WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Виробнича стратегія та проектування структури змін - Реферат

Виробнича стратегія та проектування структури змін - Реферат

класифікація.
Під організаційним резервом в-ва розуміють потенційні, невикористані в передплановому і виникаючі в плановому періодах в конкретних умовах нові можливості розвитку в-ва і його і інтенсифікації в результаті НТП, впровадження прогресивних методів організації в-ва і праці, розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду управління в-вом, ліквідація витрат.
Крім цього розрізняють поняття - "виробничі резерви" направлені на поліпшення використання ресурсів підприємства; резерви "як запаси в-ва" - наявність яких необхідна для безперервного розвитку кожного підприємства.
Виявлення і використання резервів в-ва залежить від процесу планування на підприємстві, розробки перспективних і поточних планів, в яких передбачені взаємозв'язані завдання по всіх факторах інтенсифікації в-ва.
Організаційні резерви дуже динамічні і багатозмінні. Поява нових методів організації і управління в-ва і праці, розвиток науки і техніки обумовлює винекнення нових видів організаційних резервів на підприємстві.
Організаційні резерви класифікуються по слідуючих напрямках:
1. поліпшення використання предметів праці - можливості більш повної загрузки обладнання в часі і по потужності, скорочення часу перебування обладнання в ремонті, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання і використання виробничих потужностей, зменшення якості невстановленого обладнання, максимальне використання технічних параметрів станків і інших видів обладнання.
2. Скорочення часу в-ва - невикористані можливості скорочення періоду технічної підготовки в-ва і освоєння нових видів продукції, скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення розмірів виробничих запасів і заділів в-ва.
3. Поліпшення використання трудових ресурсів - можливості росту продуктивності праці за рахунок повної загрузки робітників з врахуванням їх кваліфікації і передового досвіду, скорочення втрат і невиробничих затрат робочого часу, зниження трудомісткості продукції, поліпшення складу працівників, які працюють на основі скорочення затрат праці допоміжного і управлінського персоналу.
4. Підвищення якості продукції - можливість дальшого поліпшення техніко-економічних параметрів випускаючої продукції, збільшення питомої ваги конкурентоспроможної продукції, скорочення браку, використання на підприємствах принципів маркетингу.
5. Поліпшення використання предметів праці - можливість вибору раціональної сировини і матеріалів, застосування відходів в-ва, скорочення заготівельних розходів, впровадження у в-во безвідходних технологій, комплексне використання сировини, економія паливо-енергетичних ресурсів.
3. Дослідження етапу організації виробництва.
Стан організації в-ва характеризує діючу систему організацію в-ва на підприємстві і відображає кількісні і якісніпараметри того стану, в якому знаходиться в даний період часу підприємство, а також ступінь реалізації наукових принципів організації в-ва.
Дослідження стану організації в-ва проводиться для оцінки рівня організації в-ва.
Аналіз стану організації в-ва - це комплекс міроприємств, які направлені на виявлення позитивних сторін і недоліків організації в-ва на підприємстві і формування мети і конкретних напрямків їх вдосконалення.
Аналіз розповсюджується на всі основні сторони організації в-ва:
- організації праці
- функціонування предметів праці
- рух предметів праці
- організація технічної підготовки в-ва
- організація виробничої інфраструктури
- організація МТЗ, збуту і реалізації продукції
- організація загальної і виробничої структури ОВП і регулювання в-ва
Аналіз організації в-ва ділиться на:
- попередній
- оперативний
- послідуючий
Попередній - це прогноз господарської діяльності підприємства, який розробляється на різні періоди - тиждень, місяць, квартал, рік.
Оперативний аналіз - дає оцінку господарської діяльності підприємства, цеху, виробничого участку і бригади за короткі проміжки часу.
Послідуючий аналіз застосовують для оцінки результатів господарської діяльності за плановий період.
Основою методики аналізу являється комплекс техніко-економічних показників, які виділяються в три групи:
1. показники, які відображають ефективність
2. показники, які характеризують ступінь реалізації наукових принципів організації виробничих процесів
3. показники, які відображають стан організації в-ва по підсистемах
До першої групи показників відносять:
- коефіцієнт виконання плану
- коефіцієнт ритмічності
- коефіцієнт виконання поставок
- коефіцієнт роботи обладнання
- коефіцієнт загрузки обладнання
- коефіцієнт використання робочого часу обладнання
- коефіцієнт використання виробничих потужностей
- коефіцієнт взаємодії агрегатів, участків, цехів
- коефіцієнт пропускної спосібності обладнання
До другої групи показників відносять:
- коефіцієнт безперервності виробничого процесу
- коефіцієнт паралельності
- коефіцієнт пропорційності
- коефіцієнт спеціалізації робочих місць
- коефіцієнт предметної, подетальної і технологічної спеціалізації
До третьої групи показників відносять:
1. в поелементному розмірі:
- коефіцієнт організації робочих місць
- коефіцієнт прогресивних методів організації праці
- коефіцієнт використання робочих по кваліфікації
- коефіцієнт, який характеризує організацію функціонування предметів праці і організацію руху предметів праці
2. в функціональному розмірі:
- коефіцієнти, які характеризують технічну підготовку в-ва
аналіз дозволяє співставити фактичні значення показників з еталоном і визначити їх відхилення. Еталоном служить планове значення показників. Це забезпечує можливість виявлення в короткі строки резервів вдосконалення організації в-ва на підприємстві.
4. Вдосконалення організації виробництва.
На основі аналізу розробляється план вдосконалення організації в-ва по всіх напрямках, який називається у річному плані - технічний і організаційний розвиток.
Міроприємства по цьому напрямку групуються в слідуючі підрозділи:
" Створення, освоєння нової і підвищення якості продукції, що випускається
" Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів
" НОП
" Капітальний ремонт і модернізація основних фондів
" Міроприємства по екології сировини, матеріалів, палива і енергетичних ресурів
" Науково-дослідні і експерементально-конструкторські роботи
" Техніко-економічний рівень випускаючої продукції і в-ва
" Вдосконалення управління, планування і організації в-ва
" Техніко-економічні результати впровадження міроприємств
План вдосконалення організації в-ва являється основною метою комплексної програми вдосконалення організації в-ва, результат якої - новасистема організації в-ва, побудова на базі наукової організації і трудовому досвіді. Від правильної розробки і організації виконання плану організаційно-технічного розвитку залежить вся виробничо-господарська діяльність підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...