WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Органічне сільське господарство - Реферат

Органічне сільське господарство - Реферат

Реферат на тему:

Органічне сільське господарство

Українські чиновники й науковці, не кажучи вже про пересічних споживачів продуктів харчування, не мають чіткого розуміння того, що ж являє собою органічне сільське господарство. А не розуміючи термінів, ми не зрозуміємо і самого предмету.

Нині в світі зростає попит на якісні та безпечні продукти харчування, а особливої популярності останнім часом набувають так звані органічні продукти. Україна теж не стоїть осторонь цих процесів: спостерігається зацікавленість як малих, так і великих сільгосппідприємств виробництвом саме органічної продукції, розпочалось формування інфраструктури органічного виробництва (створюють громадські організації для підтримки "органічного руху" й асоціації виробників органічної продукції), зрушив із місця процес розробки нормативної та законодавчої бази для підтримки цього напряму сільгоспвиробництва.

І все ж слід зазначити, що українське суспільство ще дуже мало знає про те, що саме мається на увазі, коли йдеться про "органічний рух", "органічне сільське господарство", "органічний спосіб виробництва" та "органічні продукти харчування". Щодо цих визначень немає порозуміння навіть серед науковців, не кажучи вже про сільгоспвиробників, переробників сільгосппродукції, виробників продуктів харчування, споживачів та урядовців. Складається враження, нібито всі зацікавлені в розвитку цього напряму аграрного виробництва, але спілкуються між собою різними мовами. При цьому часто поєднують принципово різні поняття або одне й те саме називають різними іменами. Тому в дискусіях лунають такі терміни, як "натуральні продукти", "екологічно чисті продукти харчування", "біопродукти"; або можна побачити, наприклад, таку назву науково-практичного семінару: "Біологічне землеробство — запорука органічного виробництва та здоров'я нації".

Отже, щоб з'ясувати походження та значення таких виразів, як "органічне сільське господарство" та "органічні продукти"1, спочатку треба зробити невеликий екскурс в історію.

Усвідомлення людством зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсифікації сільського господарства стимулювало розробку різноманітних альтернативних методів сільськогосподарського виробництва, які грунтуються на глибшому розумінні процесів, що відбуваються в природі; спрямовані на поліпшення структури грунтів; відтворення їхньої природної родючості; сприяють утворенню екологічно стійких агроландшафтів та краще відповідають життєвим інтересам суспільства. До таких альтернативних методів можна зарахувати точне землеробство (Precision Farming), біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic Agriculture), технології використання ефективних мікроорганізмів або ЕМ-технології (Effective Microorganism Technologies), маловитратне стале землеробство (LISA — Low Input Sustainable Agriculture) та багато інших. У цьому ж переліку можна згадати й органічне сільське господарство (Organic Agriculture або Organic Farming)2.

Проте, на наш погляд, не можна зводити органічне сільське господарство лише до методів сільгоспвиробництва без застосування синтетичних пестицидів та традиційних мінеральних добрив, тобто до використання певних технологічних прийомів. Але так сталося, що протягом багатьох років формувалося саме таке — спрощене — розуміння. Слід, однак, зазначити, що воно є не визначенням органічного сільського господарства, а, швидше, однією з ознак цього соціально спрямованого та дружнього природі типу сільськогосподарської діяльності.

На жаль, єдиного загальноприйнятого визначення органічного сільського господарства наразі немає. Їх існує кілька, і ми наведемо деякі з них:

- "Органічне сільське господарство — це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або значною мірою обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів під час відгодівлі тварин. Така система максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини та на механічному обробітку грунтів і біологічних засобах боротьби із шкідниками для підвищення родючості й покращання структури грунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин та боротьби з бур'янами й різноманітними шкідниками" (Група досліджень із органічного землеробства Департаменту сільського господарства США, 1980 р.)

- "Органічне землеробство — це система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність грунтів. Вона базується на мінімальному використанні неприродних (штучних) сировини й матеріалів та агротехнічних прийомах, які відроджують, підтримують і поліпшують екологічну гармонію" (Колегія з національних стандартів органічної продукції Департаменту сільського господарства США, 1995 р.)

- "Органічне сільське господарство — це цілісна система виробничого менеджменту, яка підтримує та покращує "здоров'я" агроекосистем, включаючи біорізноманіття, біологічні цикли й біологічні властивості грунтів. При цьому особливе значення та преференції надають використанню місцевих (локальних) ресурсів замість застосування витратних матеріалів неприродного походження. Це досягається (де можливо) шляхом застосування агрономічних, біологічних та механічних методів замість використання синтетичних матеріалів для забезпечення сталого функціонування агросистеми" (Комісія Кодекс Аліментаріус Продовольчої сільськогосподарської організації/Всесвітньої організації охорони здоров'я, 1999 р.)

