WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Селекційні перлини степу України - Реферат

Селекційні перлини степу України - Реферат

Реферат на тему:

Селекційні перлини степу України

В Україні за останні роки вченими селекціонерами і практиками племінних господарств створено перспективний генофонд свиней з підвищеними репродуктивними і м'ясними якостями.

Вагомий внесок в отримання очікуваних наслідків роботи належить відділу свинарства ІТСР ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" УААН, який веде поглиблену селекційно-племінну роботу на Півдні України з п'ятьма породами: українською степовою білою, українською степовою рябою, асканійським м'ясним типом української м'ясної породи, а також з породами дюрок і ландрас, — під науково-методичним керівництвом Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького УААН.

У цьому підрозділі на сьогодні і на перспективу розробляють новітні високоефективні методи розведення на базі новітніх досягнень селекції щодо створення нових ліній кнурів, родин свиноматок і типів, які б відповідали вимогам сучасних технологій виробництва.

Так, у селекції української степової білої породи посилено роботу із стабілізації високопродуктивних племінних стад з використанням у розведенні 20 ліній кнурів-плідників і 45 родин свиноматок, а також поглиблено селекційно-племінну роботу із створення нового материнського заводського типу на базі племзаводів "Асканія-Нова" (господарство-оригінатор), ДГ "Каховське", АТЗТ "Волна", СТОВА "Славутич" Херсонської області.

Заводський тип з високими материнськими якостями формується за цільовим стандартом, розробленим виходячи з досягнутого рівня продуктивності селекціонованих ознак у стаді племзаводу "Асканія-Нова".

Провідними показниками визначені багатоплідність, вирівняність гнізда, збереженість поросят у 2-місячному віці, від яких залежать й інші показники (кількість поросят у 2 місяці, маса гнізда при відлученні). Кількість поросят при народженні за цільовим стандартом — у межах 11,7–12 поросят на опорос, при відлученні — 11,0–11,5 голів і при масі гнізда у 2 місяці на рівні вимог класу еліта та збереженні поросят у 2-місячному віці не нижче 95%. Відгодівельні та м'ясні якості — на рівні вимог класу еліта (оцінка в умовах господарства).

Обов'язкові вимоги при створенні материнського заводського типу: відбір тварин з міцною конституцією, густою оброслістю, міцними кінцівками (особливо задніми), міцним копитним рогом та добре виповненими окостами.

Новий материнський заводський тип створюється на внутріпородній основі із залученням поліпшених ліній Арсеналу, Аспекту, Крону, виведених з "прилиттям крові" породи ландрас та ліній Асканійця, Бериславця, Мирного — внутріпородного походження в українській степовій білій породі свиней. Генеалогічну структуру типу представлятимуть родини маток: Арсенальна, Алея, Лучиста, Лазурна, Кронка, Азбука, Арка, Акція, Бериславка, Басня, Берізка, Мирна, Мастериця, які належать до названих вище ліній.

До складу нового заводського типу вже відібрано 78 кнурів і 360 свиноматок. Усі кнури-плідники за показниками розвитку належать до класу еліта-рекорд (15%) і еліта (85%). Вони перевершують вимоги класу еліта за живою вагою та довжиною тулуба на 5–8%.

Селекційне стадо племзаводу "Асканія-Нова", за даними бонітування 2003 року, має такий рівень продуктивності: багатоплідність — 11,7 поросят на опорос, кількість поросят у 2 місяці — 10,8 голів, маса гнізда при відлученні — 201 кг, збереженість поросят у 2 місяці — 92%.

Дочірнє стадо племзаводу ДГ "Каховське" по 170 основних свиноматках має багатоплідність 11,1 поросят на опорос, кількість поросят у 2 місяці — 10,3 голів і масу гнізда у 2 місяці — 184 кг. У провідній групі свиноматок (кількістю 100 голів) ці показники, відповідно, становлять: 11,8; 10,8; 206; 92.

