WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Техніка і технологія прецизійного безгербіцидного вирощування цукрових буряків - Реферат

Техніка і технологія прецизійного безгербіцидного вирощування цукрових буряків - Реферат

Реферат на тему:

Техніка і технологія прецизійного безгербіцидного вирощування цукрових буряків

Цукрові буряки надзвичайно чутливі до різних чинників навколишнього середовища і грунтово-кліматичних умов. Характерними особливостями їх є міцна гичка і товстий стрижневий корінь, тому цукрові буряки — це тепло- і вологолюбна рослина. Незалежно від сорту, насіння цукрових буряків завжди невеликого розміру, тому успіх вирощування цієї культури значною мірою залежить від якості обробітку грунту, старанності підготовки насіннєвого ложа і точності розміщення в ньому по довжині рядка насіння. Коренеплоди цукрових буряків заглиблюються в грунт на 30—35 см, тому й потрібна однорідна структура грунту на всій глибині, без підошви та з рівномірно розподіленими в оптимальному співвідношенні органічними та мінеральними добривами, які активно сприяли б мінералізаційному процесові. Тому-то й успіх технології прецизійного (точного) безгербіцидного вирощування цукрових буряків закладається ще при збиранні попередника (озимої пшениці). Доцільно збирати озиму потоковим способом, щоб вивільнити поле від насіння дозрілих бур'янів. За збиранням озимої пшениці, коли верхній шар грунту ще не висушений, одразу ж проводять його лущення дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-10А або ЛДГ-15, ЛДГ-15А у два сліди на глибину 6—8 см; через 10—12 днів поле обробляють лемішними лущильниками ППЛ-5-25 або ППЛ-10-25 в агрегаті з важкими зубовими боронами, а в засушливу погоду — з кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6 або ЗККШ-6А. На сильно ущільнених грунтах для першого лущення застосовують дискові борони БД-10, БД-10А або БДТ-7,0, БДТ-7А, забезпечуючи добру якість роботи. Замість лемішного лущення можна провести розпушування грунту культиваторами-плоскорізами КПШ-5 або КПШ-9. Із появою сходів бур'янів дисковане поле розпушують на глибину 6—10 см культиваторами КПС-4 із боронами. Наприкінці вересня — у першій половині жовтня проводять оранку на глибину 28—32 см ярусними плугами ПЯ-3-35 або ПНЯ-4-40. Щоб не вирівнювати після ярусних плугів звальних гребенів і розвальних борозен, слід орати обертовими плугами вітчизняного виробництва ПННО-4-40, ПННО-8-40 виробництва ВАТ "Шепетівський з-д культиваторів" або іноземними (фірма "Лемкен" випускає навісні оборотні плуги "Опаль" і напівначіпні "Варі діаманд". Із зазначеним вище поліпшеним способом обробітку грунту напівпаровий різниться тим, що одразу після збирання озимих поле лущиться дисковими лущильниками або дисковими боронами у два сліди на глибину 6—8 см. Потім у серпні вносять органічні та мінеральні добрива й одразу приорюють на глибину 28—32 см агрегатом із боронами та котками. Із появою бур'янів і випаданням дощів поле перехресно обробляють культиваторами або важкими зубовими боронами, що забезпечує вирівнювання поверхні зораного поля (ріллі). З настанням зими й потребою у вирівнюванні ріллі поперек напрямку оранки проводять безполицеве розпушування на глибину 16—20 см плугами без полиць або лемішними лущильниками, культиваторами КПЭ-3,8А або КПШ-5 з одночасним внесенням аміачної води в грунт на зазначену глибину. У кожному господарстві доцільно застосовувати як поліпшений, так і полупаровий способи основного обробітку грунту. Це відкриває можливості раціонального використання техніки, вчасного застосування органічних та мінеральних добрив. Обрання основного способу обробітку грунту залежить від характеру забур'яненості поля, вологості, наявності удобрення, матеріально-технічної бази та інших організаційно-господарських можливостей господарства. Основою технології прецизійного безгербіцидного вирощування високих урожаїв цукрових буряків із мінімальними затратами праці та коштів є точне застосування заходів технології в органічному їх взаємозв'язку, висока якість проведення польових робіт в оптимальні агротехнічні строки та високопродуктивна робота машин. Дуже терміновою і відповідальною роботою, від вчасності та якості якої залежить успіх одержання дружних сходів і розвиток рослин на початку вегетації, є поверхневе розпушування грунту, яке проводять для збереження вологи. Як свідчать досліди та широка виробнича практика, краща якість ранньовесняного розпушування верхнього шару ріллі досягається за виконання всього заходу двома проходами агрегату: перший прохід широкозахватним агрегатом із борін ЗБЗТУ-1,0 у поєднанні з боронами ЗБП-0,6А та зчіпки С-18А або С-ІІУ і другий — агрегатом із шлейф-борін ШБ-2,5 у