WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Західний травневий хрущ в Центральному Лісостепу України - Реферат

Західний травневий хрущ в Центральному Лісостепу України - Реферат

Для захисту насаджень у полях розсадника плодових культур нами запропоновано токсикацію рослин методом передпосівної обробки насіння системними інсектицидами та кореневої системи рослин (підщепного і посадкового матеріалів) при висадці їх у відкритий грунт.

Для пошуку інсектицидів, придатних для форми захисту рослин, було випробувано препарати, які за класифікацією ВОЗ належать до третього класу (середньотоксичні) — Промет 400, 40% м.с.* (фірми "Сингента"), Гаучо, 70% з.п.* ("Байєр АГ"), які з позиції сангігієнічних вимог, екології, механізму дії мають низку істотних переваг порівняно з іншими інсектицидами (Фурадан, Адіфур, Маршал, Дайфуран), використовуваними для передпосівної обробки насіння (В. В. Сахненко,1997; М. П. Секун, Л. К. Сєдокур,1997).

Дослідження з вивчення ефективності препарату Промет 400, 40% м .с. та Гаучо, 70% з.п. проти личинок хруща в полях розсадника яблуні та груші проводили в 1996–2000 роках у дослідному господарстві інституту.

Насіння яблуні сорту Антонівка зазвичай обробляли препаратами Промет 400, 40% м.с. та Гаучо, 70% з.п. до сівби разом з протруйниками Дивіденд, 3% т.к.с. і Раксіл, 2% з.п. вологим способом. Робочу суспензію для протруєння 1 кг насіння готували так: до 90 мл води додавали 1,5 г Раксілу чи 2 мл Дивіденду і 5–15 г Гаучо або 2–5 мл Промету. Суспензію старанно перемішували й рівномірно покривали нею чисте насіння. У контролі насіння обробляли тільки фунгіцидом.

Площа облікової ділянки — 0,3 га. Повторність — триразова. Попередник шкілки сіянців — чорний пар. Сівба — в оптимальні агротехнічні строки (перша-друга декади квітня) сівалкою СОН-2,8А на глибину 3–3,5 см однорядним способом з міжряддям 45 см і нормою витрат насіння 35 кг/га.

Для зниження шкодочинної дії личинок хруща в поле чорного пару наприкінці травня за рік до висіву насіння або висадки підщепного й садивного матеріалів у грунт, на глибину 20 см, вносили 20% аміачну воду з розрахунку 2000 л/га.

Встановлено, що ефективність застосування проти личинок хруща 20% аміачної води в полі чорного пару до висіву насіння та висадки підщепно-садивного матеріалів не перевищувала 47%, а цього недостатньо для зниження шкодочинності об'єкта.

Результати досліджень свідчать, що способом передпосівної обробки насіння яблуні Прометом 400, 40% м.с. (2,5 мл/кг) чисельність личинок шкідника можна знизити в 13–14 разів порівняно з контролем, при цьому загибель рослин не перевищує 4,1%.

Застосування Гаучо, 70% з.п. (8 г/кг) допомагає знизити чисельність личинок хруща порівняно з контролем у 15–18 разів.

Не було відмічено як пригнічуючої, так і стимулюючої дії Промету і Гаучо на початковий ріст рослин за різних норм витрат. Такий прийом передпосівної обробки насіння дає змогу отримувати до 160 тис. сіянців яблуні 1-го класу з 1 га.

Для вивчення ефективності дії названих препаратів проти личинок хруща в 1-му полі розсадника і в полі саджанців яблуні і груші другого року вирощування було закладено дрібноділянкові й польові досліди.

Для проведення дрібноділянкових дослідів на інсектарній ділянці відділу захисту рослин інституту використовували дерев'яні ящики (1,0 х 1,0 х 0,25 м) з комірками (0,25 х 0,25 м), які були закопані в землю на глибину 0,25 м і заповнені поживним земельним субстратом, у який висаджували по одній рослині (сіянець сорту Антонівки звичайної чи відсадок вегетативної підщепи MM.106). Ентомологічний матеріал збирали, проводячи розкопки у сівозмінах дослідного господарства, і підсаджували його наприкінці травня в кожну з комірок. Внесення робочого розчину препаратів проводили на третій день після підсадки личинок з розрахунку по 250 мл розчину в кожну з комірок. Після обробки грунт біля кожної рослини загортали механічним способом.

Для порівняння використовували робочі розчини препаратів Базудин, 60% в.е., Бі-58 новий, 40% к.е. і Фурадан, 35% т.пс.

Результати досліджень свідчать, що, обробляючи кореневу систему підщепного матеріалу яблуні такими препаратами, як Базудин, Бі-58 новий, Фурадан, Промет 400 та Гаучо, можна значно знизити шкідливу дію личинок хруща, загибель їх може сягати 84,6–99,9%. Найефективнішими варіантами були: 0,2–0,3% вміст препаратів у робочій рідині Бі-58 новий, Базудин; 2–2,5% — Фурадан і Гаучо; 1,0–1,5% — Промет.

Ми вважаємо, що застосування препаратів Промет 400 (1–1,5% вміст його у робочій рідині) і Гаучо (2–2,5% вміст його у робочій рідині) способом нанесення на кореневу систему рослин під час висадки їх у поле розсадника є високоефективним заходом для зниження шкідливої дії личинок хруща. Виявлено також фітотоксичну дію препаратів Базудин та Бі-58 новий на оброблені вегетуючі рослини. Крім того, вони, так само як Фурадан, належать до високотоксичних сполук, що змушує відмовитися від роботи з ними під час висадки рослин у поля розсадника, де проходить тривалий безпосередній контакт з ними робочого персоналу.

