WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини (автореферат) - Реферат

Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини (автореферат) - Реферат

Двокомпонентні утворення, що вживають у чеській мові на позначення дерев та кущів, утворено за кількома моделями: 1) прикметник + іменник (babнjahoda,černjahoda,lesnн jahoda, ptač zob); 2) іменник + прикметник (borovice lesn, borovice horsk, bez čern, meruzalka zlat); 3) іменник + іменник (brusnice borůvka, svda dřn, borovice sosna, borovice limba).

Утворення назв за моделлю „прикметник + іменник" властиве, насамперед, народній номенклатурі. Роль прикметника у таких назвах – підкреслити певні зовнішні особливості рослини або ж подати її класифікуючу рису.

У розглянутих двокомпонентних дендрономенах прикметники найчастіше вказують на: а) колір рослини чи плоду: čern klen,ћlutэ zob,ћlutэ bodlбk, černjahoda, červen jahoda; б) особливості зовнішнього вигляду (у таких назвах часто відбито подібність рослини чи плоду до інших предметів): chlupat jahoda, kněžsk (pбnovy) čepičky, pančkov koruna; в) територію поширення (або походження) рослини: lesn jahoda, mořsk jahoda, zahradn jahoda, vlašsk ořech, česk jasmn, alpsk růže;г) їстівність чи неїстівність плодів (часто через асоціації з представниками тваринного світу): medvězie jahoda, ps jahoda,ptač zob, koňsk kaštan, had střešně.

За моделлю „іменник + прикметник" утворено одиниці сучасної чеської ботанічної номенклатури. На такі назви натрапляємо в науковій ботанічній літературі, у мові садівників: oliva voňav, borovice horsk, bez čern, citlivka stydliv, meruzalka zlat, citronk činsk. Ця група чеських дендрономенів є дуже численною, оскільки відносний прикметник, котрий входить до складеної назви, може вказувати на будь-яку особливість рослини. Найчастіше в назві відбито: а) колір рослини чи її плодів: topol bl, bez čern, borovice čern, jedle bělokor, angrešt zelenoplod; б) територію поширення (або походження) рослини: jedle kavkazskб, topol kanadsk, jeřb moravsk, malink lesn, jilm poln; в) зовнішні (або смакові) особливості плоду чи рослини: jalovec obecnэ, jalovec nнzkэ, jahodnнk velkoplodэ.

Шляхом поєднання двох іменників утворено дендрономени, що функціонують у науковій ботанічній номенклатурі: borovicesosna, borovice kleč, vrba jvа, citronнk limon, meruzalka rybнz. Обидва узгоджувані іменники в таких назвах мають єдине значення, тобто ні перший, ні другий складник не виконує атрибутивної ролі. Особливістю цього типу номінації є окреме використання щоденною мовою складників назви. Іноді вони називають різні денотати (напр., jeřab mišpulka, slivoň myrobaln, třešeň sakura), іноді є синонімічними (borovicesosna, vrba jнvа, citronнk limon, meruzalka rybнz).

Від дендрономенів утворено відносні та відносно-якісні (до них належать назви кольорів) прикметники. Їх оформлено за допомогою суфіксів -atэ(-natэ), -н, -nн, -nэ, -ovitэ, -ovэ (olљinatэ, jablonн, olivnн, hloћnэ, tшeљтovitэ, meruтkovэ).

При творенні зменшувальних назв рослин та їхніх плодів найбільш продуктивними є суфікси -ek, -k-a, -eиk-a, -iиk-a, -ink-a (-нnk-a) (topщlek, oшнљek, citrуnek, olivka, bшнzka, lнpeиka, vrbiиka, broskviиka, smrиinka, viљнnka). Значну кількість назв із відтінком зменшеності становлять лексеми спільнослов'янські. Запозичені слова, що входять до цієї лексичної групи, є загальновживаними в чеській мові назвами. Кількість збільшувальних назв (похідних від дендрономенів), засвідчених у сучасній чеській літературній мові, є дуже незначною – dubisko, buиisko, vrbisko (vrbovisko). Відтінок збільшеності цим словам надає суфікс -isko.