поєднанні з боронами ЗБП-0,6А або ЗОР-0,7 (райборінка) та зчіпки СІІУ. Така послідовність весняного розпушування має низку переваг перед боронуванням з одночасним шлейфуванням. Окремий агрегат із борін може бути застосований на 1—2 дні раніше, ніж складний, що сприяє швидкому дозріванню грунту і якіснішому розпушуванню під час другого проходу. Доцільно застосовувати для ранньовесняного обробітку грунту комбінований агрегат АРВ-8,1-01, який за один прохід створює дрібногрудкуватий шар грунту. Проте не допускається передчасний обробіток недозрілого грунту, що призводить до утворення великих грудок, які не піддаються дальшому подрібненню. Для проведення цих робіт використовують гусеничні трактори Т-150, ХТЗ-161/170. Рухаються агрегати під час проведення закриття вологи під кутом до напрямку оранки з швидкістю 6—7 км/год. Цей захід слід проводити в короткий термін (1—2 дні) і починати його, щойно грунт набуде здатності кришитися без залипання робочих органів. На полях із хвилястим рельєфом розпушування грунту проводять вибірково, із визріванням грунту на окремих ділянках поля. Після роздільного дворазового проходження агрегату чи одноразово — АРВ-8,1-01 поверхня поля має бути вирівняна, до дрібногрудкуватого стану грунту на глибину 1,5—2 см. За таких умов зменшуються втрати вологи, забезпечується рівномірне визрівання грунту і значно прискорюється проростання насіння бур'янів. Якщо після поверхневого розпушування грунту випали дощі, то боронування поля потрібно провести вдруге. Технологія обробітку грунту безпосередньо перед сівбою і вибір знарядь для її виконання залежить від грунтових і метеорологічних умов. Практика свідчить, що найкращі результати щодо вирівнювання поля, рівномірності глибини обробітку грунту, створення його дрібногрудкуватого стану на глибину 4—4,5 см і умов для загортання насіння у вологий шар грунту на однакову глибину забезпечують широкозахватні агрегати АРВ-8,1-02, просапні культиватори УСМК-5,4Б, укомплектовані стрільчастими лапами 1 чи просапними лапами-бритвами, в агрегаті із шлейф-боронами 2 ШБ-2,8М та легкими боронами 3 або боронами типу ВНІЦ-Р. Для обробітку грунту за середньої щільності та недостатньої вологості грунту культиватор УСМК-5,4Б(В) комплектують: стрільчастими лапами із робочим захватом 270 мм у поєднанні з ліво- і праворізальними із захватом 150 мм та двослідні пруткові котки з пасивними шлейфами. На передпосівному обробітку грунту агрегати рухаються під кутом 5—10° до напрямку сівби з розривом не більше 3—4 проходжень посівного агрегату. Завчасна підготовка ріллі, як це допускають деякі господарі, призводить до надмірної втрати вологи з верхніх шарів грунту. Тому знижується польова схожість насіння і сходи нерівномірно зріджуються. Досліди та виробнича практика свідчать, що оптимальні строки сівби (2—3 дні) мають вирішальне значення для одержання дружних і повних сходів. Кращим строком для сівби цукрових буряків є ранній, коли грунт розробляють без залипання робочих органів. Проте строки сівби насіння цукрових буряків насамперед залежать від погодних умов і вологості грунту. Якщо одразу після висівання насіння цукрових буряків пройшов дощ, то це може мати для польової схожості такі ж катастрофічні наслідки, як і висівання насіння в надто вологий грунт. Беручи до уваги цю особливість, принципово важливо враховувати, що цукрові буряки використовують короткий вегетаційний період, і все-таки краще, коли культура раніше сходить, утворює листкову поверхню і закриває міжряддя. Але й за надто ранньої сівби існує ризик заморозків, а пізнє висівання може призвести до зниження врожайності. Тому строки сівби визначають за фізичною зрілістю грунту, коли температура на глибині 10 см сягає 5...6°С, а верхній шар грунту добре кришиться і розробляється робочими органами культиватора. Запізнення із сівбою на один день зменшує врожайність коренеплодів на 0,6 т/га, а збір цукру — на 0,1—0,2 т/га, на п'ять—шість днів, — відповідно, 3—7 і 0,8—1,7 т/га. Перенесення строків збирання на пізніший період не компенсує зазначених втрат. Позитивні результати можна одержати й за більш ранніх строків сівби порівняно з оптимальними: якщо весна тепла, рілля з осені вирівняна, неущільнена і непозапливана. Щоб не вплинув негативно на енергію проростання насіння ще не зовсім прогрітий грунт, доцільно добирати насіння високої польової схожості та укладати під час сівби на глибину 2 см. Це надто важливо під час сівби на кінцеву густоту, адже цим визначається розміщення насіння в рядку, якість фракційного складу коренеплодів та їхні урожайність. Значна частина господарств для повнішого знищення бур'янів на полях, де висіватимуть буряки, застосовує пізні строки сівби. Це супроводжується