- "Органічне сільське господарство — особливий вид управління господарством, який характеризується турботою про всі компоненти навколишнього середовища способом запровадження обмежень або заборони використання речовин чи агроприйомів, що негативно впливають на довкілля, псують або забруднюють навколишнє середовище, підвищують ризики в продовольчому ланцюзі" (Закон Чеської Республіки "Про органічне сільське господарство", 2000 р.)

- "Органічне сільське господарство — це системи сільськогосподарського виробництва, основна мета яких — оптимізація виробництва якісних продуктів без використання штучних або синтетичних добрив, пестицидів чи інших хімікатів. Головний акцент при цьому робиться на збереженні довкілля для майбутніх поколінь, використанні поновлювальних ресурсів, енергозберігаючих технологіях, збереженні родючості грунтів, захисті водних ресурсів та навколишнього середовища в цілому. Виробничі цикли повинні бути (наскільки це можливо) замкнуті, з мінімальним викоростанням певних дозволених зовнішніх чинників. Мета таких систем — сталість" (Міністерство сільського господарства та розвитку сільської місцевості Ізраїлю, 2001 р.)

- "Органічне сільське господарство — сільськогосподарське виробництво на органічному сільгосппідприємстві, яке ведуть відповідно до принципів сталого розвитку, підтримують та стимулюють природні механізми сільськогосподарського виробництва шляхом використання природних матеріалів, воно гарантує підтримання родючості грунтів та здоров'я рослин і тварин" (Закон Республіки Польща "Про органічне сільське господарство", 2001 р.)

- "Органічне землеробство об'єднує всі сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції. В основі таких систем лежить використання локально-специфічної родючості грунтів як ключового елемента успішного виробництва. Такі системи використовують природний потенціал рослин, тварин, ландшафтів і спрямовані на гармонізацію сільськогосподарської практики та навколишнього середовища. Органічне землеробство суттєво зменшує використання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів) способом обмеження застосування синтезованих хімічним шляхом добрив, пестицидів і фармпрепаратів. Замість цього, для підвищення врожаїв та захисту рослин використовують інші агротехнологічні заходи й різноманітні природні чинники. Органічне землеробство потребує дотримання принципів, які обумовлені місцевими соціально-економічними, кліматичними та історико-культурними особливостями" (Міжнародна федерація органічного руху (IFOAM), 2002 р.).

Отож, усі ці визначення мають як спільні, так і відмінні ознаки. До спільних насамперед належить дружність до природи. Відмінності полягають у тому, що наголос робиться або на виробничому, або на управлінському аспекті, тобто під органічним сільським господарством розуміють або виробництво продукції за певними технологіями, або управління (менеджмент) таким виробництвом. На нашу думку, кажучи про органічне сільське господарство, краще вести мову про систему, яка включає в себе як виробничі цикли, так і управління й базується на певній ідеології.

Основи цієї ідеології заклав Рудольф Штейнер (Австрія), а в подальшому розвинули Масанобу Фукуока та Мокіші Окада (Японія). Останній вважав, що сільське господарство має вирішувати такі завдання:

- пропонувати продукти харчування, що не тільки підтримують життєдіяльність, а й поліпшують здоров'я людей;

- бути економічно вигідним для виробника й споживача;

- виробляти продукти в кількості, достатній для задоволення потреб зростаючого народонаселення;

- не порушувати біологічної рівноваги в природі, бути екологічно безпечним;

- використовувати досить прості, стабільні й доступні методи та засоби ведення господарства.

У цій ідеології наріжним каменем є усвідомлення себе часткою Природи й розуміння потреби жити в злагоді з нею. Тобто можна сказати, що екологічне мислення формує світогляд та спосіб життя людини. Саме наявність такого екологічного світогляду впливає на свідомий вибір людиною-виробником толерантних до Природи методів та прийомів ведення сільськогосподарської практики. Таким чином, технологічна сторона питання є вторинною, а на першому місці стоїть все ж таки світогляд людини (виробника, переробника, споживача).

Виникає запитання: чи є різниця між, наприклад, "органічним", "екологічним" та "біологічним" землеробством? Тобто наскільки коректні використання термінів "екологічний" або "біологічний", коли ми говоримо про таку систему сільськогосподарського виробництва, як органічне сільське господарство?


 
 

Цікаве

Загрузка...