зниження рН виділень носа. Якщо у віддалений період в першій групі рН склала 6,7 0,2, в другій – 6,8 0,2 (Р < 0,05), то до операції ці цифри дорівнювали відповідно 7,1 0,3 і 7,0 0,2 (Р < 0,05).

Температура слизової оболонки носа значно знижувалась в порівнянні з доопераційними даними. Так, до операції вона дорівнювала в першій групі 31,1 1,9 оС, в другій – 31,4 2,0 оС (Р < 0,05), у віддалений період – відповідно 28,0 1,0 оС і 29,0 1,0 оС (Р < 0,05).

В обох групах хворих спостерігались суттєві зміни в сторону нормалізації кількості нейтрофілів і клітин циліндричного епітелію в обох групах хворих порівняно з доопераційними даними (Р < 0,05).

В переважній більшості хворих (97,1% першої і 91,0% другої групи) нормалізувалась видільна функція слизової оболонки носа. Підвищеною вона залишилась у 2,9% осіб першої групи і у 9,0% - другої. Нормальна чутливість слизової оболонки носа виявилась у 94,2% осіб першої і у 81,0% - другої групи. Зниженою вона була у 2,9% пацієнтів першої групи і у 14,0% другої, підвищеною – відповідно також у 2,9% і у 5,0%.

У віддалений період спостерігається нормалізація чи покращення показників гемодинаміки тканин носа (Р < 0,05). Це відмічається у хворих обох груп, але в більшій мірі у осіб першої групи.

ВИСНОВКИ

 1. Розроблені методи ощадливих оперцій на перегородці носа значно підвищують ефективність хірургічного лікування хворих з її деформаціями. Їх можна виконувати при будь якому виді, локалізації, ступені, протяжності деформації. Ці методи ощадливих операцій на перегородці сприяють збереженню мукоціліарного кліренсу порожнини носа.

 2. Розроблений варіант місцевого інфільтраційного знеболення дозволяє оптимально індивідуально проводити знеболювання при кожному виду деформації перегородки носа.

 3. Запропонований спосіб ощадливої фіксації листків перегородки носа при її резекції з використанням пластинок з відбіленої рентгеноплівки і марлевих (ватних) кульок дозволяє надійно фіксувати перегородку в серединному положенні, по можливості уникнути негативних явищ, притаманних марлевій тампонаді носа.

 4. Доведено за допомогою низки клінічних методик, що використання судиннозвужувальних середників, рослинних олій, протиалергійних мазей, препаратів Піносолу (краплі в ніс, крем в ніс) в післяопераційному періоді забезпечує ефективне усунення явищ "післяопераційного" риніту на різних стадіях його перебігу.

 5. Застосування запропонованих ощадливих методик резекції перегородки носа дозволило досягти безпосередньо після операції покращення або відновлення носового дихання у 99,4% оперованих, нюху – у 97,4%. У віддаленому періоді покращення або відновлення носового дихання наступило у 98,9%, нюху – 97,9%.

 6. Ощадливі хірургічні втручання на перегородці носа позитивно впливають на функції слизової оболонки носа і її гемодинаміку. Так, після застосування запропонованих методик резекції перегородки носа у пацієнтів нормалізувався тонус артеріальних судин, який у віддаленому періоді становив 39,7 1,6% (норма 40,2 3,5%).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Запропонована методика ощадливих операцій на перегородці носа сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування деформацій перегородки при різних її видах.

 2. Хірургічний метод лікування запропонованим нами способом можна здійснювати звичайними інструментами, які використовуються при резекції перегородки носа. Метод простий у виконанні, не потребує ніякого додаткового обладнання і може бути застосований в любому випадку.

 3. Найбільш ефективним анестетиком для інфільтраційного знеболювання при підслизовій резекції перегородки носа в запропонованій модифікації є ультракаїн,

 4. Для досягнення більш ефективного знеболювання анестезію слід проводити індивідуально для кожного виду деформацій перегородки носа.

 5. Метод фіксації листків перегородки носа при її резекції з застосуванням пластинок з відбіленої рентгенівської плівки і марлевих (ватних) кульок є більш ефективним методом в порівнянні з марлевою тампонадою, його рекомендується широко застосовувати при підслизовій резекції перегородки носа.

 6. Застосування судинозвужувальних середників, рослинних олій, препаратів Піносолу (краплі в ніс, крем в ніс) сприяє досягненню більш ефективного лікування "післяопераційного" риніту при підслизовій резекції перегородки носа.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Протасевич Г.С., Ковалик А.П., Говда О.В., Гавура І.А. Тактика лікування хворих на хронічний гіпертрофічний риніт при наявності деформації перегородки носа // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.-2000.- №2.- С.108-109.