У польових дослідах у першій-другій декадах квітня 1996–2000 років висаджували сіянці Антонівки звичайної й відводки вегетативної підщепи MM.106, які наприкінці липня 2000 року вічкували культурними сортами (перше поле розсадника).

Ширина міжряддя становила 70 см, відстань між рослинами — 20 см. Перед висадкою підщепи замочували у воді протягом доби, а потім у сметаноподібній масі, що складалася з рудої глини, гною і води (0,7 : 0,8 :1). До цієї маси додавали Промет 400,40% м.с. (0,5–3,5% вмісту в робочій рідині) та Гаучо, 70% з.п (1,0–3,5% вмісту в робочій рідині). Паралельно проводили випробування препаратів у зазначених вище концентраціях способом обприскування безпосередньо посадкових ям.

Аналогічно проведено польовий дослід із саджанцями яблуні сорту Мавка (підщепа вегетативна MM.106) і груші сорту Улюблена Клаппа (підщепа слаборосла айва А), отриманих за допомогою зимового щеплення й висаджених у полі саджанців першого року вирощування.

Результати досліджень свідчать, що при внесенні Промету 400, 40% м.с. безпосередньо в посадкову яму способом обприскування дна і стінок ями робочою рідиною з вмістом 0,5–3,5% препарату загибель насінних і вегетативних підщеп становила 13,9–19,8%, а ефективність дії препарату не перевищувала 33,8–44,4%. Аналогічна картина спостерігалася при застосуванні Гаучо, 70% з.п. (1,0–3,5% вмісту препарату в робочій рідині). За такого способу внесення цього препарату загибель насінних і вегетативних підщеп яблуні становила 14,2–16,1%, а ефективність дії препарату не перевищувала 22,0–42,6%. При нанесенні робочої рідини інсектицидів на кореневу систему підщепних матеріалів (із вмістом 1,0–1,5% Промету та 2–2,5% Гаучо) загибель рослин не перевищувала 0,2–0,6%, а ефективність дії досягала 93,1–98,5%. Фітотоксичної дії цих препаратів на вегетуючі рослини не спостерігалося.

Схожа картина спостерігалася при обробці робочою рідиною із вмістом 1–1,5% Промету та 2–2,5% Гаучо кореневої системи саджанців яблуні сорту Мавка першого року вирощування. Ефективність дії препаратів становила 92,5–96,8%, загибель рослин не перевищувала 0,3–0,7%, фітотоксичність не проявлялася.

Вихід саджанців яблуні першого сорту досягав 60,2–66,9%, а другого — 25,1–38,1%. За внесення в посадкову яму робочої рідини препаратів: 0,5–3,5% Промету 400, 40% м.с. або 3,5% Гаучо, 70% з.п. загибель рослин досягала 31,4–35,4%, а ефективність дії препаратів не перевищувала 53,7–60,7%.

Аналогічні результати отримано при обробці цими препаратами посадкових ям кореневої системи саджанців груші сорту Улюблена Клаппа.

За результатами проведених досліджень одержано Патент України на винахід (№ 48271, Україна, "Спосіб боротьби з грунтовими шкідниками при посадці саджанців"), препарати проходять стадію реєстрацію в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Отже, застосовуючи препарати Промет 400, 40% м.с. (з 1,0–1,5% вмістом препарату в робочій рідині) та Гаучо, 70% з.п. (з 2–2,5% вмістом препарату в робочій рідині) способом обробки кореневої системи рослин при висаджуванні підщепного й посадкового матеріалів можна стримувати шкідливу дію західного травневого хруща впродовж всього вегетаційного періоду, значно знизити його чисельність у полях розсадника й отримувати високостандартну садивну продукцію.

Аналізуючи викладене, можна сказати, що найефективнішими заходами зі зниження шкодочинності личинок західного травневого хруща в полях розсадника і молодих садах будуть такі:

1. Розміщення полів розсадника й молодих насаджень не ближче 350 м від багаторічних насаджень (лісосмуг, садів, лісу).

2. Неухильне дотримання сівозміни (чорний пар, багаторічні трави, озима пшениця, ярий ячмінь) з відповідними агротехнічними вимогами до вирощування.

3. У разі висіву насіння в шкілку сіянців протруєння його препаратами Промет 400, 40% м.с. (2,5 мл/кг) та Гаучо, 70% з.п. (8 г/кг) з додаванням фунгіцидів проти хвороб.

4. Обов'язкове замочування насінних і вегетативних підщеп, висаджуваних у поля розсадників та саджанців у сметаноподібний масі, що складається з рудої глини, гною і води (0,7 : 0,8 : 1) з додаванням 1–1,5% робочого розчину Промету 400, 40% м.к.с. або 2–2,5% робочого розчину Гаучо, 70% з. п.

Застосування зазначених заходів для зниження шкодочинної дії личинок західного травневого хруща є більш доступними, економічно обгрунтованими й безпечними для довкілля та працюючих. Їх можна рекомендувати плодорозсадницьким господарствам садівничої і лісотехнічної галузей.


 
 

Цікаве

Загрузка...