WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Використання автотракторної техніки взимку - Реферат

Використання автотракторної техніки взимку - Реферат

Реферат на тему:

Використання автотракторної техніки взимку

Холодна пора року створює відповідні труднощі для тих, хто використовує техніку в цей період. Це й ускладнення та неможливість пуску двигунів за низьких температур навколишнього середовища, й підтримання потрібного теплового режиму роботи двигунів, і створення відповідного комфорту в кабіні трактора чи салоні автомобіля, й забезпечення надійної роботи систем живлення. Для цього промисловість випускає пускові рідини, низькозамерзаючі холодильні рідини, низькозамерзаючі рідини для очищення скла, протиобліднювачі та розморожувачі, добавки до палив для забезпечення надійної роботи систем живлення за мінусових температур.

Пускові рідини

Для пуску холодного бензинового двигуна за низьких температур навколишнього середовища потрібно, щоб у циліндри надходила паливно-повітряна суміш, здатна займатися від іскри запалювання за невеликої частоти обертання колінчастого вала. Для пуску дизельного двигуна в його циліндрах має утворюватися паливно-повітряна суміш, здатна самозайматися. За низьких температур пускові властивості бензину та дизельного палива можуть бути недостатні. Існуючі засоби полегшення пуску двигуна можна умовно поділити на дві групи. Перша — забезпечує зниження мінімальної пускової частоти обертання колінчастого вала, що досягається застосуванням спеціальних пускових рідин або ж різного роду підігрівачів (холодильної рідини та повітря). Друга група — забезпечує збільшення швидкості провертання колінчастого вала завдяки використанню менш в'язкої оливи або ж збільшення ємності акумуляторної батереї.

Спеціальні пускові рідини мають добру випарність за низьких температур, швидку займистість від іскри або самозаймистість від стиску, високі антикорозійні та протиспрацьовувальні властивості, низьку температуру застигання.

Різниця в принципах займання палива у бензинових і дизельних двигунах зумовлює різний підхід до складу пускових рідин і вмісту в них окремих компонентів.

Основним компонентом пускових рідин є етиловий ефір. Вiн має низьку температуру самозаймання, високий тиск насиченої пари та широкi межi займання (за концентрацiєю паливної сумiшi).

Пiд час пуску холодного дизельного двигуна, внаслiдок пiдвищення тепловiддачi в стiнки цилiндра, температура повiтря в кiнцi такту стиску недостатня для самозаймання дизельного палива, тому використання етилового ефiру дає змогу понизити температуру самозаймання паливної сумiшi до 190...220°С. Для цього найефективніше використовувати чистий етиловий ефiр, але при цьому рiзко пiдвищується тиск у цилiндрi двигуна, що призводить до швидкого спрацювання його цилiндро-поршневої групи. Щоб унеможливити цей процес, вмiст етилового ефiру в пускових рiдинах для дизельних двигунiв обмежують до 60–75%.

У карбюраторних двигунах пiд час їх пуску використовують властивостi етилового ефiру займатися в сумiшi з повiтрям у широких межах концентрацiї. Це дає змогу домогтися займання з допомогою iскри дуже бiдних паливних сумiшей, але вмiст етилового ефiру в пускових рiдинах для карбюраторних двигунiв може бути дещо меншим, нiж у рiдинах для дизелiв.

Задля забезпечення постiйного й послiдовного займання в склад пуско-вих рiдин вводять iзопропiлнiтрат i сумiш низькокиплячих вуглеводнiв (пет-ролейний ефiр, газовий бензин тощо).

Iзопропiлнiтрат займається дещо пiзнiше, ніж етиловий ефiр, але ранiше, ніж основне паливо. Сумiш низькокиплячих вуглеводнiв, повнiстю випарувавшись у цилiндрi, займається пiзнiше за iзопропiлнiтрат, але ранiше, ніж основне паливо. Наявнiсть такого послiдовного ланцюжка забезпечує пiдготовку основного палива до займання, що істотно знижує швидкiсть наростання тиску. Оптимальне спiввiдношення iзопропiлнiтрату та сумiшi низькокиплячих вуглеводнiв у пускових рiдинах для дизельних i карбюраторних двигунiв — рiзне. У рiдинах для дизельних двигунiв воно становить близько 15%, а в рiдинах для карбюраторних двигунiв, враховуючи потребу в пiдготовці паливної сумiшi, вмiст низькокиплячих вуглеводнiв значно вищий. Водночас велика кiлькiсть iзопропiлнiтрату в складi пускових рiдин для карбюраторних двигунiв забезпечує надiйну пiдготовку паливної сумiшi до займання вiд iскри.

Зменшення спрацювання деталей кривошипно-шатунного механiзму в перший перiод пуску двигуна досягається введенням до складу пускових рiдин оливи, яка мiстить протиспрацьовувальнi та протизадирнi присадки. Враховуючи бiльшi питомi навантаження в дизельному двигунi, пускова рiдина для них має мiстити не менше 10% оливи. Застосування такої рiдини для карбюраторних двигунiв призводить до "замаслювання" свiчок запалювання, до перебоїв у запалюваннi. З огляду на це в пускових рiдинах для карбюраторних двигунiв вмiст оливи не повинен перевищувати 2%.

Випускають пусковi рiдини "Холод Д-40", НАМИ і діетиловий ефір для дизельних двигунiв та "Арктика" — для карбюраторних (табл. 1).

