WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Особливості захисту кукурудзи від західного кукурудзяного жука — Diabrotica virgifera virgifera Le Conte - Реферат

Особливості захисту кукурудзи від західного кукурудзяного жука — Diabrotica virgifera virgifera Le Conte - Реферат

Останніми роками фірмою "Монсанто" виведено генетично модифіковані (ГМ) сорти кукурудзи, стійкі проти ЗКЖ. Оцінка їх на дослідних ділянках в штаті Індіана засвідчила певну їхню стійкість проти цього шкідника. Так, на контрольних рядках кукурудзи пошкодження коренів у середньому становило 5,9 бала (за 6 бальною шкалою), а на генетично модифікованих сортах цей показник становив 3,1 бала. На ділянці із звичайними сортами кукурудзи, де були внесені грунтові інсектициди, пошкодження коренів оцінювалось у 2,2–2,7 бала.

Подібні результати було одержано й у штаті Іллінойс на дослідному полі поблизу Урбани, де на контролі пошкодження коріння кукурудзи оцінювалося в 5,8 бала, а на ГМ кукурудзі — 3,15 бала. Отже, у ГМ-сортів, хоча і зменшується пошкодженність коріння личинками ЗКЖ, повної стійкості не встановлено.

Спроби методами генної інженерії отримати трансгенні лінії кукурудзи, стійкі проти ЗКЖ (здатні продукувати токсин CRY 3 Bt, аналогічний тому, що синтезують бактерії Bacillus thuringiensis var. tenebrionis), поки що очікуваних результатів не дали — ступінь стійкості виявився недостатньо високим. Причина в тому, що токсини виробляються в хлоропластах, тоді як личинки живляться корінням, де хлоропласти практично відсутні. У результаті значна кількість личинок, яка живиться цією кукурудзою, виживає, а імаго, що розвивається з цих личинок, ні чим не різняться з тими, які розвивалися на звичайній кукурудзі. Також було зафіксовано, що імаго після відродження потребує додаткового живлення, а за живлення на трансгенних рослинах гине, не встигаючи відкласти яйця. Тому генетично модифіковані рослини ефективні тільки для регуляції чисельності дорослих особин.

Додатково виникло питання: чи буде тривалим такий метод захисту кукурудзи, сої тощо. У результаті було розроблено імітаційну модель динаміки популяції та генетики D. virgifera. На першій стадії досліджень за допомогою моделі оцінювали тільки плани управління резистентністю до трансгенної кукурудзи. Експресія алелей у ЗКЖ і норма токсину в рослині кукурудзи — два найважливіші чинники, які впливають на розвиток резистентності. Домінантна алель резистентності сприяє швидкій еволюції резистентності до трансгенної кукурудзи, водночас рецесивна алель її стримує. Отже, ГМ-рослини не забезпечать стійкості проти імаго ЗКЖ і є ненадійним інструментом обмеження чисельності шкідника.

Коли вирощування кукурудзи відбувається без застосування сівозміни, захистити рослини й врожай від ЗКЖ без використання інсектицидів неможливо. За хімічного методу захисту кукурудзи слід мати на увазі те, що застосовувати інсектициди потрібно у два періоди життєдіяльності ЗКЖ: розвиток личинки та життя імаго. Оскільки ці стадії розвитку проходять у різних умовах навколишнього середовища, то технологія застосування препаратів проти них різна. Личинки розвиваються у грунті. Технологія захисту кукурудзи проти них це: передпосівне протруювання насіння, внесення інсектицидів у грунт під час сівби, після сівби або під час проведення культивації.

Найкращий досвід застосування інсектицидів проти ЗКЖ набутий у США. Там у боротьбі з личинками шкідника використовували такі інсектициди: Ацтек, 2,1 гран. (tebupirimphos+cyfluthrin), Каунтер CR (terbufos), Форсе, 3 гран. (chlorethoxyphos), Лорсбан, 15 гран. (chlorpyriphos), Регент, 4 к.с. (fipronil). За використання препаратів витрати на обробку одного гектара становили від $43,7 (Фортрес) до $52,8 (Форсе). Найбільший приріст урожаю і найбільша окупність були за застосування Лорсбану.

З появою ЗКЖ на Європейському континенті виникла потреба у пошуку ефективних інсектицидів щодо цього шкідника в нових умовах його життєдіяльності. Тому з моменту появи ЗКЖ у колишній Югославії одразу ж розпочали пошук ефективних інсектицидів. Проводили випробування таких препаратів, як Талстар, 10 к.е., за норми 1 та 1,5 л/га методом суцільного обробітку; Аріба, 2,1 гран. у нормі 6 і 8 кг/га; Каунтер, 5–25 кг/га, Талстар, 10 к.е., методом внесення в рядки; Круізер 350 FS в нормі 0,6 і 0,9 л/га та Гаучо 350 FS у нормі 1 л /100 кг, для обробітку насіння. Відзначена ефективність препаратів Каунтер, 5 гран. і Аріба 2,1 гран. у нормі 8 кг/га. Непогану ефективність виявив препарат Круізер 350 Р8. Вважають, що досліджувані інсектициди можуть бути застосовані проти личинок ЗКЖ.

