WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Стан і основні напрями використання поновлюваних джерел енергії - Реферат

Стан і основні напрями використання поновлюваних джерел енергії - Реферат

Основним бар'єром на шляху розвитку біогазових установок в Україні є те, що наявні в Україні біогазові установки мають незначну питому величину виходу біогазу. Це пов'язано насамперед з тим, що їхні конструкції не передбачають ефективного перемішування зброджуваної маси, інокуляції вхідної маси, утримання анаеробної мікрофлори в метантенку. Питання теплової ефективності біогазових установок та економічної ефективності використання збродженого гною та посліду поки що не вирішено для установок промислового масштабу.

У концепції розвитку технічної біоенергетики в Україні чільне місце посідає проблема використання енергії із соломи. Котли на соломі в Україні продукують ВАТ "ЮТЕМ" (Київ), ВАТ "Бриг", ВАТ "Могилівський машзавод ім. С. М. Кірова", ЗАТ "Порцелакінвест (Київ), ВАТ "Макагротех" (м. Макарів Київської обл.), ВАТ "ЮТЕМ" продукує котли за ліцензією данської компанії "ЮТЕМ". Потужність у них — від 150 до 860 кВт. Вони пристосовані для використання пресованої соломи у великих рулонах і паках. Котли "ЮТЕМ" призначено для опалення ферм, теплиць, шкіл та інших об'єктів.

Для забезпечення ефективного використання соломи на енергетичні цілі слід виконати дослідження, створити належну інфраструктуру для пресування, перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання та подрібнення соломи, розробити й освоїти виробництво вітчизняних котлоагрегатів для спалювання соломи. Крім соломи, для одержання енергії доцільно використовувати деревину.

Головний недолік раніше розроблених концепцій розвитку енерговикористання побічної продукції рослинництва полягає у відсутності системного підходу, в їхній замкненості. Увага зосереджена переважно на підсистемі опалення виробничих і соціальних об'єктів, а не розглянуто можливості поліпшення енергозабезпечення зерносушарок, тепличних комплексів тощо. Запропоновано розробку та освоєння виробництва лише соломоспалювальних котлоагрегатів і не розкрито перспективи створення іншого теплоенергетичного обладнання. Нарешті, залишено без уваги особливості поєднання роботи всієї множини різнотипового обладнання (у тому числі серійного) в єдиній системі енергозабезпечення господарств.

У біоенергетиці пріоритетними є розробка біогазових установок для переробки різних видів сільськогосподарських відходів і рослинної біомаси, теплоенергетичного обладнання для спалювання соломи, відходів деревини тощо, а також розвиток технологій та обладнання для отримання рідкого біопалива.

Аналіз сучасного стану з використанням ПДЕ в країні дав змогу виокремити чотири основні групи чинників, що стримують широке впровадження поновлюваних джерел енергії у сільськогосподарському виробництві: соціально-психологічні, правові, фінансово-економічні та технологічні.

Попри певний прогрес у розробці технологій і обладнання для використання енергії вітру, сонця та біомаси, частка поновлюваних джерел в енергобалансі України незначна. Основними причинами такої ситуації є: брак науково обгрунтованої і взятої до реалізації національної програми розвитку поновлюваних джерел енергії в АПК України; відсутність загального компетентного керівництва дослідними та конструкторськими розробками ефективної техніки з урахуванням світового й вітчизняного досвіду та координації розробників, виготовлювачів і споживачів цього обладнання в Україні для ефективної інтеграції їхніх творчих, виробничих і фінансових можливостей; нестача інженерних і наукових кадрів, які комплексно володіють проблемою використання поновлюваної енергії і здатні вирішувати як технічні, так і екологічні та економічні проблеми; відсутність зацікавленості держави (підтвердженої законодавчо й фінансово) у впровадженні екологічно чистої поновлюваної енергії у сільське господарство та АПК України.

Вказані організаційні чинники разом із чисто технічними проблемами серйозно гальмують розвиток поновлюваної енергетики в Україні, хоча можливості її впровадження в сільськогосподарському виробництві майже безмежні.

Варто вжити заходів економічного характеру, спрямованих на підвищення зацікавленості потенційних споживачів у впровадженні ПДЕ, аж до пільгових кредитів і тарифів на електроенергію та прямих дотацій на виробництво й придбання техніки зацікавленими організаціями, господарськими колективами, фермерами.

Широке залучення в енергетичний баланс поновлюваних джерел — перспективний напрям, що забезпечує скорочення енергетичного дефіциту та охорону навколишнього середовища (див. табл. 3). Проте застосування таких поновлюваних джерел, як сонячна, вітрова, енергія біомаси, потребує проведення спеціальних досліджень з урахуванням кліматичних умов. Якщо ефективність застосування, наприклад, сонячної енергії у південних широтах країни не викликає сумнівів, то для північніших районів вона може бути досягнута за раціонального поєднання конструкційних, технологічних і організаційних факторів.

Найефективнішого використання поновлюваних джерел енергії і стабільного енергопостачання споживачів можна досягти за комбінованого вироблення електричної і теплової енергії та комплексного її акумулювання за поєднання з технологіями традиційної енергетики. Конструкції всіх видів обладнання для поновлюваних джерел енергії мають забезпечувати можливість їхньої паралельної роботи (комбінованого використання). Таке обладнання має працювати в автоматичному режимі без присутності обслуговуючого персоналу.

Враховуючи сказане вище, можна зробити такі висновки:

1. В умовах постійного зростання цін на традиційні енергоносії постає завдання забезпечити якнайширше залучення поновлюваних джерел енергії у паливно-енергетичний баланс країни. В Україні практичне використання поновлюваних джерел енергії становить доволі незначну частку в загальному енергоспоживанні, хоча енергетичний потенціал основних видів ПДЕ є доволі високим. Розвиток поновлюваних джерел енергії дає можливість підвищити рівень енергетичної безпеки завдяки використанню ПДЕ замість органічного палива; знизити негативний вплив на довкілля; мінімізувати локальні й глобальні екологічні проблеми; створити нові ринки товарів і послуг у сфері ПДЕ; здійснювати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у цій галузі тощо, що за максимального використання власного потенціалу країни дає змогу ефективно вирішувати загальні завдання сталого розвитку економіки.

2. Щоб широко впроваджувати поновлювані джерела енергії, найближчим часом для забезпечення більшої частини додаткових потреб в енергії на місцях потрібно конструкційно поліпшити наявне обладнання, збільшити його відповідність умовам використання, диференціацію за потужностями та схемами експлуатації, ніж це є нині.

3. В Україні широке впровадження поновлюваних джерел енергії стримує те, що у нас немає внутрішнього ринку вітчизняного обладнання й висока вартість отриманої енергії. Тому мають бути вжиті заходи економічного характеру, спрямовані на підвищення зацікавленості потенційних споживачів у впровадженні ПДЕ, аж до пільгових кредитів і тарифів на електроенергію і прямих дотацій на виробництво та придбання техніки зацікавленими організаціями, господарськими колективами, фермерами. Для економії енергетичних ресурсів і поліпшення екологічної обстановки в Державному бюджеті мають бути передбачені значні інвестиції в науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, в організацію виробництва високоефективного обладнання.

4. Активне залучення в енергетичний баланс АПК поновлюваних джерел енергії можливе лише після насичення ринку відповідним технологічним обладнанням. Тому потрібно розробити концепцію впровадження поновлюваних джерел енергії у сільськогосподарському виробництві та на її основі розробити державні програми створення відповідного обладнання.


 
 

Цікаве

Загрузка...