WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози (автореферат) - Реферат

Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка

КОВАЛИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

УДК: 616.212.5-007.24-06:616.211-008]-089.882

Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій

14.01.19 – оториноларингологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського

Науковий керівник: доктор медичних наук РФ, доцент

Протасевич Григорій Семенович,

Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я.Горбачевського, професор кафедри

оториноларингології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки України,

Безшапочний Сергій Борисович,

Українська медична стоматологічна академія, завідувач кафедри оториноларингології

доктор медичних наук, професор

Дємєнков Валентин Романович,

Луганський медичний університет,

завідувач кафедри оториноларингології

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця, кафедра оториноларингології.

Захист відбудеться 20 січня 2005р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26. 611. 01 Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України за адресою: 03057 м.Київ, вул. Зоологічна, 3.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України

Автореферат розіслано 18.12. 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук Шидловська Т.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Деформації перегородки носа зустрічаються досить часто в практиці лікаря оториноларинголога [Лайко А.А., 1998; Безшапочний Б.С., Заболотний Д.І., 1999, та ін.] і є однією з частих причин порушення носового дихання, нюхової, резонаторної, захисної функцій носа [Шеврыгин Б.В., 1971; Кицера А.Е., 1975; Тимен Г.Э. и соавт., 1998; Заболотний Д.І., Яшан О.І., 1999; Юнусов А.С., Богомильский М.Р., 2003; Williams P. et al., 1991, та ін.], а також інших змін в ЛОР-органах [Евдощенко Е.А. и соавт., 1990, 1992; Лайко А.А.,1998; Березнюк В.В., Соколенко Я.Б., 1998; Заболотний Д.І. і співавт., 1998; Безшапочний Б.С., Заболотний Д.І., 1999; Заболотный Д.И. и соавт., 2004; Мітін Ю.В., Криничко Л.Р., 2004, та ін.]. Однак до нинішнього часу багато питань даної проблеми залишаються невирішеними чи недостотньо вирішеними.

Єдиним методом лікування деформацій перегородки носа є хірургічний. Запропоновано багато способів і модифікацій хірургічних втручань на перегородці носа, з яких найбільше розповсюдження отримали класична підслизова резекція [Killian G., 1904], консервативні операції [Воячек В.И., 1921, 1922,1923,1924], підслизова резекція перегородки з наступною реімплантацією чотирикутного хряща [Чаргейшвили А.К., 1963; Демидов П.А., 1965; Миразизов К.Д., 1973; Кіцера О.О., 2000, та ін.]. Ці способи хірургічних втручань дозволяють надати перегородці носа правильне положення, що наближається до серединного. Однак спосіб класичної підслизової резекції перегородки травматичний, оскільки передбачає вилучення всієї викривленої перегородки, і, окрім того, він має ряд інших суттєвих недоліків: після операції перегородка нерідко флотує, призводячи до утруднення носового дихання через ту чи іншу половину носа; слизова оболонка перегородки піддається дегенеративним змінам типу гіпо- чи атрофії, на грунті яких можуть виникнути наскрізні перфорації; може з'явитись западання спинки носа; створюється м'яка перегородка, що є поганою опорою для зовнішнього носа; нерідко порушується нюх [Лебедевский Б.Н., 1963; Деменков В.Р., 1978; Миразизов К.Д., 1978; Головко В.В., Антонец А.А., 2000; Chűden H., 1976, та ін.]. Консервативні методи хірургічного лікування протипоказані при великих викривленнях і гребенях перегородки, при вузькій порожнині носа, при наявності в ній посттравматичних рубців, при цьому нерідко наступають рецидиви викривлення в післяопераційний період [Еланцев Б.В., 1959; Березнев А.В.,1969, та ін.]. Окрім того, способи циркулярної і часткової резекції передбачають вилучення значної частини хрящового відділу перегородки [Горбачевский В.Н. и соавт., 1991]. Спосіб резекції перегородки з реімплантацією хряща приховує в собі небезпеку таких ускладнень, як омертвіння, деформація чи зміщення пересадженого хряща [Паутов Н.А., 1927; Протасевич Г.С., 1980], цей спосіб неприйнятний при гіперплазії слизової оболонки носових раковин, реімплантат погано приживає у хворих на алергійний риніт [Курилин И.А., Федун Н.Ф., 1967, та ін.]. Тому цілком зрозумілим є бажання ринохірургів удосконалити техніку і розробити нові методи операцій на перегородці при її деформаціях [Тимен Г.Э. и соавт., 1998; Тишко Ф., Тишко Д., 2001; Косаківська І.А., Косаковський А.Л., 2002; Gill J.A., 1963; Tepan M.G., 1970; Papangelou L., 1972, та ін.].