Стадо племзаводу СТОВА "Славутич" також має високий рівень репродуктивних якостей: багатоплідність по провідній групі маток (80 голів) — 12 поросят на опорос, маса гнізда при відлученні — 216 кг, збереженість поросят у 2 місяці — 93%.

Дочірнє стадо (племзавод АТЗТ "Волна") має багатоплідність основного стада (100 маток) — 11,4 поросят на опорос і масу гнізда при відлученні —194 кг, а по провідній групі маток, відповідно, — 11,7; 206. Збереженість поросят у 2 місяці — 91%.

Відтворні якості кнурів-плідників нового заводського типу оцінені за продуктивністю спарованих з ними свиноматок.

Багатоплідність по всіх лініях становить 11,8 поросят на опорос.Особливо відзначились кнури ліній Арсеналу, Крону, Аспекту, Асканійця, Бериславця (Ііm. 12–17 поросят на опорос).

Як у стаді базового господарства, так і дочірніх стадах отримані кращі поєднання: Арсенал 265 х Лазурна 226, Мирний 455 х Арка 482, Аспект 443 х Мастериця 498, Крон 451 х Арка 486, у яких показники багатоплідності становили від 13 до 17 поросят на опорос.

У проведеній селекції за відтворними якостями приділяється велика увага відгодівельним і м'ясним якостям ліній та міжлінійних поєднань.

Рівень відгодівельних якостей тварин нового типу: середньодобовий приріст — 736 г, вік досягнення ваги 100 кг — 185 днів, витрати корму на 1 кг приросту — 3,78 к. о., що в середньому відповідає вимогам класу еліта.

За показниками м'ясних якостей (довжина напівтуші — 98 см, товщина сала на рівні 6–7-го ребра — 28 мм, площа "м'язового вічка" — 33,60 см ) тварини нового типу відповідають вимогам класу еліта і наближаються до генотипів м'ясних порід (II група бонітувальної шкали).

Таким чином, створення нового материнського типу в українській степовій білій породі сприяє поліпшенню основних напрямів селекції в породі за відтворними, відгодівельними та м'ясними якостями, а також отриманню більш перспективних генотипів за цінними селекційними ознаками.

Удосконалення української степової рябої породи ведеться за 9 лініями кнурів-плідників та 12 родинами свиноматок і спрямоване на використання цілого комплексу факторів щодо підвищення розвитку і продуктивності тварин: інтенсивний відбір на основі оцінювання за фено- і генотипом, оцінки комбінаційної здатності ліній, гомогенний добір, організація оптимальних умов вирощування молодняку.

Тварини цієї породи характеризуються міцною конституцією, довгим тулубом, добре виповненими окостами. Жива вага дорослих кнурів — 320–330 кг, довжина тулуба — 180–185 см, свиноматок, відповідно, — 220–250 кг; 160–165 см; багатоплідність — 10–11 поросят. Від них отримують ніжне, смачне, соковите м'ясо з добрим співвідношенням триптофану та оксипроліну (БЯП — 8,6–10,4). При відгодівлі підсвинки живої ваги 100 кг досягають у віці 180–185 днів при середньодобових приростах 700–750 г і вище та витраті кормів на 1 кг приросту 3,60–3,90 к. о.

У породі створені нові лінії: Реалу і Рифу з "прилиттям крові" породи ландрас, Радію — з "прилиттям крові" породи дюрок (автори: М. Михайлова, В. Явіщенко, В. Новіков). Планується для підвищення гетерозиготності в породі створити нову лінію на основі інтродукції нового генетичного матеріалу, близького до української степової рябої породи за типом та напрямом продуктивності (зокрема, "прилиття крові" миргородської породи). Такий підхід дасть змогу зберегти фенотипову схожість помісей і одержати із генетично різнопорідних джерел досить контрастні пари алелей, здатних проявити ефект наддомінування і, таким чином, сприяти підвищенню продуктивності нових генотипів.


 
 

Цікаве

Загрузка...