WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Технологія ущільненого вирощування сої з кукурудзою на силос - Реферат

Технологія ущільненого вирощування сої з кукурудзою на силос - Реферат

Підготовка насіння

Насіння кукурудзи обов'язково протруюють. Щодо насіння сої, важливе значення має штучна його бактеризація. Найкращим способом є обробка Нітрагіном 634б, який сприяє утворенню бульбочок на корінні рослин і активнішому їх росту і розвитку. На гектарну норму насіння дають гектарну порцію натрагіну — 634б. Для розведення та прикріплення штамів бактерій замість води застосовуємо NaКМЦ. Сонячні промені згубно діють на бульбочкові бактерії, тому цю роботу обов'язково виконують у затінку. Обробити насіння сої можна на машинах ПС-10 для протруювання зерна, але перед цим його потрібно очистити від залишків пестицидів.

Сівба

Строк сівби кукурудзи з соєю припадає на кінець квітня або першу декаду травня, коли грунт прогрівається на глибині 4–5 см до температури 8...10°С. У виробничих умовах сівбу проводять широкорядним способом (45 і 70 см) переобладнаними сівалками ССТ-12Б та СПЧ-6 або СУПН-8. При міжрядді 45 см більша продуктивність у сумішки кукурудза + соя + люпин через ряд. При сівбі кукурудзи з соєю (два рядки + один рядок) перевагу має ширина міжрядь 70 см. За чергування двох рядків кукурудзи з одним сої високий ефект дає використання пневматичної начіпної сівалки СПЧ-6М, призначеної для пунктирного висіву насіння: насіння кукурудзи висівання через перший, другий, четвертий, п'ятий сошники, а сої — через третій і шостий. При розміщенні компонентів у спільних рядках використовують кукурудзяні сівалки, дообладнані спеціальним пристроєм для висівання двох культур через один сошник. В умовах достатнього зволоження західного Лісостепу краще робити спільне висівання останнім способом.

За рекомендаціями Хмельницької ДСГДС у господарствах західного Лісостепу кукурудзу висівають пунктирним способом сівалкою СПЧ-6М з міжряддями 70 см, норма висіву — 100 тис. схожих насінин/га. Сою висівають у рядки одночасно з кукурудзою за нормою 200 тис./га насінин.

Глибина загортання насіння кукурудзи при розміщенні компонентів у спільних рядках має становити 5–6 см, сої — 3–4 см, або разом на глибину 4–5 см.

Догляд за посівами

Для одержання дружних сходів культур та більш ефективної дії грунтових гербіцидів слід виконувати припосівне прикотковування. Потрібно також здійснювати боронування райборінками до появи сходів та після цього впоперек сівби або по діагоналі. Боронування посівів проводять у фазі появи проростків бур'янів та одне додаткове боронування — у фазі першого справжнього листка сої.

Перш ніж вирішити питання про досходові боронування ущільнених посівів кукурудзи з соєю, слід визначити повноту сходів обох компонентів і переконатися, що густота перевищує задану не менш як на 10%, а розміщення рослин рівномірне.

Кількість міжрядних культивацій залежить насамперед від засміченості й ущільнення грунту. Після появи сходів сої на широкорядних (45 та 70 см) посівах проводять перший міжрядний обробіток грунту на глибину 4–5 см культиваторами УСМК-5,4 і КРН-5,6 з однобічними плоскорізальними робочими органами (бритвами) або культиваторами КФ-5,4 і КФ-5,6. Дальший догляд за посівами полягає в систематичному розпушуванні міжрядь з поступовим збільшенням глибини до 6–8 см.

Захист посівів від бур'янів

Для зменшення негативного впливу бур'янів на продуктивність рослин спільного посіву кукурудзи з соєю заходи боротьби потрібно виконувати протягом 25 днів після появи сходів сої. Під ці посіви потрібно добирати попередники, на які вносили гербіциди проти багаторічних дводольних видів, що відзначаються особливою шкодочинністю, — насамперед осоту звичайного.

Нашими дослідженнями встановлено високу ефективність грунтових гербіцидів з негайним їх загортанням: Трофі 90, к.е. — 2,0 л/га; Харнес, к.е. —2,0 л/га; Харнес новий, к.е. — 2,0 л/га. Ацетал, Харнес, Харнес новий, Трофі надійні в токсикологічному та еколого-токсикологічному відношенні порівняно з іншими препаратами допосівного внесення.

В умовах переважаючого забур'янення дводольними бур'янами для обприскування посівів у фазі двох-трьох справжніх листків сої необхідно використовувати Базагран, в.р., у дозі 3,0 л/га або 1,5 л/га у два строки з інтервалом 12–14 днів.

Біологічна активність грунту під ущільненими посівами

Кореневі виділення сої та пов'язані з ними мікробіологічні і біохімічні процеси, що відбуваються в грунті, не тільки сприяють збільшенню загальної маси врожаю, а й поліпшують азотне живлення кукурудзи. Кількість мікроорганізмів у ризосфері пов'язана з видовим складом кормових культур. Соя позитивно впливала на мікрофлору ризосфери кукурудзи. Крім того, за ущільнених посівів мікробіологічні процеси відбувалися інтенсивніше, ніж у чистих посівах сої.

Ущільнені бобовим компонентом посіви відбиваються на чисельності агрономічно цінної мікрофлори. Нітрофікатори є однією з фізіологічних груп мікроорганізмів, що мінералізують органічну речовину грунту. У таких посівах чисельність бактерій, актиноміцетів, грибів та бацил була значно вища, ніж на одновидовому посіві кукурудзи.

Слід відзначити, що грунтово-біологічні процеси та їхні окремі ланки здійснюються за допомогою великого набору ферментів, дія яких вибіркова та специфічна. Грунтові ферменти, на відміну від інших живих організмів, є більш стійким фактором біологічної активності грунту. Визначення активності деяких ферментів дає змогу оцінити напрям процесів гідролізу вуглеводів, білків, фосфорорганічних сполук та інших продуктів розпаду загорнених у грунт органічних решток. Підвищену уреазну активність під спільним посівом слід розглядати як істотний фактор її азотистого обміну.

Збирання врожаю

Спільні посіви кукурудзи з соєю на силос збирають у фазі молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи та початку пожовтіння нижніх бобів сої за вмісту сухої речовини в силосній масі 25–27%. Збирання проводять силосними комбайнами. Механізоване збирання сумішок має певні особливості у зв'язку з різною висотою кукурудзи та сої. Щоб запобігти значним втратам зеленої маси, посіви з чергуванням рядків кукурудзи з рядками бобових доцільно збирати комбайнами впоперек напрямкові сівби. Висока якість збирання значною мірою залежить від умілого регулювання збиральної техніки (на низькому зрізі — до 10 см). Подрібнення силосної маси має становити 7–10 мм.


 
 

Цікаве

Загрузка...