 2. Протасевич Г.С., Гавура И.А., Ковалик А.П. Анестезия ультракаином при подслизистой резекции перегородки носа // Вестник оториноларингологии.- 2001.- №4.- С.41-43.

 3. Ковалик А.П., Ковалик П.В., Протасевич Г.С. Спосіб корекції хрящового відділу перегородки носа при її дугоподібному викривленні. Деклараційний Патент на винахід. Украіна. №50522 А, МКВ А61В17/00. Виданий 15.10.2002. Бюл. №10.

 4. Ковалик А.П. До питання терапії хворих на вазомоторний риніт // Ринологія.- 2003.- №1.- С.85-87.

 5. Протасевич Г.С., Ковалик А.П. Тактика ощадливих операцій на перегородці носа при її викривленні // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2004.- №1.- С.67-69.

 6. Ковалик П.В., Протасевич Г.С., Ковалик А.П. Спосіб корекції перегородки носа при сигмоподібному її викривленні. Деклараційний Патент на корисну модель. Україна. № 7219, МКВ А61В17/00. Виданий 15.06.2005. Бюл. № 6.

 7. Протасевич Г.С., Гавура І.А.., Івашкевич Ю.Р., Вакіряк П.І., Бендера В.Я., Ковалик А.П. Підготовка хворих до підслизової резекції перегородки носа // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання: Щорічник.-К.: Книжково-журнальне видавництво "Тернопіль", 1997.-В.1, Ч.2.-С.389-391

 8. Гавура І. А., Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Ковалик А.П., Говда О.В., Глух Є.В., Панюк Л.М., Гербиш О.П. Класифікація деформацій перегородки носа //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль: Укрмедкнига; 1999.- В.4.- С. 227-232.

 9. Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Ковалик А.П., Глух Є. В., Говда О.В. Класифікація патології задніх відділів носа // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига.- 1999.-В.4.- С. 270-273.

 10. Протасевич Г.С., Ковалик А.П. Лікування хворих з утрудненням носового дихання, зумовленим одночасно патологією носа і носової частини глотки //Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 1999.- №5.- Додаток №2.- С. 97-99.

 11. Протасевич Г.С., Гавура І.А., Говда О.В., Ковалик А.П., Глух Є.В. Віддалені ускладнення підслизової резекції перегородки носа // IX з'їзд оториноларингологів України .- К.: Б.в., 2000. - С 126.

 12. Протасевич Г.С., Гавура І.А., Говда О.В., Ковалик А.П., Глух Є.В. Ускладнення під час підслизової резекції перегородки носа і безпосередньо після операції // IX з'їзд оториноларингологів України .- К.:Б.в., 2000. – С 127.

 13. Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Ковалик А.П., Герасим'юк А.В., Стахів О.В. Післяопераційне лікування хворих при підслизовій резекції перегородки носа //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – В. 6. – С. 53-54.

 14. Протасевич Г.С., Ковалик А.П., Ковалик П.В., Гавура І.А. Застосування препарату піносол краплі в ніс в лікуванні "післяопераційного" риніту при підслизовій резекції перегородки носа //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2002. - №3.-с.- С. 134.

 15. Протасевич Г.С., Ковалик А.П., Янюк А.В., Гавура І.А., Дужик У.Р. Застосування дицинону при підслизовій резекції перегородки носа //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига .- 2002. - В.7.- С. 85.

 16. Ковалик А.П., Протасевич Г.С., Захарко А.Я. Методика та порівняльна оцінка знеболення ультракаїном та новокаїном при підслизовій резекції перегородки носа // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003.- №1.- С. 42-45.

 17. Ковалик А.П., Протасевнч Г.С., Ковалик П.В., Береговий Д.Д., Чортківський Т.В., Янюк А.В., Мельник Я.С., Меуш О.П. Деформація задніх відділів перегородки носа і вазомоторний риніт // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003.- №1.- С.111- 112.

 18. Ковалик А.П., Остапченко В.П., Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Гавура І.А., Вівчар В.Я., Коцюба Б.Т. Внутрішньовенне знеболення при підслизовій резекції перегородки носа // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2004.- №3-с.- С.51.

 19. Ковалик А.П., Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Гавура І.А., Береговий Д.В., Білик Л.Є., Левчук В.А. Застосування назального крему "Піносол" в лікуванні "післяопераційного" риніту при підслизовій резекції перегородки носа // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2004.- №3-с.- С.52.

 20. Ковалик А.П., Ковалик П.В., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Говда О.В., Водовіз О.П., Янюк А.В., Береговий Д.В., Левчук В.А. Нюхова функція у хворих з деформацією перегородки носа // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004.- №1.- С.63-65.


 
 

Цікаве

Загрузка...