Застосування хімічних засобів захисту рослин для боротьби з личинками є найрезультативнішим за внесення їх у грунт водночас із висіванням кукурудзи з правого і лівого боку від ряду загальною шириною 15 см і — закриттям їх тонким шаром грунту на 1–2 см. Найефективнішими були Каунтер G-5, Арріво 2,1 G, Тімет G-5, Талстар 10 % к.е. Також високою була ефективність обприскування рослин кукурудзи смугою 25–30 см Талстаром і Фураданом під час проведення першої культивації та внесення гранул Каунтера за сівби на відстані 7–8 см від рослин.

В Угорщині було встановлено високу ефективність препаратів за внесення їх під час культивації (таблиця).

Під час протруювання насіння була використана 5-разова доза, яка дозволена для застосування. Висівання проводили 25 квітня, культивацію — 23 травня 2003 р. Перші личинки відродилися 27–28.05. Безпосередню ефективність визначали за кількістю розвинутих на рослинах імаго в садках, що були встановлені над ними, а опосередковану ефективність — за пошкодженням кореневої системи за 6-бальною шкалою Айова та за кількістю виляглих рослин.

Проведені дослідження засвідчили, що, завдяки застосуванню інсектицидів, можна значно зменшити кількість імаго на рослинах і зменшити шкодочинність личинок. Проте передпосівне протруювання насіння кукурудзи, порівняно з внесенням інсектицидів у грунт, було менш надійним у захисті культури від личинок ЗКЖ.

Останнім часом фірма Вауег СгорSсіеnсе запропонувала новий препарат Пончо (д.р. — клотіанідин) для протруювання насіння кукурудзи проти всіх важливих шкідників, включаючи й види Diabrotica. Витрата препарату становить 1,25 мг діючої речовини на одну насінину. Пончо є коренево-системним інсектицидом, що проникає в рослину через проростаючий корінь. Ефективність Пончо підтверджена в Угорщині, Хорватії та Італії. Крім того, Пончо в США виявився ефективним у боротьбі проти важливих шкідників кукурудзи: дротяників (Agriotes spp.), шведської мухи (Oscinella frit) тощо із застосуванням 0,5 мг на одну насінину.

Дуже важливим є проведення боротьби проти імаго ЗКЖ як превентивний захід захисту проти личинок наступного року. Слід обробляти ті поля, які наступного року будуть відведені під висів кукурудзи, якщо на них чисельність жуків у середньому понад 2 екземпляри на одну рослину.

Зменшення чисельності популяції ЗКЖ в Італії було досягнуто інсектицидною обробкою усіх полів кукурудзи проти імаго препаратом Дурсбан із нормою витрати 1,1 кг/гектар.

Непогані результати продемонстрував і препарат Інвайт (діюча речовина — кукурбітацин) в суміші з препаратом Діабро СS ( діюча речовинна — хлорпірифос).

Використання інсектицидів проти жуків являє певні труднощі, які пов'язані з висотою рослин, оскільки обприскування варто проводити, коли кукурудза вже зацвітає. Тому здійснити цю операцію можна лише за наявності спеціальної наземної апаратури на базі висококліренсних ("мостових") тракторів або з використанням авіації.

З огляду на розтягнутий період льоту жуків ефективним є проведення двох обробок проти шкідника. Першу варто провести перед початком відкладення яєць самицями (кінець липня — початок серпня), повторну — через 2–3 тижні залежно від тривалості дії препарату. У період цвітіння кукурудзи обробки дозволено проводити лише препаратами й за технологіями, безпечними для бджіл. Безпечні для бджіл препарати — Моспілан 20 SР, Банкол 50 WР, а останніми роками почали використовувати Інвайт ЕС + Діабро СS. Тривалість їхньої дії — 10–14 днів. Після відцвітання волоті часто застосовували препарат Парашут СS, тривалість дії якого становить 3 тижні, він найефективніший і проти бавовникової совки. Проти жуків та проти бавовникової совки і кукурудзяного метелика були ефективні такі препарати, як Діабро СS, Данадим 40 ЕС і Хінтоп.

В Україні перелік хімічних препаратів, дозволених до використання на кукурудзі, доволі обмежений: препарат Карате Зеон — проти імаго і Круізер — проти личинок ЗКЖ. Проведені нами дослідження щодо впливу препарату Карате Зеон підтвердили його високу ефективність. Так, перед обробкою кількість відловлених комах на одну пастку (за її експозиції сім днів) становила 160 екземплярів. За обліків через тиждень після обробки кількість відловлених жуків у чотирьох пастках на ділянці становила сім екземплярів, тобто менше двох екземплярів на пастку, тоді як на контрольній необробленій ділянці на одну пастку було відловлено понад 200 екземплярів.

Враховуючи наведене вище, можна зробити такі висновки

1. Найдоступнішим і економічно вигідним методом захисту кукурудзи від ЗКЖ є запровадження 4-пільної сівозміни.

2. На зменшення чисельності ЗКЖ значною мірою впливають строки висівання кукурудзи. Пізні висіви кукурудзи сприяють загибелі значної частини личинок ЗКЖ.

3. Генетично модифіковані рослини кукурудзи не забезпечують захисту від ЗКЖ.

4. За вирощування кукурудзи в монокультурі слід застосовувати хімічний метод захисту, який забезпечує значне зниження чисельності ЗКЖ. Проте в Україні дозволено використовувати лише препарат Карате Зеон — проти імаго і Круізер — проти личинок ЗКЖ.


 
 

Цікаве

Загрузка...