В літературі зустрілись лише поодинокі роботи, присвячені вивченню дихальної і нюхової функцій при деформації перегородки носа. Недостатньо вивчався вплив підслизової резекції перегородки на вказані функції носа. Практично не вивчались функції слизової оболонки носа з врахуванням її гемодинаміки у хворих на деформацію перегородки і їх динаміка безпосередньо після операції на перегородці і у віддалений період.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі оториноларингології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського в рамках програми: "Профілактика форм остеопорозу та диференційований підхід до лікування" (шифр теми: УДК: 616.212.5-007.24-06:616.211-008]-089.882, № державної реєстрації 0101U001318).

Мета роботи. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з деформаціями перегородки носа шляхом розробки нових методів ощадливих операцій, скерованих на відновлення основних функцій носа.

Задачі дослідження.

 1. Дослідити функції слизової оболонки носа з врахуванням рівня її гемодинамічного забезпечення у хворих на деформацію перегородки і простежити їх динаміку безпосередньо після хірургічного втручання та у віддалений період.

 2. Розробити методику ощадливих операцій для кожного виду деформації перегородки носа.

 3. Розробити оптимальний варіант місцевого інфільтраційного знеболення для кожного виду деформації перегородки носа.

 4. Розробити спосіб ощадливої фіксації листків перегородки носа при її резекції.

 5. Розробити методику місцевого післяопераційного лікування на різних стадіях перебігу "післяопераційного" риніту.

 6. Дослідити ефективність запропонованих ощадливих методик резекції перегородки носа при її деформаціях на дихальну, нюхову фунції носа (безпосередньо після операції та у віддалений період).

Наукова новизна.

 • Вперше розроблено методику ощадливих операцій для кожного виду деформацій перегородки носа, яка дозволяє при будь якому ступені, локалізації, протяжності деформації, поряд з ліквідацією деформації, зберегти більшу частину перегородки, по можливості уникнути рецидиву викривлення перегородки в післяопераційний період і уникнути її дегенеративних змін в різні строки після операції.

 • Порівняння суб'єктивних даних місцевого інфільтраційного знеболювання при підслизовій резекції перегородки носа показало більш високу ефективність застосування ультракаїну перед новокаїном.

 • Розроблено оригінальний спосіб місцевого інфільтраційного знеболювання для кожного з видів деформації перегородки носа.

 • Розроблено оригінальний спосіб ощадливої фіксації листків перегородки носа при її резекції.

 • Розроблено оригінальну методику місцевого післяопераційного лікування на різних стадіях перебігу "післяопераційного" риніту.

 • Застосування РРГ показало, що при підслизовій резекції перегородки носа страждає місцевий кровообіг. При використанні запропонованих методик резекції перегородки носа, місцевий кровообіг відновлюється значно краще, ніж при класичній підслизовій резекції перегородки носа, що доведено вперше за допомогою низки клінічних методик.

 • За допомогою комплексу клінічних та електорофізіологіних методик доведена висока ефективність впливу запропонованих способів реконструкції деформацій перегородки носа на відновлення мукоціліарного кліренсу та місцевого кровообігу порожнини носа, а також дихальної і нюхової фунцій (безпосередньо після операції і у віддалений період).


 
 

Цікаве

Загрузка...