Від значної кількості чеських дендрономенів утворено похідні на позначення місцин, зайнятих рослинністю певного різновиду, та збірних назв дерев або кущів одного виду. Такі слова оформлено за допомогою суфіксів: -, -ov, -č, (-ič), -iště, -in-a, -inн, -ovč (-ovič), -ovin-a, -ice, -нk, -ovec, -ovisk-o, -oviště, -ovk-a, -ovn-a, -sk-o (-isk-o) (olšič, buč, jv, jasanina, vrbovč, borovč, březovн, smrkovina). Переважна більшість розглянутих назв, що використовують на позначення понять збірності, окрім kaљtanovн, angreљtн,cypřiš, rybzovna, мають праслов'янське походження.

Утворені від дендрономенів відносні прикметники, які перейшли до розряду якісних унаслідок їх метафоричного вживання, у сучасній чеській мові функціонують одночасно і як назви ознак предметів, і як назви відтінків кольорів: malinovэ kompot malinovэ svetr, broskvovэ dћem broskvov sukně, oranžovkůra– oranћovб pohovka, kaљtanovэ plod – kaљtanovй vlasy тощо. Назви кольорів, утворені від ботанічних номенів, – це семантично вмотивовані назви. Вони є виразними й образними, точніше називають колір означуваних предметів та явищ, оскільки їх утворено від назв об'єктивних реалій. Частина цих прикметників походить від власне чеських слів: malinov, jahodov, třešňov, višňov, meruňkov, borůvkov, ořechov, zimostrzov; частина – від слів іншомовного походження: oranžov, pomerančov, citrnov, olivov, rybzov, mimosov, pistбciovэ, kaљtanovэ.

Складні прикметники утворено способом основоскладання: так, від основ прикметників утворено назви bleděkvov, tmavоvišňov.

Окрему групу похідних утворень від назв плодів дерев та кущів становлять слова на позначення напоїв. Чеськими лексикографічними джерелами зафіксовано назви напоїв: rybzovka, malinovka, broskvovice, bergamotka, višňovice, višňovka, třešnice, jeřbnk, slivovice, jalovcovka, limonda, citronda, citronovka, oranžda тощо.

Більшість чеських назв на позначення алкогольних напоїв утворено від лексем слов'янського походження: borovička, jeřbnk, višňk, slivovice, slvovka, hruškovice, hruškovnk, jablečk, jablečnk, ořechovka, jdrovka та ін.; лише лексеми bergamotka, mandlovka та rybнzovka мають основу іншомовного походження. Від назв цитрусових, за походженням також іншомовних, утворено лексеми, що позначають безалкогольні напої: limonбda, citronбda, citronovka, oranћбda. Слова цієї лексичної групи оформлено за допомогою суфіксів -бd-a,-бk,-ic-e,-k-a, -nнk, -ovic-e, -ovk-a; найпродуктивнішими є -бd-a, -ovic-e, -ovk-a.

Лексика на позначення осіб (виконавців певної дії або роду занять), яка походить від назв дерев та кущів, є нечисленною. До неї належать відсубстантивні іменники jahůdkř, brusinkř, kaštanř, špkř, утворені за допомогою суфікса (-аř), найпродуктивнішого в чеській мові при утворенні назв осіб від назв предметів.

У висновках сформульовано результати дослідження, з яких найголовнішими є:

1. На підставі аналізу чеської наукової літератури, словників та періодичних видань визначено кількість чеських дендрономенів – 158 лексем. У результаті проведеного етимологічного аналізу з урахуванням даних попередніх досліджень установлено, що питомі назви становлять 57 % від загальної кількості (з них 47 % – слова праслов'янського походження, 10 % – власне чеські назви), запозичені – 53 %.

З'ясовано, що в складі ботанічної номенклатури чеської мови є: а) лексика, успадкована з праслов'янської мови, що стала основою для здавна відомих чеських назв, та слова, утворені на власне чеському мовному ґрунті ; б) лексика іншомовного походження. Запозичення, якими збагатилася дендронімна лексика чеської мови, – це, насамперед, назви греко-латинського, слов'янського (з української, російської, польської, сербсько-хорватської, верхньо-лужицької мов), романського (з італійської, французької, іспанської, португальської мов) та німецького походження.

2. Формування чеської ботанічної номенклатури відбувалося під впливом культурно-історичних процесів, що супроводжували становлення й розбудову всієї чеської мови. Фіксація чеських ботанічних номенів починається з ХІІІ ст. Назви рослин з'являються в більшості найдавніших чеських писемних пам'яток – у правничо-адміністративних та церковних текстах, рослинниках (травниках), гербаріях, словниках. Цілеспрямована розбудова ботанічної номенклатури як лексики наукової галузі відбулася в часи Національного відродження.


 
 

Цікаве

Загрузка...