дворазовою різноглибинною допосівною культивацією, що зумовлює пересихання родючого шару грунту і стійку тенденцію до зниження польової схожості насіння цукрових буряків (в окремі роки до 15—18%). У цьому разі слід сіяти дещо глибше, щоб насіння загорталося у вологе насіннєве ложе. Перед сівбою слід стежити за коливанням температури, аби вона не опускалася нижче 5°С, бо за 3°С насіння взагалі не проростає. Слід відстежувати той весняний період, коли температура поступово наростає, саме в такому середовищі насіння найкраще проростає і розвивається. Тому постійно слід намагатися сіяти цукрові буряки в оптимальний для вашої місцевості термін. Проте аж ніяк не слід поспішати сіяти в межах цього оптимального періоду, якщо для цього потрібно обробляти надто вологий і холодний грунт. "Вимучене" насіннєве ложе сприяє прилипанню та взаємодії насіння з грунтом, що спричиняє низьку польову схожість та незадовільні результати щодо врожаю. Кілька днів очікування на поліпшення погодних умов зазвичай виправдані, адже це сприяє якіснішому проростанню насіння і розвитку сходів. Основа насіннєвого ложа має знаходитися на глибині 2—4 або 4—4,5 см і складатися з шару подрібненого грунту, слід стежити за тим, щоб не відбувалося його утрамбовування. У цю зону (шар грунту) входить наральник сошника сівалки, тому слід під час обробітку грунту суворо додержуватись як зазначеної вище глибини (2—4 або 4—4,5 см), так і щільності насіннєвого ложа 1,1—1,2 г/см3. За перевищення щільності грунту — 1,3 г/см3 і недостатньої його вологості (нижче 20%) схожість насіння може знижуватися в 1,6—2 рази. У бурякосіючих господарствах України для сівби цукрових буряків з одночасним внесенням в рядки стартових доз гранульованих мінеральних добрив найбільшого поширення набули з вітчизняних машин універсальна пневматична сівалка СУПК-12, УПС-12 і з механічним висівним апаратом сівалки ССТ-12В виробництва ВАТ "Червона зірка", Кіровоград. Високі технологічні можливості виявлені у пневматичних сівалок точного висіву цукрових буряків без внесення в рядки мінеральних добрив: СТВ-12 виробництва АТ "Завод "Автоштамп," Олександрія, та СУ-12 "Оризон", Сміла. Остання висіває звичайне, каліброване і дражоване насіння, піддається регулюванню на ширину міжрядь від 30 см і більше. На замовлення сівалка СУ-12 обладнується механізмами для внесення мінеральних добрив у рядки цукрових буряків під час сівби. Із зарубіжних машин найбільшого поширення набули з пневматичними висівними апаратами сівалка "Мультикорн" фірми "Франц Кляйне" та "Оптіма", ФРН, які застосовують у господарствах без внесення мінеральних добрив у рядки. Пневматичну сівалку "Унісем" фірми "Сікам", Франція, використовують для сівби просапних культур (цукрових буряків, соняшнику, сої, ріпаку, бобів) з різною шириною міжрядь — від 45 до 55 см. Усі види каліброваного насіння, незалежно від форми та розмірів, здвоєними рядками висіває пневматична сівалка "Коррегт", Нідерланди, забезпечуючи економію насіння на 25% і підвищення врожайності на 30%. За тандемного розташування двох рам із начіпними посівними секціями сівбу з різною шириною міжрядь дає змогу проводити сівалка "Глорія", Югославія. Іноземні пневматичні сівалки забезпечують точну сівбу насіння цукрових буряків, соняшнику, кукурудзи, сої та бобових за допомогою унікальної висівної системи, яка гарантує високу якість роботи за розподілом насіння в рядках і глибиною його загортання в грунт. Особливості конструкції висівних апаратів пневматичних сівалок вітчизняного виробництва також забезпечують вищу рівномірність розміщення насіння за довжиною рядка порівняно із сівалкою ССТ-12В з механічними висівними апаратами. Наявність у пневматичних сівалках різних типів загортальних робочих органів істотно поліпшує виконання процесу загортання насіння в грунт. Це і спричиняє підвищення польової схожості насіння на посівах пневматичними сівалками порівняно із сівалкою ССТ-12В. Для сівби використовують насіння з вологістю не більше 14,5% із лабораторною схожістю не менше 90%, одноростковістю не менше 95% і вирівняністю не нижче 90%. За зазначеної вище лабораторної схожості на 1 м довжини рядка сіють не більше 12—18 насінин для дальшого механізованого формування густоти насадження і по 10—12 плодів у розрахунку на кінцеву густоту насадження. Сіють цукрові буряки 12-рядною сівалкою ССТ-12В на швидкості не більше 4,5 км/год, а пневматичними — 6 км/год. Зі збільшенням швидкості сівалок ССТ-12Б значно погіршується рівномірність і повнота заповнення комірок диска насінням і розподіл їх уздовж рядків за глибиною. В умовах спеки, суховіїв слід застосовувати допосівне закоткування на легких грунтах за пухкого складу грунту.


 
 

Цікаве

Загрузка...