Пусковi рiдини випускають у двох упаковках: у герметичних алюмiнiєвих ампулах місткістю 20 i 50 мл для введення в двигун спецiальним пусковим пристроєм 5ПП-40 або 6ПП-40 i в аерозольнiй упаковцi для застосування без пускового пристрою. Останнiй вид легший в обслуговуваннi та економiчнiший, оскільки під час натискання на головку розпилювача пускова рiдина по трубопроводу подається до шнекової форсунки, яку укрiплюють у впускному трубопроводi двигуна.

Імпорні аналоги пускових рідин: Motor Start, Blitz Start, Starting Fluid.

Застосування пускових рiдин дає змогу запускати холоднi двигуни без пiдiгрiвання за температури повiтря до мiнус 40°С, при цьому слід застосовувати загущенi або малов'язкi моторнi оливи вітчизняних класів М-5з/10 або М-5з/12 чи зарубіжних SAE 10W-30. За температур нижче мiнус 40°С двигуни можна запускати тiльки пiсля попереднього їх розiгрiвання.

Ще кілька порад, які допоможуть усунути неприємності під час пуску двигуна на морозі:

- для того щоб розігріти акумулятор, перед пуском двигуна слід увімкнути на 5–10 с дальнє світло;

- завжди натискайте на педаль зчеплення під час роботи стартера — це зменшує опір провертання колінчастого вала;

- на автомобілях із системою впорскування палива (інжекторні) перед пуском і під час пуску педаль керування дросельною заслінкою не потрібно натискати;

- якщо після перших десяти секунд роботи стартера двигун не запускається, зупиніть стартер і повторіть спробу через хвилину. Не прокручуйте двигун довше 20–30 с, бо це може спричинити деформацію пластин акумуляторної батареї. Якщо ж двигун не запустився з другої спроби, шукайте технічні неполадки.

Низькозамерзаючі холодильні рідини

Під час використання сучасної автотракторної техніки в системах рідинного охолодження всесезонно використовують низькозамерзаючі холодильні рідини (НХР), які об'єднані загальною назвою "антифризи". Найбільше поширення мають гліколеві НХР, що являють собою суміші етиленгліколю з водою та пакетом присадок.

Етиленгліколь — масляниста жовтувата рідина без запаху, має температуру кристалізації мінус 11,5°С і кипіння плюс 197°С. Із водою утворює так званий евтектичний розчин, температура кристалізації окремих компонентів якого вища за температуру кристалізації розчину, який складається з цих компонентів. Змішуючи в різних пропорціях етиленгліколь із водою, можна одержати суміші з температурою замерзання від 0 до мінус 75°С (за концентрації етиленгліколю близько 66,7%). Із збільшенням концентрації етиленгліколю температура кристалізації підвищується.

Вітчизняна промисловість випускає НХР марок "Тосол" і "Лена".

НХР "Тосол" розробили з появою автомобілів "Жигулі". Вона дістала назву "ТОСОЛ" від слів "ТОС" — відділ технології органічного синтезу та "ОЛ" — спирт. Було створено три марки НХР:

"Тосол А" — концентрат, літера "А" означає — автомобільний;

"Тосол А-40" — НХР із температурою кристалізації не вище мінус 40°С;

"Тосол А-65" — НХР із температурою кристалізації не вище мінус 65°С.

За кілька років було вдосконалено технологію одержання "Тосолів", і в марках з'явилась літера "М" — модернізований, які містять присадки, що за-побігають корозії міді, припоїв, чавуну, сталі, але не містять присадок, що захищають алюміній. Тому їх не рекомендують заливати в іномарки.

Згодом з'явились НХР марки "Лена". За основними властивостями (табл. 2) НХР "Лена" така сама, як "Тосол" (можна змішувати в будь-яких пропорціях), але має ефективніші присадки, що зменшує корозію чавунних і алюмінієвих деталей.

Уже розроблено нові НХР "Тосол А-40МБ" і "Тосол А-65МБ", які мають високі антикорозійні властивості щодо чорних і кольорових металів і добру сумісність з гумовими ущільнювачами, а також надійні протипінні властивості.

Термін використання згаданих вище НХР указується в нормативно-технічній документації, зазвичай, до трьох років за умови дотримання потрібної густини.

Перевірити якість НХР можна найпростішими методами з допомогою денсиметра (ареометра) та універсального паперового індикатора. Перший повинен показувати густину не менше 1073 кг/м3, другий — рН 7–9.

Українсько-чеське СП "Велвана" пропонує Антифриз-концентрат із комплексом присадок виробництва Чехії, які захищають радіатори з кольорових металів (сплави алюмінію та міді) двигунів.

Щоб одержати робочі холодильні рідини для різних температур навколишнього середовища, концентрат змішують із дистильованою водою.

У Росії розроблено нову НХР "Лукойл антифриз G48", призначену для використання в системах охолодження двигунів зарубіжного виробництва, а також сучасних вітчизняних автомобілів. Вона відповідає потребам міжнародних стандартів і специфікаціям провідних автомобільних компаній, таких як AUDI, BMW, Opel, Volvo, Porsсhe тощо. Виготовлено на основі концентрату фірми БАСФ АГ, Німеччина. Забезпечує надійну роботу системи охолодження в широкому діапазоні температур навколишнього середовища — від мінус 40°С до плюс 50°С. Містить набір ефективних присадок, які захищають системи охолодження від корозії. Сумісна з НХР "Тосол А-40М".


 
 

Цікаве

Загрузка...